เนื้อเพลง Sawdust & Diamonds คำอ่านไทย Joanna Newsom

From the top of the flight
( ฟรอม เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ ฟไลท)
Of the wide, white stairs
(อ็อฝ เดอะ ไวด์ , ไว๊ท สแทร์)
Through the rest of my life
(ทรู เดอะ เรสท ดับ มาย ไล๊ฟ)
Do you wait for me there?
(ดู ยู เว้ท ฟอร์ มี แดร์)

There’s a bell in my ears
(แดร์ ซา เบลล์ อิน มาย เอียร)
There’s a wide white roar
(แดร์ ซา ไวด์ ไว๊ท โร)
Drop a bell down the stairs
(ดรอพ อะ เบลล์ เดาน เดอะ สแทร์)
Hear it fall forevermore
(เฮียร อิท ฟอลล์ เฟาะเรเฝอะโม)

Drop a bell off of the dock
(ดรอพ อะ เบลล์ ออฟฟ อ็อฝ เดอะ ด๊อค)
Blot it out in the sea
(บล็อท ดิธ เอ๊าท อิน เดอะ ซี)
Drowning mute as a rock;
(ดเรานอิง มิ๊วท แอส ซา ร๊อค 😉
Sounding mutiny
(เซานดิง มยูทินิ)

There’s a light in the wings
(แดร์ ซา ไล๊ท อิน เดอะ วิง)
Hits this system of strings
(ฮิท ดิส ซิ๊สเท่ม อ็อฝ สทริง)
From the side while they swing;
(ฟรอม เดอะ ไซด์ ไวล์ เด สวิง 😉
See the wires, the wires, the wires
(ซี เดอะ ไวร์ , เดอะ ไวร์ , เดอะ ไวร์)

And the articulation
(แอนด์ ดิ อาทิคิวเลฌัน)
In our elbows and knees
(อิน เอ๊า เอ๊ลโบว์ แซน นี)
Makes us buckle as we couple in endless increase
(เม้ค อัซ บัคเคิล แอส วี คั๊พเพิ่ล อิน เอ็นเล็ซ อิ๊นครีซ)
As the audience admires
(แอส ดิ อ๊อเดี่ยนซ แอ๊ดไมร)

And the little white dove
(แอนด์ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ไว๊ท ดัฝ)
Made with love, made with love:
(เมด วิธ ลัฝ , เมด วิธ ลัฝ :)
Made with glue, and a glove, and some pliers
(เมด วิธ กลู , แอนด์ อะ กลัฝ , แอนด์ ซัม พไลเอิส)

Swings a low sickle arc
(สวิง ซา โลว ซิกเคิล อ๊าร์ค)
From its perch in the dark
(ฟรอม อิทซ เพิช อิน เดอะ ด๊าร์ค)
Settle down
(เซ็ทเทิ่ล เดาน)
Settle down my desire
(เซ็ทเทิ่ล เดาน มาย ดีไซรํ)

And the moment I slept I was swept up in a terrible tremor
(แอนด์ เดอะ โม๊เม้นท ไอ ซเล็พท ไอ วอส ซเว็พท อั๊พ อิน อะ เท๊อริเบิ้ล ทเรมเออะ)
Though no longer bereft, how I shook and I couldn’t remember
(โธ โน ลองเงอ บิเรฟท , ฮาว ไอ ฌุค แอนด์ ดาย คูดซึ่น รีเม๊มเบ่อร์)

Then the furthermost shake drove a murdering stake in
(เด็น เดอะ furthermost เช้ค ดโรฝ อะ murderings สเท๊ค อิน)
And cleft me right down through my center
(แอนด์ คเล็ฟท มี ไร๊ท เดาน ทรู มาย เซ๊นเท่อร์)
And I shouldn’t say so, but I know that it was then, or never
(แอนด์ ดาย ชูดดึ่น เซย์ โซ , บั๊ท ไอ โนว์ แดท ดิธ วอส เด็น , ออ เน๊เฝ่อร์)

Push me back into a tree
(พุช มี แบ็ค อิ๊นทู อะ ทรี)
Bind my b*ttons with salt
(ไบนด มาย บี *ttons วิธ ซ้อลท์)
Fill my long ears with bees
(ฟิลล มาย ลอง เอียร วิธ บี)
Praying: please, please, please,
(เพลยอิง : พลีซ , พลีซ , พลีซ ,)
Love, you ought not!
(ลัฝ , ยู อ๊อธ น็อท !)
No you ought not!
(โน ยู อ๊อธ น็อท !)

