เนื้อเพลง Never Le ‘Em C U Sweat คำอ่านไทย Nelly

Yeah
( เย่)
Gangsta
(แก๊งซดา)
What
(ว๊อท)
That Gangsta
(แดท แก๊งซดา)
Yeah
(เย่)
That Gangsta
(แดท แก๊งซดา)
On The Tips
(ออน เดอะ ทิพ)
E I
(อี ไอ)

Nelly
(เนลลี)
I Was Forced To Live The Crazy Life
(ไอ วอส ฟอร์ซ ทู ไล้ฝ เดอะ คเรสิ ไล๊ฟ)
Y’all N*ggas Don’t Understand What A Day Be Like
(ยอล เอ็น *ggas ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด ว๊อท ดา เดย์ บี ไล๊ค)
But A Son Know My Pop’s Didn’t Raise Me Right
(บั๊ท ดา ซัน โนว์ มาย พ็อพ ดิ๊นอิน เร้ส มี ไร๊ท)
When Hennedy Don’t Pay Me Right
(เว็น Hennedy ด้อนท์ เพย์ มี ไร๊ท)
No Baby Wipes
(โน เบ๊บี้ ไว๊พ)
Keep The 3 80 Tight
(คี๊พ เดอะ ที 80 ไท๊ท)
The Mercedes Dyke
(เดอะ เมอร์ซีดีส ไดค)
On A Shady Night
(ออน อะ เฌดอิ ไน๊ท)
Y’all N*ggas Is Lady Like
(ยอล เอ็น *ggas ซิส เล๊ดี้ ไล๊ค)
Blow For N*ggas That’ll Watch Your Arm
(โบลว์ ฟอร์ เอ็น *ggas แธดิล ว๊อทช ยุร อาร์ม)
Run In Your Crib Pop Your Mom
(รัน อิน ยุร คริบ พ็อพ ยุร มัม)
Like B*tch With Stocks And Bonds
(ไล๊ค บี *tch วิธ สท๊อค แซน บอนดฺ)
In The Studio A Thug Wanna Lock Your Calm
(อิน เดอะ ซทยูดิโอ อะ ธัก วอนนา ล๊อค ยุร คาลํม)
Tell A N*gga I’m Like Flex I Drop The Bomb
(เทลล อะ เอ็น *gga แอม ไล๊ค ฟเล็คซ ไอ ดรอพ เดอะ บอมบฺ)
You Come To War With A Switch Blade
(ยู คัม ทู วอร์ วิธ อะ สวิทช์ เบลด)
Get Laid
(เก็ท เลด)
N*gga Imma Spit The Gauge At Your Rib Cage
(เอ็น *gga แอมมา ซพิท เดอะ เกจ แอ็ท ยุร ริบ เค้จ)
We Thugged Out
(วี ตัง เอ๊าท)
Y’all N*ggas Is B*tch Made
(ยอล เอ็น *ggas ซิส บี *tch เมด)
You Pick Jay They North White The Sh*t Grade
(ยู พิค เจ เด น๊อร์ธ ไว๊ท เดอะ ฌะ *ที เกรด)
Yor Cousin Looks Mad Ready To Let The Clips Spray
(Yor เค๊าซิน ลุ๊ค แม้ด เร๊ดี้ ทู เล็ท เดอะ คลิพ สเพรย์)
Out Of A Week I Stay In A Lab For 6 Days
(เอ๊าท ดับ อะ วี๊ค ไอ สเทย์ อิน อะ แหล๊บ ฟอร์ ซิก เดย์)

Chorus X2
(ค๊อรัส X2)
I Run My Right Guard Incase My Shot Ain’t Handy
(ไอ รัน มาย ไร๊ท การ์ด อินเคลส มาย ฌ็อท เอน แฮ๊นดี้)
Speed Stickin’ Me And Mine
(สพี๊ด สตริคกิน มี แอนด์ ไมน์)
I Turn It Up A Degree
(ไอ เทิร์น หนิด อั๊พ อะ ดีกรี)
Your Secrets Still Kept
(ยุร ซี๊เขร็ท สทิลล เค็พท)
Never Let Em See You Sweat
(เน๊เฝ่อร์ เล็ท เอ็ม ซี ยู สเว็ท)

