เนื้อเพลง I Just Can’t Stop Loving You คำอ่านไทย Sheryl Crow

Written and Composed by Michael Jackson, 1987.
( วึ้น แอนด์ คอมโพส บาย ไมเล แจคสัน , 1987)

I Just Want To Lay Next To You
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู เลย์ เน๊กซท ทู ยู)
For Awhile
(ฟอร์ อะวายลฺ)
You Look So Beautiful Tonight
(ยู ลุ๊ค โซ บยูทิฟุล ทูไน๊ท)
Your Eyes Are So Lovely
(ยุร อาย แซร์ โซ ลัฝลิ)
Your Mouth Is So Sweet
(ยุร เม๊าธ อีส โซ สวี้ท)
A Lot Of People
(อะ ล็อท ดับ พี๊เพิ่ล)
Misunderstand Me
(มิซันเดิซแทนด มี)
That’s Because They Don’t
(แด้ท บิคอส เด ด้อนท์)
Know Me At All
(โนว์ มี แอ็ท ดอร์)
I Just Want To Touch You
(ไอ จั๊สท ว้อนท ทู ทั๊ช ยู)
And Hold You
(แอนด์ โฮลด์ ยู)
I Need You
(ไอ นี๊ด ยู)
God I Need You
(ก๊อด ดาย นี๊ด ยู)
I Love You So Much
(ไอ ลัฝ ยู โซ มัช)

[Michael]
([ ไมเล ])
Each Time The Wind Blows
(อีช ไทม์ เดอะ วินด โบลว์)
I Hear Your Voice So
(ไอ เฮียร ยุร ว๊อยซ์ โซ)
I Call Your Name . . .
(ไอ คอลลํ ยุร เนม)
Whispers At Morning
(วิสเพ่อร์ แอ็ท ม๊อร์นิ่ง)
Our Love Is Dawning
(เอ๊า ลัฝ อีส ดอนนิง)
Heaven’s Glad You Came . . .
(เฮ๊ฝเฝ่น แกล๊ด ยู เคม)

You Know How I Feel
(ยู โนว์ ฮาว ไอ ฟีล)
This Thing Can’t Go Wrong
(ดิส ทริง แค็นท โก รอง)
I’m So Proud To Say
(แอม โซ พเราด ทู เซย์)
I Love You
(ไอ ลัฝ ยู)
Your Love’s Got Me High
(ยุร ลัฝ ก็อท มี ไฮฮ)
I Long To Get By
(ไอ ลอง ทู เก็ท บาย)
This Time Is Forever
(ดิส ไทม์ อีส ฟอเร๊เฝ่อร)
Love Is The Answer
(ลัฝ อีส ดิ แอ๊นเซ่อร)

[Siedah]
([ ซีดา ])
I Hear Your Voice Now
(ไอ เฮียร ยุร ว๊อยซ์ นาว)
You Are My Choice Now
(ยู อาร์ มาย ช๊อยซํ นาว)
The Love You Bring
(เดอะ ลัฝ ยู บริง)
Heaven’s In My Heart
(เฮ๊ฝเฝ่น ซิน มาย ฮาร์ท)
At Your Call
(แอ็ท ยุร คอลลํ)
I Hear Harps,
(ไอ เฮียร ฮาพ ,)
And Angels Sing
(แอนด์ แอ๊งเจล ซิง)

You Know How I Feel
(ยู โนว์ ฮาว ไอ ฟีล)
This Thing Can’t Go Wrong
(ดิส ทริง แค็นท โก รอง)
I Can’t Live My Life
(ไอ แค็นท ไล้ฝ มาย ไล๊ฟ)
Without You
(วิธเอ๊าท ยู)

[Michael]
([ ไมเล ])
I Just Can’t Hold On
(ไอ จั๊สท แค็นท โฮลด์ ออน)

[Siedah]
([ ซีดา ])
I Feel We Belong
(ไอ ฟีล วี บีลอง)

[Michael]
([ ไมเล ])
My Life Ain’t Worth Living
(มาย ไล๊ฟ เอน เวิร์ธ ลีฝอิง)
If I Can’t Be With You
(อิ๊ฟ ฟาย แค็นท บี วิธ ยู)

[Both]
([ โบทรฺ ])
I Just Can’t Stop Loving You
(ไอ จั๊สท แค็นท สท๊อพ ลัฝอิง ยู)
I Just Can’t Stop Loving You
(ไอ จั๊สท แค็นท สท๊อพ ลัฝอิง ยู)
And If I Stop . . .
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย สท๊อพ)
Then Tell Me Just What
(เด็น เทลล มี จั๊สท ว๊อท)
Will I Do
(วิล ไอ ดู)

[Siedah]
([ ซีดา ])
‘Cause I Just Can’t Stop
(ค๊อส ไอ จั๊สท แค็นท สท๊อพ)
Loving You
(ลัฝอิง ยู)

[Michael]
([ ไมเล ])
At Night When The
(แอ็ท ไน๊ท เว็น เดอะ)
Stars Shine
(สทาร์ ไชน์)
I Pray In You I’ll Find
(ไอ เพรย์ อิน ยู อิลล ไฟนด์)
A Love So True . . .
(อะ ลัฝ โซ ทรู)