Then the system of strings tugs on the tip of my wings
(เด็น เดอะ ซิ๊สเท่ม อ็อฝ สทริง ทัก ออน เดอะ ทิพ อ็อฝ มาย วิง)
[cut from cardboard and old magazines]
([ คัท ฟรอม คาร์ดบอร์ด แอนด์ โอลด์ แม๊กกาซีน ])
Makes me warble and rise like a sparrow
(เม้ค มี warble แอนด์ ไร๊ส ไล๊ค เก ซแพโร)
And in the place where I stood, there is a circle of wood
(แอนด์ อิน เดอะ เพลส แวร์ ไอ ซทูด , แดร์ อีส ซา เซ๊อร์เคิ้ล อ็อฝ วู๊ด)
A cord or two, which you chop and you stack in your barrow
(อะ คอร์ด ออ ทู , วิช ยู ช๊อพ แอนด์ ยู ซแท็ค อิน ยุร แบโร)

It is terribly good to carry water and chop wood
(อิท อีส เทริบลิ กู๊ด ทู แค๊รรี่ ว๊อเท่อร แอนด์ ช๊อพ วู๊ด)
Streaked with soot, heavy booted and wild-eyed;
(สทรี๊ค วิธ ซุท , เฮ๊ฝฝี่ บู๊ท แอนด์ ไวลด์ อาย 😉
As I crash through the rafters
(แอส ซาย คแร็ฌ ทรู เดอะ ราฟเทอะ)
And the ropes and pulleys trail after
(แอนด์ เดอะ โร๊พ แซน พู๊ลเล่ย์ ทเรล แอ๊ฟเท่อร)
And the holiest belfry burns sky-high
(แอนด์ เดอะ holiest เบลฟริ เบิร์น สกาย ไฮฮ)

Then the slow lip of fire moves across the prairie with precision
(เด็น เดอะ สโลว์ ลิพ อ็อฝ ไฟเออะร มู๊ฝ อะคร๊อส เดอะ พแรริ วิธ พริซีฉอัน)
While, somewhere, with your pliers and glue you make your first incision
(ไวล์ , ซัมแวร์ , วิธ ยุร พไลเอิส แซน กลู ยู เม้ค ยุร เฟิร์สท อินซีฉอัน)
And in a moment of almost-unbearable vision
(แอนด์ อิน อะ โม๊เม้นท ดับ อ๊อลโมสท unbearable ฝิ๊ชั่น)
Doubled over with the hunger of lions
(ดั๊บเบิ้ล โอ๊เฝ่อร วิธ เดอะ ฮังเกอะ อ็อฝ ไล๊อ้อน)
‘Hold me close’, cooed the dove
(โฮลด์ มี โคลส , คู เดอะ ดัฝ)
Who was stuffed, now, with sawdust and diamonds
(ฮู วอส สทั๊ฟฟ , นาว , วิธ sawdust แอนด์ ได๊ม่อนดํ)

I wanted to say: why the long face?
(ไอ ว้อนท ทู เซย์ : วาย เดอะ ลอง เฟซ)
Sparrow, perch and play songs of long face
(ซแพโร , เพิช แอนด์ เพลย์ ซ็อง อ็อฝ ลอง เฟซ)
Burro, buck and bray songs of long face!
(เบอโร , บั๊ค แอนด์ บเร ซ็อง อ็อฝ ลอง เฟซ !)
Sing: I will swallow your sadness and eat your cold clay
(ซิง : ไอ วิล สว๊อลโล่ว ยุร แซดเน็ซ แซน อี๊ท ยุร โคลด์ เคลย์)
Just to lift your long face
(จั๊สท ทู ลิฟท ยุร ลอง เฟซ)

And though it may be madness, I will take to the grave
(แอนด์ โธ อิท เมย์ บี แมดเน็ซ , ไอ วิล เท้ค ทู เดอะ เกรฝ)
Your precious longface
(ยุร พรีเชี๊ยส longface)
And though our bones they may break, and our souls separate
(แอนด์ โธ เอ๊า โบน เด เมย์ เบร๊ค , แอนด์ เอ๊า โซล เซ๊พาเหรท)
#NAME?
(#เนม)
And though our bodies recoil from the grip of the soil
(แอนด์ โธ เอ๊า บอดีสฺ ริคอยล ฟรอม เดอะ กริพ อ็อฝ เดอะ ซอยล์)
#NAME?
(#เนม)

In the trough of the waves
(อิน เดอะ ทร็อฟ อ็อฝ เดอะ เว๊ฝ)
Which are pawing like dogs
(วิช อาร์ pawings ไล๊ค ด้อกก)
Pitch we, pale-faced and grave,
(พิช วี , เพล เฟซ แอนด์ เกรฝ ,)
As I write in my log
(แอส ซาย ไร๊ท อิน มาย ล๊อก)

Then I hear a noise from the hull
(เด็น นาย เฮียร รา น๊อยส ฟรอม เดอะ ฮัล)
Seven days out to sea
(เซเฝ่น เดย์ เอ๊าท ทู ซี)
And it is the damnable bell!
(แอนด์ ดิท อีส เดอะ damnable เบลล์ !)