Teamsters
(ทีมซเทอะ)
I’m Second To None N*gga
(แอม เซ๊คคั่น ทู นัน เอ็น *gga)
Yo I’m Lettin My Gun
(โย แอม เลทดิน มาย กัน)
Pull This Trigger Sh*t Off The Window
(พูลล ดิส ทริ๊กเก้อร์ ฌะ *ที ออฟฟ เดอะ วิ๊นโด้ว)
Through The Head Of Your Son
(ทรู เดอะ เฮด อ็อฝ ยุร ซัน)
I’ve Been Runnin’ Like 20 Miles
(แอฝ บีน รูนนิน ไล๊ค 20 ไมล)
I Ain’t Sweatin’ For Fun
(ไอ เอน สเวเดน ฟอร์ ฟัน)
Yo It’s Hard To Be A Team When The Second Is One
(โย อิทซ ฮาร์ด ทู บี อะ ทีม เว็น เดอะ เซ๊คคั่น อีส วัน)
Cause I Follow Very
(ค๊อส ไอ ฟ๊อลโล่ว เฝ๊รี่)
Wanna Wife Like Halle Berry
(วอนนา ไว๊ฟ ไล๊ค Halle เบริ)
Yeah I Ain’t Tryna Be Locked Up Under Consolitary
(เย่ ไอ เอน ทายนา บี ล๊อค อั๊พ อั๊นเด้อร Consolitary)
Like It Don’t Stop
(ไล๊ค อิท ด้อนท์ สท๊อพ)
N*gga I Stop For Food
(เอ็น *gga ไอ สท๊อพ ฟอร์ ฟู้ด)
How You Gonna Pop A N*gga That Pop For You
(ฮาว ยู กอนนะ พ็อพ อะ เอ็น *gga แดท พ็อพ ฟอร์ ยู)
Hushed Out In The Drop Top
(ฮัฌ เอ๊าท อิน เดอะ ดรอพ ท๊อพ)
Aqua Blue
(อ๊าควา บลู)
Get The B*tch Screamin’ ‘please Please Not My Boo’
(เก็ท เดอะ บี *tch สครีมมิน พลีซ พลีซ น็อท มาย บู)
My Revolver Shook Like I Deal With Smart Crook
(มาย ริฝอลเฝอะ ฌุค ไล๊ค ไก ดีล วิธ สมาร์ท ครุค)
You Know The Name
(ยู โนว์ เดอะ เนม)
Switch Up The Game Like Garth Brooks
(สวิทช์ อั๊พ เดอะ เกม ไล๊ค กาต บรุค)
Like Ten Cars With Tire Hoes And And Winstars
(ไล๊ค เท็น คารํ วิธ ไทร์ โฮ แซน แอนด์ Winstars)
I Been Hard Through Hell Better Sing God
(ไอ บีน ฮาร์ด ทรู เฮ็ลล เบ๊ทเท่อร์ ซิง ก๊อด)
Diminish I’m A Bull Dog Breathing British
(ดิมีนอิฌ แอม มา บูลล ด้อกก บรีสดิง บรีทอิฌ)
You Ain’t Site Cause Your Night Show Is All About Your Image
(ยู เอน ไซ๊ท ค๊อส ยุร ไน๊ท โชว์ อีส ซอร์ อะเบ๊าท ยุร อิ๊มเมจ)

Chorus X2
(ค๊อรัส X2)

