เนื้อเพลง Who Do You Love Now? คำอ่านไทย Dannii Minogue feat Riva

Ahh
( อา)

Where do we go now?
(แวร์ ดู วี โก นาว)
I don’t know
(ไอ ด้อนท์ โนว์)
Innocence over
(อีนโนะเซ็นซ โอ๊เฝ่อร)
Fading fast
(เฟดิง ฟาสท)

And it’s hard to know what you’re thinking
(แอนด์ อิทซ ฮาร์ด ทู โนว์ ว๊อท ยัวร์ ติ้งกิง)
When you hide inside you head
(เว็น ยู ไฮด์ อิ๊นไซด์ ยู เฮด)
You’re still promising perfection, perfection
(ยัวร์ สทิลล พรอมอิซิง เพอะเฟคฌัน , เพอะเฟคฌัน)

With empty words
(วิธ เอ๊มพที่ เวิร์ด)
With empty words
(วิธ เอ๊มพที่ เวิร์ด)
With empty words
(วิธ เอ๊มพที่ เวิร์ด)
With empty words
(วิธ เอ๊มพที่ เวิร์ด)

And it’s hard to break a habit
(แอนด์ อิทซ ฮาร์ด ทู เบร๊ค กา แฮ๊บบิท)
You’re lost inside it
(ยัวร์ ล็อซท อิ๊นไซด์ อิท)
Who do you love now?
(ฮู ดู ยู ลัฝ นาว)

And it’s hard to break a habit
(แอนด์ อิทซ ฮาร์ด ทู เบร๊ค กา แฮ๊บบิท)
You’re lost inside it
(ยัวร์ ล็อซท อิ๊นไซด์ อิท)
Who do you love now?
(ฮู ดู ยู ลัฝ นาว)

Who do you love now?
(ฮู ดู ยู ลัฝ นาว)
Who do you love now?
(ฮู ดู ยู ลัฝ นาว)

A moment of coldness
(อะ โม๊เม้นท ดับ โคลดเน็ซ)
Cuts through me [cuts through me]
(คัท ทรู มี [ คัท ทรู มี ])
I’ve tried to remember
(แอฝ ทไร ทู รีเม๊มเบ่อร์)
Why I don’t leave [I don’t leave]
(วาย ไอ ด้อนท์ ลี๊ฝ [ ไอ ด้อนท์ ลี๊ฝ ])

And you’re the cause of my confusion
(แอนด์ ยัวร์ เดอะ ค๊อส อ็อฝ มาย ค็อนฟยูฉัน)
Closing down the way I feel
(โครสซิง เดาน เดอะ เวย์ ไอ ฟีล)
How come I don’t see so clearly, so clearly
(ฮาว คัม ไอ ด้อนท์ ซี โซ คเลียลิ , โซ คเลียลิ)

Fighting to breathe
(ไฟท์ดิง ทู บรีฑ)
Fighting to breathe
(ไฟท์ดิง ทู บรีฑ)
Fighting to breathe
(ไฟท์ดิง ทู บรีฑ)
Fighting to breathe
(ไฟท์ดิง ทู บรีฑ)

And it’s hard to break a habit
(แอนด์ อิทซ ฮาร์ด ทู เบร๊ค กา แฮ๊บบิท)
You’re lost inside it
(ยัวร์ ล็อซท อิ๊นไซด์ อิท)
Who do you love now?
(ฮู ดู ยู ลัฝ นาว)

And it’s hard to break a habit
(แอนด์ อิทซ ฮาร์ด ทู เบร๊ค กา แฮ๊บบิท)
You’re lost inside it
(ยัวร์ ล็อซท อิ๊นไซด์ อิท)
Who do you love now?
(ฮู ดู ยู ลัฝ นาว)

Who do you love now?
(ฮู ดู ยู ลัฝ นาว)
Who do you love now?
(ฮู ดู ยู ลัฝ นาว)

