เนื้อเพลง Valentine คำอ่านไทย Lloyd

[Speaking:] Yea…
( [ ซพีคอิง : ] เย)

[Verse 1:]
([ เฝิซ วัน : ])
Hair Brush
(แฮร์ บรัช)
From A Touch
(ฟรอม มา ทั๊ช)
Mah Emotions Errupt,
(Mah อีโม๊ชั่น เอราบทฺ ,)
Realize That Im Stuck
(รีแอะไลส แดท แอม ซทัค)
Trapped Inside Of Her Seduction
(แทร๊พ อิ๊นไซด์ อ็อฝ เฮอ ซิดัคฌัน)
Losin Mah Mind Each Nd Every Time Shes Around [Oh Yea]
(ลูซิน Mah ไมนด์ อีช Nd เอ๊เฝอร์รี่ ไทม์ ชี อะราวนฺดฺ [ โอ เย ])
Tell Scotty Beam Me Up You the endin of the world
(เทลล ซกอดี บีม มี อั๊พ ยู ดิ endin อ็อฝ เดอะ เวิลด)
Oh Miss Lady Luck, I Done Met Tha Perfect Girl
(โอ มิซ เล๊ดี้ ลัค , ไอ ดัน เม็ท ท่า เพ๊อร์เฟ็คท เกิร์ล)
So Could This Be True Lovin That I Found?[Oh Yea]
(โซ เคิด ดิส บี ทรู ลัฝวิน แดท ไอ เฟานด [ โอ เย ])

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Dont Know Wat To Do [So Baby I]
(ด้อนท์ โนว์ วัท ทู ดู [ โซ เบ๊บี้ ไอ ])
Give Mah Heart To You [Mah Valentine]
(กี๊ฝ Mah ฮาร์ท ทู ยู [ Mah แฝลเอ็นไทน ])
Thru Nd Thru [A Thousand Times]
(ธรู Nd ธรู [ อะ เธ๊าซั่นด ไทม์ ])
It Feels So Tru This Love Of Mine
(อิท ฟีล โซ Tru ดิส ลัฝ อ็อฝ ไมน์)

So Wat Do I Do[Baby I]
(โซ วัท ดู ไอ ดู [ เบ๊บี้ ไอ ])
Give Mah Heart To You[Mah Valentine]
(กี๊ฝ Mah ฮาร์ท ทู ยู [ Mah แฝลเอ็นไทน ])
Thru Nd Thru A Thousand Times…
(ธรู Nd ธรู อะ เธ๊าซั่นด ไทม์)
Feels So Tru This Love Of Mine
(ฟีล โซ Tru ดิส ลัฝ อ็อฝ ไมน์)

[Verse 2:]
([ เฝิซ ทู : ])
Seems Daily We Growin
(ซีม เด๊ลี่ วี โกรวิน)
Baby Aint No Rush
(เบ๊บี้ เอน โน รัช)
Hit Tha Clutch Bring It Down
(ฮิท ท่า คลัทซ์ บริง อิท เดาน)
Slow It Up Till It Shonuff
(สโลว์ อิท อั๊พ ทิลล์ อิท Shonuff)
Girl Mah Hearts In The Pants Of My Brain
(เกิร์ล Mah ฮาร์ท ซิน เดอะ แพ็นท อ็อฝ มาย เบรน)
Im In Love[Oh Yea]
(แอม อิน ลัฝ [ โอ เย ])
Mah Building Feels Like A Million Bucks
(Mah บีลดิง ฟีล ไล๊ค เก มิ๊ลเลี่ยน บั๊ค)
Tell Cupid I’v Been Struck Were Too Late Couldnt Duck
(เทลล คยูพิด โฟว์ บีน ซทรัค เวอ ทู เหลท คูดซึ่น ดั๊ค)
Thank Tha Lord Everyday, Must Be Heaven Sent From Above.[Oh Baby]
(แธ๊งค์ ท่า หลอร์ด เอวี่เดย์ , มัสท์ บี เฮ๊ฝเฝ่น เซ็นท ฟรอม อะโบ๊ฝ [ โอ เบ๊บี้ ])

[Hook:]
([ ฮุ๊ค : ])
And I Dont Know What To Do
(แอนด์ ดาย ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ทู ดู)
I Cant Stop Loving You
(ไอ แค็นท สท๊อพ ลัฝอิง ยู)
But Its Cool Cuz Im Learnin Tha Truth
(บั๊ท อิทซ คูล คัซ แอม เลินนิน ท่า ทรู๊ธ)
So I Cant Deny To Mahself
(โซ ไอ แค็นท ดีนาย ทู Mahself)
That Im Crazy Over You.
(แดท แอม คเรสิ โอ๊เฝ่อร ยู)
Now Mah Heart Beats For Two.
(นาว Mah ฮาร์ท บีท ฟอร์ ทู)
But It Jus Aint Enough To Let Ya Know.
(บั๊ท ดิธ ยูส เอน อีน๊าฟ ทู เล็ท ยา โนว์)
Girl, You Gotta Feel It In Ya Soul.
(เกิร์ล , ยู กอททะ ฟีล อิท อิน ยา โซล)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Dont Know Wat To Do [So Baby I]
(ด้อนท์ โนว์ วัท ทู ดู [ โซ เบ๊บี้ ไอ ])
Give Mah Heart To You [Mah Valentine]
(กี๊ฝ Mah ฮาร์ท ทู ยู [ Mah แฝลเอ็นไทน ])
Thru Nd Thru [A Thousand Times]
(ธรู Nd ธรู [ อะ เธ๊าซั่นด ไทม์ ])
It Feels So Tru This Love Of Mine
(อิท ฟีล โซ Tru ดิส ลัฝ อ็อฝ ไมน์)

