เนื้อเพลง Digging A Ditch คำอ่านไทย Dave Matthews Band

I’m digging a ditch
(แอม ดีกกิง อะ ดิช)
Where madness lives
(แวร์ แมดเน็ซ ไล้ฝ)
I’m digging a ditch
(แอม ดีกกิง อะ ดิช)
Where my silence lives
(แวร์ มาย ไซเล็นซ ไล้ฝ)
I’m diggin a ditch and when I am through
(แอม ดิคกิน อะ ดิช แอนด์ เว็น นาย แอ็ม ทรู)
Digging this ditch I’ll dig one for you
(ดีกกิง ดิส ดิช อิลล ดีกกํ วัน ฟอร์ ยู)
Digging a ditch
(ดีกกิง อะ ดิช)
As black as cold
(แอส แบล๊ค แอส โคลด์)
Digging a ditch
(ดีกกิง อะ ดิช)
Where I can hide my soul
(แวร์ ไอ แคน ไฮด์ มาย โซล)
Digging a ditch
(ดีกกิง อะ ดิช)
Where my secrets stay
(แวร์ มาย ซี๊เขร็ท สเทย์)

[The Newer Version, from Summer 2000]
([ เดอะ นิวเออะ เฝ๊อร์ชั่น , ฟรอม ซั๊มเม่อร์ 2000 ])

Unto your dreaming
(อันทู ยุร ดรีมมิง)
When you’re alone
(เว็น ยัวร์ อะโลน)
Unplug the TV
(อันพลัก เดอะ ทีวี)
Turn off your phone
(เทิร์น ออฟฟ ยุร โฟน)
Get heavy on with digging your ditch
(เก็ท เฮ๊ฝฝี่ ออน วิธ ดีกกิง ยุร ดิช)

Cause I’m digging a ditch where madness gives
(ค๊อส แอม ดีกกิง อะ ดิช แวร์ แมดเน็ซ กี๊ฝ)
Digging a ditch where silence lives
(ดีกกิง อะ ดิช แวร์ ไซเล็นซ ไล้ฝ)
Digging a ditch for when I’m old
(ดีกกิง อะ ดิช ฟอร์ เว็น แอม โอลด์)
Digging a ditch where stories told
(ดีกกิง อะ ดิช แวร์ สตอยสฺ โทลด)
Where all these troubles
(แวร์ ออล ฑิส ทรั๊บเบิ้ล)
That weigh down on me will rise
(แดท เว เดาน ออน มี วิล ไร๊ส)
Unto your dreaming
(อันทู ยุร ดรีมมิง)
When you’re alone
(เว็น ยัวร์ อะโลน)
Where all these worries
(แวร์ ออล ฑิส วอรีสฺ)
Weigh heavy on my heart
(เว เฮ๊ฝฝี่ ออน มาย ฮาร์ท)
Will rise, will rise, will rise…
(วิล ไร๊ส , วิล ไร๊ส , วิล ไร๊ส)

Unto your dreaming
(อันทู ยุร ดรีมมิง)
When you’re alone
(เว็น ยัวร์ อะโลน)
Unplug the TV
(อันพลัก เดอะ ทีวี)
Turn off your phone
(เทิร์น ออฟฟ ยุร โฟน)
Get heavy on with digging your ditch
(เก็ท เฮ๊ฝฝี่ ออน วิธ ดีกกิง ยุร ดิช)

Cause I’m diggin a ditch where madness gives
(ค๊อส แอม ดิคกิน อะ ดิช แวร์ แมดเน็ซ กี๊ฝ)
Digging a ditch where silence lives
(ดีกกิง อะ ดิช แวร์ ไซเล็นซ ไล้ฝ)
Digging a ditch and when I’m through
(ดีกกิง อะ ดิช แอนด์ เว็น แอม ทรู)
Digging this ditch I’ll dig in for you
(ดีกกิง ดิส ดิช อิลล ดีกกํ อิน ฟอร์ ยู)
Where all these disappointments
(แวร์ ออล ฑิส ดิแซ็พพอยนทเม็นท)
That grow angry out of me will rise
(แดท โกรว์ แองกริ เอ๊าท อ็อฝ มี วิล ไร๊ส)

Unto your dremaing
(อันทู ยุร แดรมมิง)
When you’re alone
(เว็น ยัวร์ อะโลน)
Not what you’re sure be or what you’ve become
(น็อท ว๊อท ยัวร์ ชัวร์ บี ออ ว๊อท ยู๊ฟ บีคัม)
Just getting heavy on with digging your ditch
(จั๊สท เกดดดิ้ง เฮ๊ฝฝี่ ออน วิธ ดีกกิง ยุร ดิช)

Cause I’m digging a ditch where madness gives
(ค๊อส แอม ดีกกิง อะ ดิช แวร์ แมดเน็ซ กี๊ฝ)
I’m digging a ditch where silence lives
(แอม ดีกกิง อะ ดิช แวร์ ไซเล็นซ ไล้ฝ)
Digging a ditch and when I’m through
(ดีกกิง อะ ดิช แอนด์ เว็น แอม ทรู)
Digging a ditch I’ll give one you
(ดีกกิง อะ ดิช อิลล กี๊ฝ วัน ยู)
Where all these disappointments
(แวร์ ออล ฑิส ดิแซ็พพอยนทเม็นท)
That grow angry out of me will rise
(แดท โกรว์ แองกริ เอ๊าท อ็อฝ มี วิล ไร๊ส)

Unto your dreaming
(อันทู ยุร ดรีมมิง)
When you’re alone
(เว็น ยัวร์ อะโลน)
Where all these habits
(แวร์ ออล ฑิส แฮ๊บบิท)
That weigh down on me will die
(แดท เว เดาน ออน มี วิล ดาย)
Will die, will die, will die…
(วิล ดาย , วิล ดาย , วิล ดาย)

Unto your dreaming
(อันทู ยุร ดรีมมิง)
When you’re alone
(เว็น ยัวร์ อะโลน)
Unplug the TV
(อันพลัก เดอะ ทีวี)
Turn off your phone
(เทิร์น ออฟฟ ยุร โฟน)
Get heavy on with digging your ditch
(เก็ท เฮ๊ฝฝี่ ออน วิธ ดีกกิง ยุร ดิช)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Digging A Ditch คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น