เนื้อเพลง Re-Entry คำอ่านไทย Limp Bizkit

[ringmaster:] ” step right up, step right up everyone. whether you’re good or bad, happy or sad,
([ ringmaster : ] ” สเท็พ ไร๊ท อั๊พ , สเท็พ ไร๊ท อั๊พ เอ๊วี่วัน ฮเวทเออะ ยัวร์ กู๊ด ออ แบ้ด , แฮ๊พพี่ ออ แซ้ด ,)
whether you’re an emotional wreck, or a blissful speck in the black hole of an existance we
(ฮเวทเออะ ยัวร์ แอน อิโมฌะแน็ล เร๊ค , ออ รา บลีซฟุล ซเพ็ค อิน เดอะ แบล๊ค โฮล อ็อฝ แอน เอ๊กซิซเทน วี)
call life. step right up, and witness something you will be soon to never forget. feast your
(คอลลํ ไล๊ฟ สเท็พ ไร๊ท อั๊พ , แอนด์ วิทเหนส ซัมติง ยู วิล บี ซูน ทู เน๊เฝ่อร์ ฟอร์เก๊ท ฟีซท ยุร)
ears on the most ferociously soothing waves of sonic communication to ever be created. built
(เอียร ออน เดอะ โมซท ฟิโรฌัซลิ ซูทอิง เว๊ฝ อ็อฝ โซ๊หนิค ค็อมยูนิเคฌัน ทู เอ๊เฝ่อร์ บี คริเอท บิลท)
for you by the master… ”
(ฟอร์ ยู บาย เดอะ ม๊าสเต้อร์ “)
[fred:] ” hey! ”
([ เฟรด : ] ” เฮ ! “)
[ringmaster:] ” …built for you by the mast… ”
([ ringmaster : ] ” บิลท ฟอร์ ยู บาย เดอะ มาซท “)
[fred:] ” hey, shutup already, what is it? ”
([ เฟรด : ] ” เฮ , shutup ออลเร๊ดี้ , ว๊อท อีส ซิท “)
[ringmaster:] ” what is it? ”
([ ringmaster : ] ” ว๊อท อีส ซิท “)
[fred:] ” um… yeah, dog. what is it? ”
([ เฟรด : ] ” อึม เย่ , ด้อกก ว๊อท อีส ซิท “)
[ringmaster:] ” what is it? ”
([ ringmaster : ] ” ว๊อท อีส ซิท “)
[fred:] ” dude, chill man. ”
([ เฟรด : ] ” ดยูด , ชิล แมน “)
[ringmaster:] ” it… is limp bizkit! ”
([ ringmaster : ] ” อิท อีส ลิมพ บิซคิท ! “)

all around the world, you know me
(ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด , ยู โนว์ มี)
all around the world, we know you
(ออล อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด , วี โนว์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Re-Entry คำอ่านไทย Limp Bizkit

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น