Who do you love?
(ฮู ดู ยู ลัฝ)
Who do you love?
(ฮู ดู ยู ลัฝ)
Who do you love?
(ฮู ดู ยู ลัฝ)
Who do you love?
(ฮู ดู ยู ลัฝ)
Who do you love?
(ฮู ดู ยู ลัฝ)
Who do you love?
(ฮู ดู ยู ลัฝ)

And it’s hard to break a habit
(แอนด์ อิทซ ฮาร์ด ทู เบร๊ค กา แฮ๊บบิท)
You’re lost inside it
(ยัวร์ ล็อซท อิ๊นไซด์ อิท)
Who do you love now?
(ฮู ดู ยู ลัฝ นาว)

And it’s hard to break a habit
(แอนด์ อิทซ ฮาร์ด ทู เบร๊ค กา แฮ๊บบิท)
You’re lost inside it
(ยัวร์ ล็อซท อิ๊นไซด์ อิท)
Who do you love now?
(ฮู ดู ยู ลัฝ นาว)

And it’s hard to break a habit
(แอนด์ อิทซ ฮาร์ด ทู เบร๊ค กา แฮ๊บบิท)
You’re lost inside it
(ยัวร์ ล็อซท อิ๊นไซด์ อิท)
Who do you love now?
(ฮู ดู ยู ลัฝ นาว)

And it’s hard to break a habit
(แอนด์ อิทซ ฮาร์ด ทู เบร๊ค กา แฮ๊บบิท)
You’re lost inside it
(ยัวร์ ล็อซท อิ๊นไซด์ อิท)
Who do you love now?
(ฮู ดู ยู ลัฝ นาว)

Who do you love?
(ฮู ดู ยู ลัฝ)
Who do you love?
(ฮู ดู ยู ลัฝ)
Who do you love?
(ฮู ดู ยู ลัฝ)
Who do you love now?
(ฮู ดู ยู ลัฝ นาว)

Who do you love?
(ฮู ดู ยู ลัฝ)
Who do you love?
(ฮู ดู ยู ลัฝ)
Who do you love?
(ฮู ดู ยู ลัฝ)
Who do you love now?
(ฮู ดู ยู ลัฝ นาว)

Lyrics [French]
(ลีริค [ ฟเร็นช ])

Est c’que tu maimes encore
(Est cque ทู maimes อังโค)
je n’sais plus
(จี nsais พลัส)
l’amour etait fort
(แลมโมว etait โฟท)
entre nous
(อันเท นู๊ด)

je n’sais pas vraiment a quoi tu penses
(จี nsais เพซ vraiment ดา quoi ทู penses)
tu te caches dans ton silence
(ทู te แค็ฌ แด็น ท็อง ไซเล็นซ)
et la perfection de-tes promesses, tes promesses
(et ลา เพอะเฟคฌัน ดี tes promesses , tes promesses)
ne vaut plus rien
(ne vaut พลัส รีอิน)

j’ai le mal de vivre sans toi
(เจ le แม็ล ดี vivre แซน โทย)
tu es perdu en moi
(ทู es เพอดู อัง โมย)
est c’que tu m’aimes encore
(est cque ทู maimes อังโค)

est c’que tu m’aimes encore
(est cque ทู maimes อังโค)
est c’que tu m’aimes encore
(est cque ทู maimes อังโค)

la froideur dans tes yeux
(ลา froideur แด็น tes yeux)
me saisit
(มี saisit)
la distance entre nous
(ลา ดิ๊สแท่นซํ อันเท นู๊ด)
me fait mal
(มี เฟท แม็ล)

tu es la cause de ma confusion
(ทู es ลา ค๊อส ดี มา ค็อนฟยูฉัน)
la douleur dans ma raison
(ลา douleur แด็น มา เรซัน)
j’ai tout qui s’embrouille dans ma tete, dans ma tete
(เจ เทาทฺ คี sembrouille แด็น มา tete , แด็น มา tete)
rien ne va plus
(รีอิน ne va พลัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Who Do You Love Now? คำอ่านไทย Dannii Minogue feat Riva

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น