And it tolls – well, I believe, that it tolls – for me!
(แอนด์ ดิท โทลล เวลล , ไอ บีลี๊ฝ , แดท ดิธ โทลล ฟอร์ มี !)
It tolls for me!
(อิท โทลล ฟอร์ มี !)

Though my wrists and my waist seemed so easy to break
(โธ มาย ริ๊ซท แซน มาย เว๊สท ซีม โซ อีสอิ ทู เบร๊ค)
Still, my dear, I would have walked you to the very edge of the water
(สทิลล , มาย เดียร์ , ไอ เวิด แฮ็ฝ ว๊อล์ค ยู ทู เดอะ เฝ๊รี่ เอจ อ็อฝ เดอะ ว๊อเท่อร)
And they will recognise all the lines of your face
(แอนด์ เด วิล เรคอ็อกไนส ออล เดอะ ไลน์ อ็อฝ ยุร เฟซ)
In the face of the daughter of the daughter of my daughter
(อิน เดอะ เฟซ อ็อฝ เดอะ ด๊อเท่อร์ อ็อฝ เดอะ ด๊อเท่อร์ อ็อฝ มาย ด๊อเท่อร์)

Darling, we will be fine, but what was yours and mine
(ดาร์ลิ่ง , วี วิล บี ไฟน , บั๊ท ว๊อท วอส ยุร แซน ไมน์)
Appears to be a sandcastle that the gibbering wave takes
(แอพเพียร์ ทู บี อะ sandcastle แดท เดอะ gibberings เว๊ฝ เท้ค)
But if it’s all just the same, then will you say my name:
(บั๊ท อิ๊ฟ อิทซ ซอร์ จั๊สท เดอะ เซม , เด็น วิล ยู เซย์ มาย เนม :)
Say my name in the morning, so I know when the wave breaks?
(เซย์ มาย เนม อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง , โซ ไอ โนว์ เว็น เดอะ เว๊ฝ เบร๊ค)

I wasn’t born of a whistle or milked from a thistle at twilight
(ไอ วอสซึ้น บอน อ็อฝ อะ วิสเทิ่ล ออ มิลค์ ฟรอม มา thistle แอ็ท ทไวไล้ท)
No, I was all horns and thorns, sprung out fully formed, knock-kneed and upright
(โน , ไอ วอส ซอร์ ฮอร์น แซน ธอน , ซพรัง เอ๊าท ฟูลลิ ฟอร์ม , น๊อค นี แอนด์ อั๊พไร้ท)
So: enough of this terror
(โซ : อีน๊าฟ อ็อฝ ดิส เท๊อร์เร่อร์)
We deserve to know light
(วี ดิเสิฝ ทู โนว์ ไล๊ท)
And grow evermore lighter and lighter
(แอนด์ โกรว์ อีเวอมอร์ ไลทเออะ แอนด์ ไลทเออะ)
You would have seen me through
(ยู เวิด แฮ็ฝ ซีน มี ทรู)
But I could not undo that desire
(บั๊ท ไอ เคิด น็อท อันดู แดท ดีไซรํ)

Oh-oh, oh-oh-oh desire
(โอ โอ , โอ โอ โอ ดีไซรํ)
Oh-oh, oh-oh-oh desire
(โอ โอ , โอ โอ โอ ดีไซรํ)
Oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh desire
(โอ โอ , โอ โอ โอ โอ โอ โอ ดีไซรํ)

From the top of the flight
(ฟรอม เดอะ ท๊อพ อ็อฝ เดอะ ฟไลท)
Of the wide, white stairs
(อ็อฝ เดอะ ไวด์ , ไว๊ท สแทร์)
Through the rest of my life
(ทรู เดอะ เรสท ดับ มาย ไล๊ฟ)
Do you wait for me there
(ดู ยู เว้ท ฟอร์ มี แดร์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sawdust & Diamonds คำอ่านไทย Joanna Newsom

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น