เนื้อเพลง Picture Me Rollin’ คำอ่านไทย 2Pac feat CPO, Danny Boy, Syke

[2Pac]
( [ 2Pac ])
Yeah — clear enough for ya? [Is that right?]
(เย่ เคลียร์ อีน๊าฟ ฟอร์ ยา [ อีส แดท ไร๊ท ])
[Hahahahaha] Yeah
([ ฮาฮาฮาฮาฮา ] เย่)
[Hehehehe] Why n*ggaz look mad? [Is that right?]
([ Hehehehe ] วาย เอ็น *ggaz ลุ๊ค แม้ด [ อีส แดท ไร๊ท ])
Y’all supposed to be happy I’m free!
(ยอล ซั๊พโพ้ส ทู บี แฮ๊พพี่ แอม ฟรี !)
Y’all n*ggaz look like y’all wanted me to stay in jail, hahah!
(ยอล เอ็น *ggaz ลุ๊ค ไล๊ค ยอล ว้อนท มี ทู สเทย์ อิน เจล , hahah !)
Hoe bustaz
(โฮ bustaz)

Picture me rollin in my 500 Benz
(พิ๊คเจ้อร์ มี โรลลิน อิน มาย 500 เบนซฺ)
I got no love for these n*ggaz, there’s no need to be friends
(ไอ ก็อท โน ลัฝ ฟอร์ ฑิส เอ็น *ggaz , แดร์ โน นี๊ด ทู บี เฟรน)
They got me under surveillance, that’s what somebody be tellin
(เด ก็อท มี อั๊นเด้อร เซอเฝลแล็นซ , แด้ท ว๊อท ซัมบอดี้ บี เทลลิน)
Know there’s dope bein sold, but +I+ ain’t the one sellin!
(โนว์ แดร์ โดพ บีนโพล โซลด , บั๊ท +ไอ + เอน ดิ วัน เซลลิน !)
Don’t want to be another number
(ด้อนท์ ว้อนท ทู บี อะน๊าเทร่อร์ นั๊มเบ้อร์)
I got a f*ckin gang of weed to keep from goin under
(ไอ ก็อท ดา เอฟ *ckin แก๊ง อ็อฝ วี ทู คี๊พ ฟรอม โกอิน อั๊นเด้อร)
The federales wanna see me dead – n*ggaz put prices on my head
(เดอะ federales วอนนา ซี มี เด้ด เอ็น *ggaz พุท ไพร๊ซ์ ออน มาย เฮด)
Now I got two Rottwillers by me bed, I feed em lead
(นาว ไอ ก็อท ทู Rottwillers บาย มี เบ๊ด , ไอ ฟี เอ็ม ลี๊ด)
Now I’m released, how will I live? Will God forgive me
(นาว แอม รีลี๊ส , ฮาว วิล ไอ ไล้ฝ วิล ก๊อด ฟอร์กี๊ฝ มี)
for all the dirt a n*gga did, to feed kids?
(ฟอร์ ออล เดอะ เดิร์ท ดา เอ็น *gga ดิด , ทู ฟี คิด)
One life to live, it’s so hard to be positive
(วัน ไล๊ฟ ทู ไล้ฝ , อิทซ โซ ฮาร์ด ทู บี โพ๊สิถีฝ)
when n*ggaz shootin at your crib
(เว็น เอ็น *ggaz ชูดทิน แอ็ท ยุร คริบ)
Mama, I’m still thuggin, the world is a war zone
(มามะ , แอม สทิลล ตั๊กกิน , เดอะ เวิลด อีส ซา วอร์ โซน)
My homies is inmates, and most of them dead wrong
(มาย โฮมี ซิส อินเมท , แอนด์ โมซท ดับ เด็ม เด้ด รอง)
Full grown, finally a man, just scheamin on ways
(ฟูล กโรน , ไฟแน็ลลิ อะ แมน , จั๊สท scheamin ออน เวย์)
to put some green inside the palms of my empty hands
(ทู พุท ซัม กรีน อิ๊นไซด์ เดอะ พาล์ม อ็อฝ มาย เอ๊มพที่ แฮนด์)
Just picture me rollin
(จั๊สท พิ๊คเจ้อร์ มี โรลลิน)
Flossin a Benz on rims that isn’t stolen
(ฟอสซิน อะ เบนซฺ ออน ริม แดท อีสซึ่น ซโทเล็น)
My dreams is censored, my hopes are gone
(มาย ดรีม ซิส เซ๊นเซ่อร์ , มาย โฮพ แซร์ กอน)
I’m like a fiend that finally sees when all the dope is gone
(แอม ไล๊ค เก ฟีนด แดท ไฟแน็ลลิ ซี เว็น ออล เดอะ โดพ อีส กอน)
My nerves is wrecked, heart beatin and my hands is swollen
(มาย เนิ๊ร์ฝ ซิส เร๊ค , ฮาร์ท บีดิน แอนด์ มาย แฮนด์ ซิส ซโวลเล็น)
thinkin of the G’s I’ll be holdin, picture me rollin
(ติ้งกิน อ็อฝ เดอะ จีส อิลล บี โฮดดิน , พิ๊คเจ้อร์ มี โรลลิน)

