เนื้อเพลง Wait a Little While คำอ่านไทย Kenny Loggins

Here’s a sweet September morning, there’s the sense of Autumn on the rise
( เฮียร ซา สวี้ท เซ็พเทมเบอะ ม๊อร์นิ่ง , แดร์ เดอะ เซ้นส อ็อฝ อ๊อทั่มน ออน เดอะ ไร๊ส)
He steps into the wind and sadly sighs
(ฮี สเท็พ อิ๊นทู เดอะ วินด แอนด์ แซดลิ ไซ)
” Why does it always seem to be, there’s a cold December wind in front of me? ”
(” วาย โด ซิท ออลเว ซีม ทู บี , แดร์ ซา โคลด์ ดิเซมเบอะ วินด อิน ฟร๊อนท ดับ มี “)
The more he fills his empty evenings
(เดอะ โม ฮี ฟิลล ฮิส เอ๊มพที่ อี๊ฝนิ่ง)
The less he feels that there’s a chance to find
(เดอะ เลซ ฮี ฟีล แดท แดร์ ซา แช้นซํ ทู ไฟนด์)
Something that can bring a peace of mind
(ซัมติง แดท แคน บริง อะ พี๊ซ อ็อฝ ไมนด์)
Is there a place where you can go?
(อีส แดร์ อะ เพลส แวร์ ยู แคน โก)
A little something you should know to turn the tide to your favor?
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล ซัมติง ยู เชิด โนว์ ทู เทิร์น เดอะ ไทด์ ทู ยุร เฟเฝอะ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
Wait a little while to welcome what you’re after
(เว้ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์ ทู เว้ลคั่ม ว๊อท ยัวร์ แอ๊ฟเท่อร)
Give it the time to find its way to you
(กี๊ฝ อิท เดอะ ไทม์ ทู ไฟนด์ อิทซ เวย์ ทู ยู)
And soon as you no longer try, you’ll turn and find it standing by your side
(แอนด์ ซูน แอส ยู โน ลองเงอ ธราย , โยว เทิร์น แอนด์ ไฟนด์ ดิท ซแทนดิง บาย ยุร ไซด์)
Come and get it, when you let it, it’ll come to you
(คัม แอนด์ เก็ท ดิธ , เว็น ยู เล็ท ดิธ , อิว คัม ทู ยู)

[Instrumental break]
([ อินซทรุเมนแท็ล เบร๊ค ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

When I run short on inspiration, I best recall what I’ve known all along
(เว็น นาย รัน ช๊อร์ท ออน อินซพิเรฌัน , ไอ เบ๊สท์ รีคอลล ว๊อท แอฝ โนน ออล อะลอง)
‘N I remember sweet September’s song, there never really has to be
(เอ็น นาย รีเม๊มเบ่อร์ สวี้ท เซ็พเทมเบอะ ซ็อง , แดร์ เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ แฮ็ส ทู บี)
A cold and bitter wind in front of me anymore
(อะ โคลด์ แอนด์ บิ๊ทเท่อร์ วินด อิน ฟร๊อนท ดับ มี แอนนี่มอ)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

Just forget it and wait a little while, while, while
(จั๊สท ฟอร์เก๊ท ดิธ แอนด์ เว้ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์ , ไวล์ , ไวล์)
Wait a little while, everything will come to you in time
(เว้ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์ , เอ๊วี่ติง วิล คัม ทู ยู อิน ไทม์)
Wait a little while – everything will come to you in time
(เว้ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์ เอ๊วี่ติง วิล คัม ทู ยู อิน ไทม์)
Wait a little while – every little thing’s gonna come to you in time
(เว้ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์ เอ๊เฝอร์รี่ ลิ๊ทเทิ่ล ทริง กอนนะ คัม ทู ยู อิน ไทม์)
Wait a little while – everything will come to you in time
(เว้ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์ เอ๊วี่ติง วิล คัม ทู ยู อิน ไทม์)
Wait a little while – everything will come to you in time
(เว้ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์ เอ๊วี่ติง วิล คัม ทู ยู อิน ไทม์)
Wait a little while
(เว้ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ไวล์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wait a Little While คำอ่านไทย Kenny Loggins

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น