So Wat Do I Do[Baby I]
(โซ วัท ดู ไอ ดู [ เบ๊บี้ ไอ ])
Give Mah Heart To You[Mah Valentine]
(กี๊ฝ Mah ฮาร์ท ทู ยู [ Mah แฝลเอ็นไทน ])
Thru Nd Thru A Thousand Times…
(ธรู Nd ธรู อะ เธ๊าซั่นด ไทม์)
Feels So Tru This Love Of Mine
(ฟีล โซ Tru ดิส ลัฝ อ็อฝ ไมน์)

[Verse 3:]
([ เฝิซ ที : ])
If It Feels A Dream Dont Wake Me
(อิ๊ฟ อิท ฟีล ซา ดรีม ด้อนท์ เว้ค มี)
Tha Thought Bein With You Jus Takes Me
(ท่า ธอท บีนโพล วิธ ยู ยูส เท้ค มี)
To Moon Nd Tha Stars
(ทู มูน Nd ท่า สทาร์)
Tha World Revolves Around Mah Heart
(ท่า เวิลด รีโฝ้ลฝ อะราวนฺดฺ Mah ฮาร์ท)
Were Travelin At Tha Speed Of Light
(เวอ แทฝเวอริน แอ็ท ท่า สพี๊ด อ็อฝ ไล๊ท)
And Mah Heart Beat From Dis Just With Tha Thought Of
(แอนด์ Mah ฮาร์ท บีท ฟรอม ดิซ จั๊สท วิธ ท่า ธอท ดับ)
Jus One Night With You[Yea]
(ยูส วัน ไน๊ท วิธ ยู [ เย ])
You Are Mah Dream Come True. [Oh Yea]
(ยู อาร์ Mah ดรีม คัม ทรู [ โอ เย ])
I Only Dream Of You[Oh Baby]
(ไอ โอ๊นลี่ ดรีม อ็อฝ ยู [ โอ เบ๊บี้ ])
You Are Mah Dream Come Truue[Girl][I Can Fly]
(ยู อาร์ Mah ดรีม คัม Truue [ เกิร์ล ] [ ไอ แคน ฟลาย ])

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Dont Know Wat To Do [So Baby I]
(ด้อนท์ โนว์ วัท ทู ดู [ โซ เบ๊บี้ ไอ ])
Give Mah Heart To You [Mah Valentine]
(กี๊ฝ Mah ฮาร์ท ทู ยู [ Mah แฝลเอ็นไทน ])
Thru Nd Thru [A Thousand Times]
(ธรู Nd ธรู [ อะ เธ๊าซั่นด ไทม์ ])
It Feels So True This Love Of Mine
(อิท ฟีล โซ ทรู ดิส ลัฝ อ็อฝ ไมน์)

So Wat Do I Do[Baby I]
(โซ วัท ดู ไอ ดู [ เบ๊บี้ ไอ ])
Give Mah Heart To You[Mah Valentine]
(กี๊ฝ Mah ฮาร์ท ทู ยู [ Mah แฝลเอ็นไทน ])
Thru Nd Thru A Thousand Times..
(ธรู Nd ธรู อะ เธ๊าซั่นด ไทม์)
Feels So Tru This Love Of Mine
(ฟีล โซ Tru ดิส ลัฝ อ็อฝ ไมน์)

Dont Know Wat To Do [So Baby I]
(ด้อนท์ โนว์ วัท ทู ดู [ โซ เบ๊บี้ ไอ ])
Give Mah Heart To You [Mah Valentine]
(กี๊ฝ Mah ฮาร์ท ทู ยู [ Mah แฝลเอ็นไทน ])
Thru Nd Thru [A Thousand Times]
(ธรู Nd ธรู [ อะ เธ๊าซั่นด ไทม์ ])
It Feels So Tru This Love Of Mine
(อิท ฟีล โซ Tru ดิส ลัฝ อ็อฝ ไมน์)

So Wat Do I Do[Baby I]
(โซ วัท ดู ไอ ดู [ เบ๊บี้ ไอ ])
Give Mah Heart To You[Mah Valentine]
(กี๊ฝ Mah ฮาร์ท ทู ยู [ Mah แฝลเอ็นไทน ])
Thru Nd Thru A Thousand Times…
(ธรู Nd ธรู อะ เธ๊าซั่นด ไทม์)
Feels So Tru This Love Of Mine
(ฟีล โซ Tru ดิส ลัฝ อ็อฝ ไมน์)

Dont Know Wat To Do [So Baby I]
(ด้อนท์ โนว์ วัท ทู ดู [ โซ เบ๊บี้ ไอ ])
Give Mah Heart To You [Mah Valentine]
(กี๊ฝ Mah ฮาร์ท ทู ยู [ Mah แฝลเอ็นไทน ])
Thru Nd Thru [A Thousand Times]
(ธรู Nd ธรู [ อะ เธ๊าซั่นด ไทม์ ])
It Feels So Tru This Love Of Mine
(อิท ฟีล โซ Tru ดิส ลัฝ อ็อฝ ไมน์)

So Wat Do I Do[Baby I]
(โซ วัท ดู ไอ ดู [ เบ๊บี้ ไอ ])
Give Mah Heart To You[Mah Valentine]
(กี๊ฝ Mah ฮาร์ท ทู ยู [ Mah แฝลเอ็นไทน ])
Thru Nd Thru A Thousand Times…
(ธรู Nd ธรู อะ เธ๊าซั่นด ไทม์)
Feels So Tru This Love Of Mine
(ฟีล โซ Tru ดิส ลัฝ อ็อฝ ไมน์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Valentine คำอ่านไทย Lloyd

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น