Can you see me now? Heheheh
(แคน ยู ซี มี นาว Heheheh)
Move to the side a little bit so you can get a CLEAR picture
(มู๊ฝ ทู เดอะ ไซด์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท โซ ยู แคน เก็ท ดา เคลียร์ พิ๊คเจ้อร์)
Can you see it? Hahah
(แคน ยู ซี อิท Hahah)
Pictue me rollin
(Pictue มี โรลลิน)
Yeah n*gga!
(เย่ เอ็น *gga !)
Ay but peep how my n*gga Syke do it to you
(ไอ บั๊ท พีพ ฮาว มาย เอ็น *gga Syke ดู อิท ทู ยู)
Guess who’s back?
(เกสส ฮู แบ็ค)

[Syke]
([ Syke ])
I got ki’s, comin from overseas
(ไอ ก็อท คิซ , คัมอิน ฟรอม โอ๊เฝ่อร์ซี)
Cost a n*gga two hundred G’s
(คอสทํ ดา เอ็น *gga ทู ฮั๊นเดร็ด จีส)
I’m a street comando, Nino for example
(แอม มา สทรีท comando , นีโน ฟอร์ เอ็กแซ๊มเพิ่ล)
This lavish lifestyle is hard to handle
(ดิส แลฝอิฌ ไลฟ์สตายอฺ อีส ฮาร์ด ทู แฮ๊นเดิ้ล)
So I got to floss cause I’m more like a boss playa
(โซ ไอ ก็อท ทู ฟล็อซ ค๊อส แอม โม ไล๊ค เก บอส พอลเย)
Thug, branded to be a women layer
(ธัก , แบรนดฺ ทู บี อะ วีมเอิน เลเออะ)
So mny playa haters, imitaters steady swangin
(โซ mny พอลเย เฮเดอ , imitaters สเท๊ดี้ swangin)
Make me wanna start back bangin
(เม้ค มี วอนนา สท๊าร์ท แบ็ค แบงงิน)
So I’m caught up in the game, dress code changed
(โซ แอม คอท อั๊พ อิน เดอะ เกม , เดรส โค้ด เช้งจํ)
Packin forty glocks, contain em or rearrange
(แพคกิน ฟอทิ คล็อก , คอนเทน เอ็ม ออ รีโอเรง)
All that jealousy and envy comin from my enemies
(ออล แดท เจลอะซิ แอนด์ เอนฝิ คัมอิน ฟรอม มาย อียีมีสฺ)
While I’m sippin on Re-mi
(ไวล์ แอม ซิบปิ่น ออน รี มี)
in front of black Lexus, Chevy’s on the roam
(อิน ฟร๊อนท ดับ แบล๊ค เล็กเซด , เชฝวี่ ออน เดอะ โรม)
Ninety-six big body, sittin on chrome
(ไนนทิ ซิกซ์ บิ๊ก บ๊อดี้ , ซิทดิน ออน คโรม)
As we head up out the zone, stone-facin is on
(แอส วี เฮด อั๊พ เอ๊าท เดอะ โซน , สโทน facin อีส ออน)
You can admire, but don’t look too long
(ยู แคน แอ๊ดไมร , บั๊ท ด้อนท์ ลุ๊ค ทู ลอง)
I’m livin a dream with triple beams and my pockets bulgin
(แอม ลีฝอิน อะ ดรีม วิธ ทริ๊พเพิ่ล บีม แซน มาย พ๊อคเค่ท bulgin)
It’s hard to imagine — picture me rollin!
(อิทซ ฮาร์ด ทู อิมแม๊จิ้น พิ๊คเจ้อร์ มี โรลลิน !)

