เนื้อเพลง Use It คำอ่านไทย The New Pornographers

The cat calls through the night
( เดอะ แค๊ท คอลลํ ทรู เดอะ ไน๊ท)
and two chicks in the parking lot
(แอนด์ ทู ชิค ซิน เดอะ พาคกิ้ง ล็อท)
crack wise on the price of fame
(แคร๊ค ไว๊ส ออน เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ เฟม)
they stood to gain
(เด ซทูด ทู เกน)
the phonebook’s been ripped off
(เดอะ phonebooks บีน ริพ ออฟฟ)
and two shapes in the dark
(แอนด์ ทู เชพ ซิน เดอะ ด๊าร์ค)
across the way know the price of flight
(อะคร๊อส เดอะ เวย์ โนว์ เดอะ ไพร๊ซ์ อ็อฝ ฟไลท)
its weight and size
(อิทซ เว๊ท แอนด์ ไซ๊ซ)
if you’ve got something
(อิ๊ฟ ยู๊ฟ ก็อท ซัมติง)
that sheds some light
(แดท เฌ็ด ซัม ไล๊ท)
use it tonight, tonight
(ยู๊ส อิท ทูไน๊ท , ทูไน๊ท)
heads down thumbs up
(เฮด เดาน ทรั๊มบ์ อั๊พ)
two sips from the cup of human kindness
(ทู ซิพ ฟรอม เดอะ คัพ อ็อฝ ฮิ๊วแมน ไคนดเน็ซ)
and im sh*t faced, just laid to waste
(แอนด์ แอม ฌะ *ที เฟซ , จั๊สท เลด ทู เวซท)
so wait here, wait up
(โซ เว้ท เฮียร , เว้ท อั๊พ)
stock tips from the credit checks
(สท๊อค ทิพ ฟรอม เดอะ เคร๊ดิท เช็ค)
come next in the logic’s line
(คัม เน๊กซท อิน เดอะ ล๊อจิค ไลน์)
halt on that dime
(ฮอลท์ ออน แดท ไดม)
if you’ve got will and a little time
(อิ๊ฟ ยู๊ฟ ก็อท วิล แอนด์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล ไทม์)
use it tonight, tonight
(ยู๊ส อิท ทูไน๊ท , ทูไน๊ท)
you had to send a wrecking crew after me
(ยู แฮ็ด ทู เซ็นด อะ wreckings ครู แอ๊ฟเท่อร มี)
i cant walk right
(ไอ แค็นท ว๊อล์ค ไร๊ท)
you had to send a wrecking crew after me
(ยู แฮ็ด ทู เซ็นด อะ wreckings ครู แอ๊ฟเท่อร มี)
i cant walk right
(ไอ แค็นท ว๊อล์ค ไร๊ท)
phantom of the heart
(แฟนทัม อ็อฝ เดอะ ฮาร์ท)
four beats from the parting lungs and mind
(โฟ บีท ฟรอม เดอะ พาทิง ลัง แซน ไมนด์)
since i was a child
(ซิ๊นซ ไอ วอส ซา ชายลํดํ)
just grew there wild
(จั๊สท กรู แดร์ ไวลด์)
so heads down thumbs up
(โซ เฮด เดาน ทรั๊มบ์ อั๊พ)
four beats from soft
(โฟ บีท ฟรอม ซ๊อฟท)
and get set to exercise your right
(แอนด์ เก็ท เซ็ท ทู เอ๊กเซอร์ไซส ยุร ไร๊ท)
use it tonight
(ยู๊ส อิท ทูไน๊ท)
if theres a choice between a chace and flight
(อิ๊ฟ แดร์ ซา ช๊อยซํ บีทะวีน อะ chace แอนด์ ฟไลท)
choose it tonight, tonight
(ชู๊ส อิท ทูไน๊ท , ทูไน๊ท)
you had to send a wrecking crew after me
(ยู แฮ็ด ทู เซ็นด อะ wreckings ครู แอ๊ฟเท่อร มี)
i cant walk right
(ไอ แค็นท ว๊อล์ค ไร๊ท)
you had to send a wrecking crew after me
(ยู แฮ็ด ทู เซ็นด อะ wreckings ครู แอ๊ฟเท่อร มี)
i cant walk right
(ไอ แค็นท ว๊อล์ค ไร๊ท)
i cant walk right
(ไอ แค็นท ว๊อล์ค ไร๊ท)
use it tonight, tonight, tonight, tonight
(ยู๊ส อิท ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท , ทูไน๊ท)
night
(ไน๊ท)
night
(ไน๊ท)
night
(ไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Use It คำอ่านไทย The New Pornographers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น