เนื้อเพลง I Am คำอ่านไทย Train

I never been on a railroad, as many times as they pass me by
( ไอ เน๊เฝ่อร์ บีน ออน อะ เรแอวโหลด , แอส เมนอิ ไทม์ แอส เด เพซ มี บาย)
I never crashed in the desert or seen a rodeo
(ไอ เน๊เฝ่อร์ คแร็ฌ อิน เดอะ เดสเสิร์ท ออ ซีน อะ โรดิโอ)
I don’t know much about the world wars or Vietnam
(ไอ ด้อนท์ โนว์ มัช อะเบ๊าท เดอะ เวิลด วอร์ ออ เวียดนาม)
I’ve yet to read about Uncle Tom
(แอฝ เย๊ท ทู รี๊ด อะเบ๊าท อั๊งเคิ่ล ท็อม)
Never climbed a real rock or seen Colorado
(เน๊เฝ่อร์ ไคลบ์ อะ เรียล ร๊อค ออ ซีน คอร์ราโด)
Am I the son I think I am
(แอ็ม ไอ เดอะ ซัน นาย ทริ๊งค ไอ แอ็ม)
Am I the friend I think I am
(แอ็ม ไอ เดอะ เฟรน ดาย ทริ๊งค ไอ แอ็ม)
Am I the man I think I wanna be – hey
(แอ็ม ไอ เดอะ แมน นาย ทริ๊งค ไอ วอนนา บี เฮ)
I never had a day where money didn’t get in my way
(ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด อะ เดย์ แวร์ มั๊นนี่ ดิ๊นอิน เก็ท อิน มาย เวย์)
I never listened to much Elvis
(ไอ เน๊เฝ่อร์ ลิ๊สซึ่น ทู มัช เอลวิส)
I can’t remember a warm December
(ไอ แค็นท รีเม๊มเบ่อร์ รา วอร์ม ดิเซมเบอะ)
Am I the son I think I am
(แอ็ม ไอ เดอะ ซัน นาย ทริ๊งค ไอ แอ็ม)
Am I the friend I think I am
(แอ็ม ไอ เดอะ เฟรน ดาย ทริ๊งค ไอ แอ็ม)
Am I the man I think I wanna be – hey
(แอ็ม ไอ เดอะ แมน นาย ทริ๊งค ไอ วอนนา บี เฮ)
Cause I’m here for my sanity sanity
(ค๊อส แอม เฮียร ฟอร์ มาย แซนอิทิ แซนอิทิ)
I am here for you
(ไอ แอ็ม เฮียร ฟอร์ ยู)
I’m here for your fantasy sanity, I am here
(แอม เฮียร ฟอร์ ยุร แฟนทะซิ แซนอิทิ , ไอ แอ็ม เฮียร)
I am
(ไอ แอ็ม)
Am I the son I think I am
(แอ็ม ไอ เดอะ ซัน นาย ทริ๊งค ไอ แอ็ม)
Am I the friend I think I am
(แอ็ม ไอ เดอะ เฟรน ดาย ทริ๊งค ไอ แอ็ม)
Am I the man I think I wanna be
(แอ็ม ไอ เดอะ แมน นาย ทริ๊งค ไอ วอนนา บี)
Cause I’m here for my sanity sanity I am here for you
(ค๊อส แอม เฮียร ฟอร์ มาย แซนอิทิ แซนอิทิ ไอ แอ็ม เฮียร ฟอร์ ยู)
Whether or not I’m walkin in
(ฮเวทเออะ ออ น็อท แอม วอคกิน อิน)
Whether or not I’m walkin out
(ฮเวทเออะ ออ น็อท แอม วอคกิน เอ๊าท)
I’m always here for you
(แอม ออลเว เฮียร ฟอร์ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Am คำอ่านไทย Train

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น