เนื้อเพลง Rain คำอ่านไทย Priscilla Ahn

Well it’s raining and it’s pouring
( เวลล อิทซ เรนนิง แอนด์ อิทซ ช)
And my old man, well he is snoring
(แอนด์ มาย โอลด์ แมน , เวลล ฮี อีส ซโนริง)

Rainy day stay
(เรนอิ เดย์ สเทย์)

Well my brother, he builds a puzzle
(เวลล มาย บร๊าเท่อรํ , ฮี บิ้ลดํ ซา พั๊ซเซิ่ล)
On the blue rug with lazy bubbles
(ออน เดอะ บลู รัก วิธ เล๊ซี่ บั๊บเบิ้ล)

Rainy day please stay
(เรนอิ เดย์ พลีซ สเทย์)

Rain rain don’t go away, the sun can come back Another day
(เรน เรน ด้อนท์ โก อะเวย์ , เดอะ ซัน แคน คัม แบ็ค อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
Rainy day please stay
(เรนอิ เดย์ พลีซ สเทย์)

Well my mother, she doesn’t bother with the dishes In the kitchen
(เวลล มาย ม๊าเธ่อร์ , ชี ดัสอินท บ๊อเทร่อรฺ วิธ เดอะ ดิสชิด ซิน เดอะ คิ๊ทเช่น)

Rainy day please stay
(เรนอิ เดย์ พลีซ สเทย์)

Well now I am three thousand miles from a rainy Day with my dearest lovers
(เวลล นาว ไอ แอ็ม ทรี เธ๊าซั่นด ไมล ฟรอม มา เรนอิ เดย์ วิธ มาย เดียเร็ซท ลัฝเออะ)

Father’s dreaming of the fall
(ฟ๊าเท่อร ดรีมมิง อ็อฝ เดอะ ฟอลล์)
Mother covers with the shall
(ม๊าเธ่อร์ โค๊ฝเฝ่อร์ วิธ เดอะ แชลล์)
Brother’s in the yellow hall, painting pictures on the wall
(บร๊าเท่อรํ ซิน เดอะ เย๊ลโล่ว ฮอลล์ , เพนทิง พิ๊คเจ้อร์ ออน เดอะ วอลล์)
I am listening on the floor, to sounds i used to know
(ไอ แอ็ม ลิเซินนิง ออน เดอะ ฟลอร์ , ทู ซาวน์ด ซาย ยู๊ส ทู โนว์)
Rain is falling to the ground praying all the hopes
(เรน อีส ฟ๊อลิง ทู เดอะ กราวนด์ เพลยอิง ออล เดอะ โฮพ)
Are found
(อาร์ เฟานด)

Rain rain don’t go away, the sun can come back Another day, rain please stay
(เรน เรน ด้อนท์ โก อะเวย์ , เดอะ ซัน แคน คัม แบ็ค อะน๊าเทร่อร์ เดย์ , เรน พลีซ สเทย์)

Rain rain rain rain….
(เรน เรน เรน เรน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rain คำอ่านไทย Priscilla Ahn

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น