เนื้อเพลง Merry Go Round คำอ่านไทย Emma Bunton

Yeah-yeah, yeah-yeah
(เย่ เย่ , เย่ เย่)
Yeah-yeah-yeah-yeah, yeah-yeah
(เย่ เย่ เย่ เย่ , เย่ เย่)

Step right up and welcome to my show
(สเท็พ ไร๊ท อั๊พ แอนด์ เว้ลคั่ม ทู มาย โชว์)
Yeah-yeah, yeah-yeah
(เย่ เย่ , เย่ เย่)
It’s a dangerous ride you gotta let yourself go
(อิทซ ซา เดนเจอะรัซ ไรด์ ยู กอททะ เล็ท ยุรเซลฟ โก)
Yeah-yeah, yeah-yeah-yeah
(เย่ เย่ , เย่ เย่ เย่)
It’s kinda like a rollercoaster wild and free
(อิทซ กินดา ไล๊ค เก โรเรอโคสเตอ ไวลด์ แอนด์ ฟรี)
Yeah-yeah, yeah-yeah
(เย่ เย่ , เย่ เย่)
But if you want security there’s nothing really guaranteed
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู ว้อนท ซิคยูริทิ แดร์ นัธอิง ริแอ็ลลิ แกแรนที)
Yeah-yeah, so come and play the game with me
(เย่ เย่ , โซ คัม แอนด์ เพลย์ เดอะ เกม วิธ มี)

Round and round and around we go [yeah-yeah-yeah]
(ราวนด แอนด์ ราวนด แอนด์ อะราวนฺดฺ วี โก [ เย่ เย่ เย่ ])
Ain’t no stoppin, you got the control
(เอน โน สตอปพิน , ยู ก็อท เดอะ คอนโทรล)
Hold on tight and don’t you ever look down [yeah-yeah-yeah]
(โฮลด์ ออน ไท๊ท แอนด์ ด้อนท์ ยู เอ๊เฝ่อร์ ลุ๊ค เดาน [ เย่ เย่ เย่ ])
Sometimes life is like a merry go round
(ซัมไทม์ ไล๊ฟ อีส ไล๊ค เก เม๊อร์รี่ โก ราวนด)
Sometimes life is like a merry go round
(ซัมไทม์ ไล๊ฟ อีส ไล๊ค เก เม๊อร์รี่ โก ราวนด)

Yeah-yeah, yeah-yeah
(เย่ เย่ , เย่ เย่)

All the games we’re gonna play now don’t be rude
(ออล เดอะ เกม เวีย กอนนะ เพลย์ นาว ด้อนท์ บี รู๊ด)
Yeah-yeah, yeah-yeah
(เย่ เย่ , เย่ เย่)
I got some money in my pocket so you better be good
(ไอ ก็อท ซัม มั๊นนี่ อิน มาย พ๊อคเค่ท โซ ยู เบ๊ทเท่อร์ บี กู๊ด)
Yeah-yeah, yeah-yeah
(เย่ เย่ , เย่ เย่)
You don’t need a ticket ’cause the ride is free
(ยู ด้อนท์ นี๊ด อะ ทิ๊คเค๊ท ค๊อส เดอะ ไรด์ อีส ฟรี)
Yeah-yeah, yeah-yeah
(เย่ เย่ , เย่ เย่)
Don’t you worry ’bout tomorrow you can make your own reality
(ด้อนท์ ยู ว๊อร์รี่ เบาท ทูม๊อโร่ว ยู แคน เม้ค ยุร โอว์น ริแอลอิทิ)
Yeah-yeah, so come and play the game with me
(เย่ เย่ , โซ คัม แอนด์ เพลย์ เดอะ เกม วิธ มี)

Round and round and around we go [yeah-yeah-yeah]
(ราวนด แอนด์ ราวนด แอนด์ อะราวนฺดฺ วี โก [ เย่ เย่ เย่ ])
Ain’t no stoppin, you got the control
(เอน โน สตอปพิน , ยู ก็อท เดอะ คอนโทรล)
Hold on tight and don’t you ever look down [yeah-yeah-yeah]
(โฮลด์ ออน ไท๊ท แอนด์ ด้อนท์ ยู เอ๊เฝ่อร์ ลุ๊ค เดาน [ เย่ เย่ เย่ ])
Sometimes life is like a merry go round
(ซัมไทม์ ไล๊ฟ อีส ไล๊ค เก เม๊อร์รี่ โก ราวนด)
Sometimes life is like a merry go round
(ซัมไทม์ ไล๊ฟ อีส ไล๊ค เก เม๊อร์รี่ โก ราวนด)