[Siedah]
([ ซีดา ])
When Morning Awakes Me
(เว็น ม๊อร์นิ่ง อะเว้ค มี)
Will You Come And Take Me
(วิล ยู คัม แอนด์ เท้ค มี)
I’ll Wait For You
(อิลล เว้ท ฟอร์ ยู)

[Michael]
([ ไมเล ])
You Know How I Feel
(ยู โนว์ ฮาว ไอ ฟีล)
I Won’t Stop Until
(ไอ ว็อนท สท๊อพ อันทิล)
I Hear Your Voice Saying
(ไอ เฮียร ยุร ว๊อยซ์ เซอิง)
” I Do ”
(” ไอ ดู “)

[Siedah]
([ ซีดา ])
” I Do ”
(” ไอ ดู “)
This Thing Can’t Go Wrong
(ดิส ทริง แค็นท โก รอง)

[Michael]
([ ไมเล ])
This Feeling’s So Strong
(ดิส ฟีลอิง โซ สทรอง)

[Siedah]
([ ซีดา ])
Well, My Life Ain’t
(เวลล , มาย ไล๊ฟ เอน)
Worth Living
(เวิร์ธ ลีฝอิง)

[Both]
([ โบทรฺ ])
If I Can’t Be With You
(อิ๊ฟ ฟาย แค็นท บี วิธ ยู)
I Just Can’t Stop Loving You
(ไอ จั๊สท แค็นท สท๊อพ ลัฝอิง ยู)
I Just Can’t Stop Loving You
(ไอ จั๊สท แค็นท สท๊อพ ลัฝอิง ยู)
And If I Stop . . .
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย สท๊อพ)
Then Tell Me, Just What
(เด็น เทลล มี , จั๊สท ว๊อท)
Will I Do
(วิล ไอ ดู)

[Michael]
([ ไมเล ])
I Just Can’t Stop Loving You
(ไอ จั๊สท แค็นท สท๊อพ ลัฝอิง ยู)

[Siedah]
([ ซีดา ])
We Can Change All The World
(วี แคน เช้งจํ ออล เดอะ เวิลด)
Tomorrow
(ทูม๊อโร่ว)

[Michael]
([ ไมเล ])
We Can Sing Songs Of
(วี แคน ซิง ซ็อง อ็อฝ)
Yesterday
(เยซเทอะดิ)

[Siedah]
([ ซีดา ])
I Can Say, Hey . . .Farewell
(ไอ แคน เซย์ , เฮ แฟเวล)
To Sorrow
(ทู ซ๊อโร่ว)

[Michael]
([ ไมเล ])
This Is My Life And I,
(ดิส ซิส มาย ไล๊ฟ แอนด์ ดาย ,)

[Both]
([ โบทรฺ ])
Want To See You For Always
(ว้อนท ทู ซี ยู ฟอร์ ออลเว)
I Just Can’t Stop Loving You
(ไอ จั๊สท แค็นท สท๊อพ ลัฝอิง ยู)

[Siedah]
([ ซีดา ])
No, Baby
(โน , เบ๊บี้)

[Michael]
([ ไมเล ])
Oh!
(โอ !)

[Both]
([ โบทรฺ ])
I Just Can’t Stop Loving You
(ไอ จั๊สท แค็นท สท๊อพ ลัฝอิง ยู)

[Siedah]
([ ซีดา ])
If I Can’t Stop!
(อิ๊ฟ ฟาย แค็นท สท๊อพ !)

[Both]
([ โบทรฺ ])
And If I Stop . . .
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย สท๊อพ)

[Siedah]
([ ซีดา ])
No
(โน)

[Michael]
([ ไมเล ])
Oh! Oh! Oh . . .Oh . . .
(โอ ! โอ ! โอ โอ)

[Siedah]
([ ซีดา ])
What Will I Do? Uh . . .Ooh . . .
(ว๊อท วิล ไอ ดู อา อู้)
[Then Tell Me, Just What
([ เด็น เทลล มี , จั๊สท ว๊อท)
Will I Do]
(วิล ไอ ดู ])

[Both]
([ โบทรฺ ])
I Just Can’t Stop Loving You
(ไอ จั๊สท แค็นท สท๊อพ ลัฝอิง ยู)

[Michael]
([ ไมเล ])
Hee! Hee! Hee! Know I Do
(ฮี ! ฮี ! ฮี ! โนว์ ไอ ดู)
Girl!
(เกิร์ล !)

[Both]
([ โบทรฺ ])
I Just Can’t Stop Loving You
(ไอ จั๊สท แค็นท สท๊อพ ลัฝอิง ยู)

[Michael]
([ ไมเล ])
You Know I Do
(ยู โนว์ ไอ ดู)
And If I Stop . . .
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย สท๊อพ)

[Both]
([ โบทรฺ ])
Then Tell Me, Just What
(เด็น เทลล มี , จั๊สท ว๊อท)
Will I Do
(วิล ไอ ดู)

[Both]
([ โบทรฺ ])
I Just Can’t Stop Loving You
(ไอ จั๊สท แค็นท สท๊อพ ลัฝอิง ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Just Can’t Stop Loving You คำอ่านไทย Sheryl Crow

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น