เนื้อเพลง Sad MachinesProject 86

An ageless question, universal
(แอน เอจเล็ซ เคว๊สชั่น , ยูนิเฝอแซ็ล)
They’re asking why
(เดรว อาคกิ้ง วาย)
Creation destined cries flood the night in pain
(คริเอฌัน เดซทิน ไคร ฟลั๊ด เดอะ ไน๊ท อิน เพน)
They say if You are real then take it away
(เด เซย์ อิ๊ฟ ยู อาร์ เรียล เด็น เท้ค กิด อะเวย์)
But man will only look to You lying on his face
(บั๊ท แมน วิล โอ๊นลี่ ลุ๊ค ทู ยู ลายยิง ออน ฮิส เฟซ)

Now we lie awake
(นาว วี ไล อะเว้ค)
With shut eyes
(วิธ ชั๊ท อาย)
So to forever forget this
(โซ ทู ฟอเร๊เฝ่อร ฟอร์เก๊ท ดิส)

There cries, this agony, injustices, suffering
(แดร์ ไคร , ดิส แอกโอะนิ , อินจัซทิซ , ซัฟเฟอะริง)
Symptoms of a larger disease
(ซิมพ์ทั่ม อ็อฝ อะ ลาร์เจอ ดีซี๊ส)
Inside of me and you and me
(อิ๊นไซด์ อ็อฝ มี แอนด์ ยู แอนด์ มี)
So try to close you eyes and make it fade away
(โซ ธราย ทู โคลส ยู อาย แซน เม้ค กิด เฟด อะเวย์)
But open and you’ll see
(บั๊ท โอ๊เพ่น แอนด์ โยว ซี)
This stain is you, this stain is me
(ดิส สเทน อีส ยู , ดิส สเทน อีส มี)

Now so many wonder why it is
(นาว โซ เมนอิ วั๊นเด้อร วาย อิท อีส)
So much has gone awry in all of this
(โซ มัช แฮ็ส กอน อะไร อิน ออล อ็อฝ ดิส)
And being makes you sigh that you exist
(แอนด์ บีอิง เม้ค ยู ไซ แดท ยู เอ็กซิ๊สท)
But you can’t escape this
(บั๊ท ยู แค็นท เอสเขพ ดิส)
Seemingly undeserved is your lot
(ซีมอิงลิ undeserved อีส ยุร ล็อท)
But generations past and you forgot
(บั๊ท เจเนอะเรฌัน พาสท์ แอนด์ ยู เฟาะกอท)
We chose to eat our fill and fell to not
(วี โชส ทู อี๊ท เอ๊า ฟิลล แอนด์ เฟ็ล ทู น็อท)
This pain is here reminding us to turn and leave
(ดิส เพน อีส เฮียร รีมายดิง อัซ ทู เทิร์น แอนด์ ลี๊ฝ)
To come back home
(ทู คัม แบ็ค โฮม)

Pointing to show us the way
(พอยนทิง ทู โชว์ อัซ เดอะ เวย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sad MachinesProject 86

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น