[Danny Boy]
([ แดนนี่ บอย ])
Picture, picture me, picture me rollin
(พิ๊คเจ้อร์ , พิ๊คเจ้อร์ มี , พิ๊คเจ้อร์ มี โรลลิน)
Rollin, picture me rollin
(โรลลิน , พิ๊คเจ้อร์ มี โรลลิน)
Wheelin, picture me rollin in
(วิวลิน , พิ๊คเจ้อร์ มี โรลลิน อิน)
Picture me yea yeah
(พิ๊คเจ้อร์ มี เย เย่)

[CPO]
([ CPO ])
Mmm, I gots to get the f*ck up in it, formulate a caper
(อึม , ไอ ก็อท ทู เก็ท เดอะ เอฟ *ck อั๊พ อิน หนิด , ฟอมิวเลท อะ เคเพอะ)
Cause a n*gga straight sufferin from lack of havin paper
(ค๊อส อะ เอ็น *gga สเทร๊ท ซัฟเฟอลิน ฟรอม แล๊ค อ็อฝ เฮฝวิน เพ๊เพ่อร์)
My b*tch fin’ to have a bastard, see?
(มาย บี *tch ฟิน ทู แฮ็ฝ อะ แบซเทิด , ซี)
So I needs to hit a lick, drastically
(โซ ไอ นี๊ด ทู ฮิท ดา ลิค , ดแรซทิแค็ลลิ)
I see some baldin-ass n*ggaz and they slippin in my spot
(ไอ ซี ซัม baldin อาซ เอ็น *ggaz แอนด์ เด สลิปพิน อิน มาย สพอท)
And, uh, diggin the plots [so what?]
(แอนด์ , อา , ดิคกิน เดอะ พล๊อท [ โซ ว๊อท ])
Checkin in the park, ‘Pac
(เชคกิน อิน เดอะ พาร์ค , แพค)

[2Pac]
([ 2Pac ])
We caught em sleepin, he didn’t peep you n*ggaz creepin?
(วี คอท เอ็ม สลีฟปิน , ฮี ดิ๊นอิน พีพ ยู เอ็น *ggaz คลีพปิน)
This how we do it every weekend
(ดิส ฮาว วี ดู อิท เอ๊เฝอร์รี่ วี๊คเกน)
I dump for madness, it’s time to count the profit
(ไอ ดั๊มพ ฟอร์ แมดเน็ซ , อิทซ ไทม์ ทู เค้าทํ เดอะ โพร๊ฝิต)
CPO, we got the bomb spot, n*gga time to clock it
(CPO , วี ก็อท เดอะ บอมบฺ สพอท , เอ็น *gga ไทม์ ทู คล๊อค อิท)
I get the liquor, and you could get the females
(ไอ เก็ท เดอะ ลิ๊เคว่อร , แอนด์ ยู เคิด เก็ท เดอะ ฟี๊เมล)
This crooked sh*t that we inflictin gettin street sales
(ดิส ครุค ฌะ *ที แดท วี inflictin เกดดิน สทรีท เซล)

[CPO]
([ CPO ])
Move smooth as a motherf*cker, me and my nine
(มู๊ฝ สมู๊ธ แอส ซา motherf*cker , มี แอนด์ มาย ไนน)
I’m as cool as a motherf*cker, I’ma get mine
(แอม แอส คูล แอส ซา motherf*cker , แอมอา เก็ท ไมน์)
Now we satisfied, got the pockets on swollen
(นาว วี แซทอิซไฟด , ก็อท เดอะ พ๊อคเค่ท ออน ซโวลเล็น)
Boss Hog and this ‘Pac n*gga… picture us rollin
(บอส ฮ็อก แอนด์ ดิส แพค เอ็น *gga พิ๊คเจ้อร์ อัซ โรลลิน)

[Danny Boy]
([ แดนนี่ บอย ])
Rollin
(โรลลิน)
Picture me roll-hoee-ollin
(พิ๊คเจ้อร์ มี โรลล hoee ollin)
Picture me, picture me rollin
(พิ๊คเจ้อร์ มี , พิ๊คเจ้อร์ มี โรลลิน)