Round round round
(ราวนด ราวนด ราวนด)
It takes you up it takes you down [yeah-yeah-yeah]
(อิท เท้ค ยู อั๊พ อิท เท้ค ยู เดาน [ เย่ เย่ เย่ ])
Round round round
(ราวนด ราวนด ราวนด)
It sweeps your feet right off the ground [yeah-yeah-yeah]
(อิท สวี้พ ยุร ฟีท ไร๊ท ออฟฟ เดอะ กราวนด์ [ เย่ เย่ เย่ ])
Round round round
(ราวนด ราวนด ราวนด)
Ain’t no way to stop it now [yeah-yeah-yeah]
(เอน โน เวย์ ทู สท๊อพ อิท นาว [ เย่ เย่ เย่ ])
Round round round
(ราวนด ราวนด ราวนด)
Cos life is like a merry go round [yeah-yeah-yeah]
(คอซ ไล๊ฟ อีส ไล๊ค เก เม๊อร์รี่ โก ราวนด [ เย่ เย่ เย่ ])
Like a merry go round
(ไล๊ค เก เม๊อร์รี่ โก ราวนด)
Here we go!
(เฮียร วี โก !)

Round and round and around we go [yeah-yeah-yeah]
(ราวนด แอนด์ ราวนด แอนด์ อะราวนฺดฺ วี โก [ เย่ เย่ เย่ ])
Ain’t no stoppin, you got the control [yeah-yeah-yeah]
(เอน โน สตอปพิน , ยู ก็อท เดอะ คอนโทรล [ เย่ เย่ เย่ ])
[Got the control]
([ ก็อท เดอะ คอนโทรล ])
Hold on tight and don’t you ever look down [yeah-yeah-yeah]
(โฮลด์ ออน ไท๊ท แอนด์ ด้อนท์ ยู เอ๊เฝ่อร์ ลุ๊ค เดาน [ เย่ เย่ เย่ ])
Sometimes life is like a merry go round [yeah-yeah-yeah]
(ซัมไทม์ ไล๊ฟ อีส ไล๊ค เก เม๊อร์รี่ โก ราวนด [ เย่ เย่ เย่ ])
[Merry go round]
([ เม๊อร์รี่ โก ราวนด ])
Sometimes life is like a merry go round
(ซัมไทม์ ไล๊ฟ อีส ไล๊ค เก เม๊อร์รี่ โก ราวนด)

Round round round [Yeah-yeah, yeah-yeah]
(ราวนด ราวนด ราวนด [ เย่ เย่ , เย่ เย่ ])
[Yeah-yeah-yeah]
([ เย่ เย่ เย่ ])
Round round round
(ราวนด ราวนด ราวนด)
[Yeah-yeah-yeah]
([ เย่ เย่ เย่ ])
Round round round [Yeah-yeah-yeah-yeah, yeah-yeah]
(ราวนด ราวนด ราวนด [ เย่ เย่ เย่ เย่ , เย่ เย่ ])
[Yeah-yeah-yeah]
([ เย่ เย่ เย่ ])
Round round round
(ราวนด ราวนด ราวนด)
[Yeah-yeah-yeah]
([ เย่ เย่ เย่ ])
Round and round and around we go [round round round]
(ราวนด แอนด์ ราวนด แอนด์ อะราวนฺดฺ วี โก [ ราวนด ราวนด ราวนด ])
Ain’t no stoppin, you got the control [round round round] [yeah-yeah-yeah]
(เอน โน สตอปพิน , ยู ก็อท เดอะ คอนโทรล [ ราวนด ราวนด ราวนด ] [ เย่ เย่ เย่ ])
Hold on tight and don’t you ever look down [round round round] [yeah-yeah-yeah]
(โฮลด์ ออน ไท๊ท แอนด์ ด้อนท์ ยู เอ๊เฝ่อร์ ลุ๊ค เดาน [ ราวนด ราวนด ราวนด ] [ เย่ เย่ เย่ ])
Sometimes life is like a merry go round [round round round] [yeah-yeah-yeah]
(ซัมไทม์ ไล๊ฟ อีส ไล๊ค เก เม๊อร์รี่ โก ราวนด [ ราวนด ราวนด ราวนด ] [ เย่ เย่ เย่ ])
Sometimes life is like a merry go round [round round round] [yeah-yeah-yeah]
(ซัมไทม์ ไล๊ฟ อีส ไล๊ค เก เม๊อร์รี่ โก ราวนด [ ราวนด ราวนด ราวนด ] [ เย่ เย่ เย่ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Merry Go Round คำอ่านไทย Emma Bunton

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น