เนื้อเพลง Boys คำอ่านไทย The Beatles

I been told when a boy kiss a girl,
( ไอ บีน โทลด เว็น อะ บอย คิซ ซา เกิร์ล ,)
Take a trip around the world,
(เท้ค เก ทริ๊พ อะราวนฺดฺ เดอะ เวิลด ,)
Hey, hey, [bop shuop, m’bop bop shuop]
(เฮ , เฮ , [ บอป shuop , mbop บอป shuop ])
Hey, hey, [bop shuop, m’bop bop shuop]
(เฮ , เฮ , [ บอป shuop , mbop บอป shuop ])
Hey, hey, [bop shuop] yeah, she say ya do. [Bop shuop]
(เฮ , เฮ , [ บอป shuop ] เย่ , ชี เซย์ ยา ดู [ บอป shuop ])

My girl says when I kiss her lips,
(มาย เกิร์ล เซย์ เว็น นาย คิซ เฮอ ลิพ ,)
Gets a thrill through her fingertips,
(เก็ท ซา ธริล ทรู เฮอ ฟิงเกอร์ทิป ,)
Hey, hey, [bop shuop, m’bop bop shuop]
(เฮ , เฮ , [ บอป shuop , mbop บอป shuop ])
Hey, hey, [bop shuop, m’bop bop shuop]
(เฮ , เฮ , [ บอป shuop , mbop บอป shuop ])
Hey, hey, [bop shuop] yeah, she say ya do. [Bop shuop]
(เฮ , เฮ , [ บอป shuop ] เย่ , ชี เซย์ ยา ดู [ บอป shuop ])

Well, I talk about boys,
(เวลล , ไอ ท๊อล์ค อะเบ๊าท บอย ,)
Don’t ya know I mean boys,
(ด้อนท์ ยา โนว์ ไอ มีน บอย ,)
Well, I talk about boys, now,
(เวลล , ไอ ท๊อล์ค อะเบ๊าท บอย , นาว ,)
Aaahhh, boys,
(Aaahhh , บอย ,)
Well, I talk about boys, now,
(เวลล , ไอ ท๊อล์ค อะเบ๊าท บอย , นาว ,)
What a bundle of joy! [Alright, George!]
(ว๊อท ดา บั๊นเดิ้ล อ็อฝ จอย ! [ ออลไร๊ท , จอจ ! ])

My girl says when I kiss her lips,
(มาย เกิร์ล เซย์ เว็น นาย คิซ เฮอ ลิพ ,)
Gets a thrill through her fingertips,
(เก็ท ซา ธริล ทรู เฮอ ฟิงเกอร์ทิป ,)
Hey, hey, [bop shuop, m’bop bop shuop]
(เฮ , เฮ , [ บอป shuop , mbop บอป shuop ])
Hey, hey, [bop shuop, m’bop bop shuop]
(เฮ , เฮ , [ บอป shuop , mbop บอป shuop ])
Hey, hey, [bop shuop] yeah, she say ya do. [Bop shuop]
(เฮ , เฮ , [ บอป shuop ] เย่ , ชี เซย์ ยา ดู [ บอป shuop ])

Well, I talk about boys,
(เวลล , ไอ ท๊อล์ค อะเบ๊าท บอย ,)
Don’t ya know I mean boys,
(ด้อนท์ ยา โนว์ ไอ มีน บอย ,)
Well, I talk about boys, now,
(เวลล , ไอ ท๊อล์ค อะเบ๊าท บอย , นาว ,)
Aaahhh, boys,
(Aaahhh , บอย ,)
Well, I talk about boys, now,
(เวลล , ไอ ท๊อล์ค อะเบ๊าท บอย , นาว ,)
What a bundle of joy!
(ว๊อท ดา บั๊นเดิ้ล อ็อฝ จอย !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Boys คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น