[2Pac speaks while Danny Boy keeps singing]
([ 2Pac สพี๊ค ไวล์ แดนนี่ บอย คี๊พ ซิงกิง ])
Heheheheheheh
(Heheheheheheh)
Is y’all ready for me?
(อีส ยอล เร๊ดี้ ฟอร์ มี)
Picture me rollin roll call
(พิ๊คเจ้อร์ มี โรลลิน โรลล คอลลํ)
You know there’s some muh’f*ckers out there I just could not forget about
(ยู โนว์ แดร์ ซัม muhf*ckers เอ๊าท แดร์ ไอ จั๊สท เคิด น็อท ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท)
I wanna make sure they can see me
(ไอ วอนนา เม้ค ชัวร์ เด แคน ซี มี)
Number one on my list: Clinton Correctional Facilities
(นั๊มเบ้อร์ วัน ออน มาย ลิสท : คินทัน Correctional Facilities)
All you b*tch ass C.O.’s
(ออล ยู บี *tch อาซ ซี โอ เอส)
Can you n*ggaz see me from there?
(แคน ยู เอ็น *ggaz ซี มี ฟรอม แดร์)
Ballin on y’all punk ass, ahhaahahah!
(บอลลิน ออน ยอล พรัค อาซ , ahhaahahah !)
Picture me rollin, baby
(พิ๊คเจ้อร์ มี โรลลิน , เบ๊บี้)
Yeah, all them n*ggaz up in them cell blocks
(เย่ , ออล เด็ม เอ็น *ggaz อั๊พ อิน เด็ม เซล บล๊อค)
I told y’all n*ggaz when I come home it’s on
(ไอ โทลด ยอล เอ็น *ggaz เว็น นาย คัม โฮม อิทซ ออน)
Hmm, that’s right n*gga, picture me rollin
(อึม , แด้ท ไร๊ท เอ็น *gga , พิ๊คเจ้อร์ มี โรลลิน)
Oh, I forgot! The D.A.
(โอ , ไอ เฟาะกอท ! เดอะ ดี อะ)
Yeah, that b*tch had a lot to talk about in court
(เย่ , แดท บี *tch แฮ็ด อะ ล็อท ทู ท๊อล์ค อะเบ๊าท อิน คอร์ท)
Can the hoe see me from here?
(แคน เดอะ โฮ ซี มี ฟรอม เฮียร)
Can you see me, hoe?
(แคน ยู ซี มี , โฮ)
Picture me rollin
(พิ๊คเจ้อร์ มี โรลลิน)
And all you punk police — can you see me?
(แอนด์ ออล ยู พรัค โพลิ๊ซ แคน ยู ซี มี)
Am I clear to you?
(แอ็ม ไอ เคลียร์ ทู ยู)
Picture me rollin n*gga, legit
(พิ๊คเจ้อร์ มี โรลลิน เอ็น *gga , เลจิท)
Free like O.J. all day
(ฟรี ไล๊ค โอ เจ ออล เดย์)
You can’t stop me
(ยู แค็นท สท๊อพ มี)
You know I got my n*ggaz up in this motherf*cker
(ยู โนว์ ไอ ก็อท มาย เอ็น *ggaz อั๊พ อิน ดิส motherf*cker)
Manute, Pain, Syke, ?, Mopreme, ??
(Manute , เพน , Syke , , Mopreme ,)
Can you picture us rollin?
(แคน ยู พิ๊คเจ้อร์ อัซ โรลลิน)
Can you see me hoe? Hehehe
(แคน ยู ซี มี โฮ Hehehe)
Is y’all ready for me? .. We up out this b*tch
(อีส ยอล เร๊ดี้ ฟอร์ มี วี อั๊พ เอ๊าท ดิส บี *tch)
Any time y’all wanna see me again
(เอ๊นี่ ไทม์ ยอล วอนนา ซี มี อะเกน)
Rewind this track right here, close your eyes
(รีไวนด์ ดิส แทร็ค ไร๊ท เฮียร , โคลส ยุร อาย)
and picture me rollin
(แอนด์ พิ๊คเจ้อร์ มี โรลลิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Picture Me Rollin’ คำอ่านไทย 2Pac feat CPO, Danny Boy, Syke

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น