What
(ว๊อท)
I’ve Seen On The Bricks Of The Little Front
(แอฝ ซีน ออน เดอะ บริ๊ค อ็อฝ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ฟร๊อนท)
At Colorses Check The Ashtrey That Hold The Blunts
(แอ็ท Colorses เช็ค ดิ ashtrey แดท โฮลด์ เดอะ บลันท)
We Hustling I Do The Push Ups And The Sit Ups N*gga
(วี อัสลิง ไอ ดู เดอะ พุช อัพสฺ แซน เดอะ ซิท อัพสฺ เอ็น *gga)
Get Muscular
(เก็ท มัซคิวเลอะ)
Just Incase You Let Your Lips Slip Up
(จั๊สท อินเคลส ยู เล็ท ยุร ลิพ สลิ๊พ อั๊พ)
I’m Bustin Ya
(แอม บัสติน ยา)
Never Let Em See You Sweat
(เน๊เฝ่อร์ เล็ท เอ็ม ซี ยู สเว็ท)
Yeah That’s My Motto
(เย่ แด้ท มาย มอทโท)
Catch Em In The Club Get Wrecked
(แค็ทช เอ็ม อิน เดอะ คลับ เก็ท เร๊ค)
With The Bottle
(วิธ เดอะ บ๊อทเทิ่ล)
The Silencer Behind His Neck
(เดอะ ไซเล็นเซอะ บีฮายน์ ฮิส เน็ค)
The Others Follow
(ดิ อ๊อเธ่อร์ ฟ๊อลโล่ว)
Show Them You Ain’t Bullsh*ttin
(โชว์ เด็ม ยู เอน Bullsh*ttin)
And You Ain’t Hollow
(แอนด์ ยู เอน ฮ๊อลโล่ว)
I Saw You Talkin’ To That Chick
(ไอ ซอว์ ยู ทอคกิ่น ทู แดท ชิค)
Up Over There
(อั๊พ โอ๊เฝ่อร แดร์)
I Heard You Ask Her Why She On My D*ck
(ไอ เฮิด ยู อาสคฺ เฮอ วาย ชี ออน มาย ดี *ck)
Yeah Yeah
(เย่ เย่)
I Heard It All Before Ya Dig
(ไอ เฮิด ดิท ออล บีฟอร์ ยา ดีกกํ)
Next Thing Y’all Tellin Me None Of Y’all Put That On My F*ckin’ Kid
(เน๊กซท ทริง ยอล เทลลิน มี นัน อ็อฝ ยอล พุท แดท ออน มาย เอฟ *ckin คิด)
What You Think This Is
(ว๊อท ยู ทริ๊งค ดิส ซิส)
I’m The Reason They Invented The Whole Navigational System
(แอม เดอะ รี๊ซั่น เด อินเฝ๊นท เดอะ โฮล Navigational ซิ๊สเท่ม)
So N*ggas Can’t Find They Trucks And They Women When I’m With Em
(โซ เอ็น *ggas แค็นท ไฟนด์ เด ทรั๊ค แซน เด วีมเอิน เว็น แอม วิธ เอ็ม)
Like I Catch Em In Linen
(ไล๊ค ไก แค็ทช เอ็ม อิน ลีนอิน)
And Then I Flip Em And Run Up In Em
(แอนด์ เด็น นาย ฟลิพ เอ็ม แอนด์ รัน อั๊พ อิน เอ็ม)
Send Her Back To Him
(เซ็นด เฮอ แบ็ค ทู ฮิม)
And Go To His House And Blow Him With Her
(แอนด์ โก ทู ฮิส เฮ้าส แอนด์ โบลว์ ฮิม วิธ เฮอ)

Chorus
(ค๊อรัส)

Never Let Em See You Sweat
(เน๊เฝ่อร์ เล็ท เอ็ม ซี ยู สเว็ท)
Never Let Em See You Sweat
(เน๊เฝ่อร์ เล็ท เอ็ม ซี ยู สเว็ท)
Never Let Em
(เน๊เฝ่อร์ เล็ท เอ็ม)
Never Let Em
(เน๊เฝ่อร์ เล็ท เอ็ม)
To To Play This Hit Out N*gga
(ทู ทู เพลย์ ดิส ฮิท เอ๊าท เอ็น *gga)
How N*gga
(ฮาว เอ็น *gga)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Le ‘Em C U Sweat คำอ่านไทย Nelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น