เนื้อเพลง After The Love คำอ่านไทย Brian McKnight

Ooh, ooh, ooh, ooh, ohh, ahh, ooh, hey hey
( อู้ , อู้ , อู้ , อู้ , โอ้ , อา , อู้ , เฮ เฮ)

[verse]
([ เฝิซ ])
I thought that love would conquer all
(ไอ ธอท แดท ลัฝ เวิด คองเคอะ ออล)
But nothing could break my fall
(บั๊ท นัธอิง เคิด เบร๊ค มาย ฟอลล์)
The moment you left my sid
(เดอะ โม๊เม้นท ยู เล๊ฟท มาย ซิดทฺ)
And now there’s nothing left to say
(แอนด์ นาว แดร์ นัธอิง เล๊ฟท ทู เซย์)
Since you took you love away
(ซิ๊นซ ยู ทุค ยู ลัฝ อะเวย์)
I been yearning for you deep inside
(ไอ บีน เยอนิง ฟอร์ ยู ดี๊พ อิ๊นไซด์)

[b sec]
([ บี เซค ])
I can’t believe that it’s over
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ แดท อิทซ โอ๊เฝ่อร)
In my arms is where you belong
(อิน มาย อาร์ม ซิส แวร์ ยู บีลอง)
When I think about the the love we shared
(เว็น นาย ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ ลัฝ วี แชร์)
How did we go wrong
(ฮาว ดิด วี โก รอง)
And how can I go on
(แอนด์ ฮาว แคน นาย โก ออน)
Can I go on
(แคน นาย โก ออน)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
Sometimes you can’t let go
(ซัมไทม์ ยู แค็นท เล็ท โก)
Of the love you thought was yours [mine and yours]
(อ็อฝ เดอะ ลัฝ ยู ธอท วอส ยุร [ ไมน์ แอนด์ ยุร ])
Will I ever get over
(วิล ไอ เอ๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร)
‘Cause I’ve come to know that
(ค๊อส แอฝ คัม ทู โนว์ แดท)
It’s so hard to carry on
(อิทซ โซ ฮาร์ด ทู แค๊รรี่ ออน)
After the love is gone
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ ลัฝ อีส กอน)
After the love is gone
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ ลัฝ อีส กอน)

[verse]
([ เฝิซ ])
If I on;y had a clue
(อิ๊ฟ ฟาย ออน ; วาย แฮ็ด อะ คลู)
That I’d end up losing you
(แดท อาย เอ็นด อั๊พ โรซิง ยู)
I might of held on to my heart
(ไอ ไมท ดับ เฮ็ลด ออน ทู มาย ฮาร์ท)
Taking for granted you’d be mine
(เทคอิง ฟอร์ แกร๊นท ยูต บี ไมน์)
‘Til the end of time
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม์)
Has torn my world apart
(แฮ็ส โทน มาย เวิลด อะพาร์ท)

[b-sec]
([ บี เซค ])
I can’t believe that it’s over
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ แดท อิทซ โอ๊เฝ่อร)
In my arms is where you belong
(อิน มาย อาร์ม ซิส แวร์ ยู บีลอง)
[where you belong]
([ แวร์ ยู บีลอง ])
When I think, think about the love we shared
(เว็น นาย ทริ๊งค , ทริ๊งค อะเบ๊าท เดอะ ลัฝ วี แชร์)
How did we go wrong
(ฮาว ดิด วี โก รอง)
And how can I go on
(แอนด์ ฮาว แคน นาย โก ออน)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
Sometimes you can’t let go
(ซัมไทม์ ยู แค็นท เล็ท โก)
Of the love you thought was yours [mine and yours]
(อ็อฝ เดอะ ลัฝ ยู ธอท วอส ยุร [ ไมน์ แอนด์ ยุร ])
Will I ever get over ’cause I’ve come to know
(วิล ไอ เอ๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ค๊อส แอฝ คัม ทู โนว์)
That it’s so hard to carry on
(แดท อิทซ โซ ฮาร์ด ทู แค๊รรี่ ออน)
After the love is gone
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ ลัฝ อีส กอน)
After the love is gone
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ ลัฝ อีส กอน)

[musical interlude]
([ มยูสิแค็ล อีนเทิลยูด ])

[b-sec]
([ บี เซค ])
I can’t believe that it’s over
(ไอ แค็นท บีลี๊ฝ แดท อิทซ โอ๊เฝ่อร)
In my arms is where you belong [where you belong]
(อิน มาย อาร์ม ซิส แวร์ ยู บีลอง [ แวร์ ยู บีลอง ])
When I think of all the love we shared
(เว็น นาย ทริ๊งค อ็อฝ ออล เดอะ ลัฝ วี แชร์)
How did we go wrong
(ฮาว ดิด วี โก รอง)
And how can I go on
(แอนด์ ฮาว แคน นาย โก ออน)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
Sometimes you can’t let go
(ซัมไทม์ ยู แค็นท เล็ท โก)
Of the the love you thought was yours, mine and yours
(อ็อฝ เดอะ ลัฝ ยู ธอท วอส ยุร , ไมน์ แอนด์ ยุร)
Will I ever get over ’cause I’ve come to know
(วิล ไอ เอ๊เฝ่อร์ เก็ท โอ๊เฝ่อร ค๊อส แอฝ คัม ทู โนว์)
That it’s so hard to carry on
(แดท อิทซ โซ ฮาร์ด ทู แค๊รรี่ ออน)
After the love is gone
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ ลัฝ อีส กอน)
After the love is gone
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ ลัฝ อีส กอน)

[end section]
([ เอ็นด เซ๊คชั่น ])

[And after the love]
([ แอนด์ แอ๊ฟเท่อร เดอะ ลัฝ ])
After the love is gone
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ ลัฝ อีส กอน)
Life must go on
(ไล๊ฟ มัสท์ โก ออน)
[repeat 5 times w/ad lib]
([ รีพี๊ท ไฟท์ ไทม์ ดับบิว /แอ็ด lib ])
After the love is gone
(แอ๊ฟเท่อร เดอะ ลัฝ อีส กอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง After The Love คำอ่านไทย Brian McKnight

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น