เนื้อเพลง Mind on My Money คำอ่านไทย Youngbloodz

[Chorus – Sean Paul]
( [ ค๊อรัส ซีน พอล ])
I got my mind on my money, my money on my mind
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ ออน มาย มั๊นนี่ , มาย มั๊นนี่ ออน มาย ไมนด์)
[Got my mind on my money, and my money on my mind]
([ ก็อท มาย ไมนด์ ออน มาย มั๊นนี่ , แอนด์ มาย มั๊นนี่ ออน มาย ไมนด์ ])
I got my mind on my money, money on my mind
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ ออน มาย มั๊นนี่ , มั๊นนี่ ออน มาย ไมนด์)
[Got my mind on my money, and my money on my mind]
([ ก็อท มาย ไมนด์ ออน มาย มั๊นนี่ , แอนด์ มาย มั๊นนี่ ออน มาย ไมนด์ ])
I got my mind on my money, my money on my mind
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ ออน มาย มั๊นนี่ , มาย มั๊นนี่ ออน มาย ไมนด์)
[Got my mind on my money, and my money on my mind]
([ ก็อท มาย ไมนด์ ออน มาย มั๊นนี่ , แอนด์ มาย มั๊นนี่ ออน มาย ไมนด์ ])
I got my mind on my money, my money on my mind
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ ออน มาย มั๊นนี่ , มาย มั๊นนี่ ออน มาย ไมนด์)
[Got my mind on my money, and my money on my mind]
([ ก็อท มาย ไมนด์ ออน มาย มั๊นนี่ , แอนด์ มาย มั๊นนี่ ออน มาย ไมนด์ ])

[Verse 1 – Sean Paul]
([ เฝิซ วัน ซีน พอล ])
I got my mind on my money, my money on my mind
(ไอ ก็อท มาย ไมนด์ ออน มาย มั๊นนี่ , มาย มั๊นนี่ ออน มาย ไมนด์)
The thing I got I sell it, to get it all the time
(เดอะ ทริง ไอ ก็อท ไอ เซลล์ อิท , ทู เก็ท ดิธ ดอร์ เดอะ ไทม์)
A nickle or a dime, a half or a pound
(อะ นีคเค็ล ออ รา ไดม , อะ ฮาล์ฟ ออ รา เพานด)
Long as my b*tch ridin’, I’ll put a n*gga down
(ลอง แอส มาย บี *tch ริดอิน , อิลล พุท ดา เอ็น *gga เดาน)
Im a playa from the jump, a hustler from the start
(แอม มา พอลเย ฟรอม เดอะ จั๊มพ , อะ ฮัซเลอะ ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
Something in your chest, then open up your heart
(ซัมติง อิน ยุร เชสทํ , เด็น โอ๊เพ่น อั๊พ ยุร ฮาร์ท)
Im bouta bet it,like Memphis 10, they get it get it
(แอม bouta เบ๊ท ดิธ , ไล๊ค เมมฟริซ เทน , เด เก็ท ดิธ เก็ท ดิธ)
Gotta have it have it, take it all, man if they let me
(กอททะ แฮ็ฝ อิท แฮ็ฝ อิท , เท้ค อิท ดอร์ , แมน อิ๊ฟ เด เล็ท มี)
Ima run it, put somethin’ on it, instead of bet it
(แอมอา รัน หนิด , พุท ซัมติน ออน หนิด , อินสเท๊ด อ็อฝ เบ๊ท ดิธ)
It’s that money, don’t make no money, buddy I’m ready
(อิทซ แดท มั๊นนี่ , ด้อนท์ เม้ค โน มั๊นนี่ , บั๊ดดี้ แอม เร๊ดี้)
Can I get it? It’s win or lose, you know the rules
(แคน นาย เก็ท ดิธ อิทซ วิน ออ ลู้ส , ยู โนว์ เดอะ รูล)
We rollin’, we didn’t hit it, now pay your dues
(วี โรลลิน , วี ดิ๊นอิน ฮิท ดิธ , นาว เพย์ ยุร ดิว)

[J-Bo]
([ เจ โบ ])
Now when it comes to gettin’ that cash flow
(นาว เว็น หนิด คัม ทู เกดดิน แดท แค๊ช โฟลว์)
Im all about that paper, no credit, just straight dough
(แอม ออล อะเบ๊าท แดท เพ๊เพ่อร์ , โน เคร๊ดิท , จั๊สท สเทร๊ท โด)
And for all who don’t know, there’s money out to be made
(แอนด์ ฟอร์ ออล ฮู ด้อนท์ โนว์ , แดร์ มั๊นนี่ เอ๊าท ทู บี เมด)
So get it while you can, and still it’s just a phase
(โซ เก็ท ดิธ ไวล์ ยู แคน , แอนด์ สทิลล อิทซ จั๊สท ดา เฟส)
In the eyes of a hustler n*gga, you’d be amazed
(อิน ดิ อาย อ็อฝ อะ ฮัซเลอะ เอ็น *gga , ยูต บี อะแม๊ซฺ)
That time waits for no one, so God, I pray
(แดท ไทม์ เว้ท ฟอร์ โน วัน , โซ ก๊อด , ไอ เพรย์)
Try hard not to fall thru life stuck unemployed
(ธราย ฮาร์ด น็อท ทู ฟอลล์ ธรู ไล๊ฟ ซทัค อะเน็มพลอยด)
So instead I keep on livin’ what’s given within my void
(โซ อินสเท๊ด ดาย คี๊พ ออน ลีฝอิน ว๊อท กีฝเอ็น วิธอิน มาย ฝอยด)
Put a end after hours scrapin’ up all my change
(พุท ดา เอ็นด แอ๊ฟเท่อร เอาเอ้อร์ scrapin อั๊พ ออล มาย เช้งจํ)
From quarters to dimes, as you see, this ain’t no game
(ฟรอม คว๊อร์เท่อร ทู ไดม , แอส ยู ซี , ดิส เอน โน เกม)
So pick up on your pimpin’, get on it and never slip
(โซ พิค อั๊พ ออน ยุร พิมปิน , เก็ท ออน หนิด แอนด์ เน๊เฝ่อร์ สลิ๊พ)
Cuz all on my mind is my money fully gripped [fully gripped]
(คัซ ออล ออน มาย ไมนด์ อีส มาย มั๊นนี่ ฟูลลิ กริพ [ ฟูลลิ กริพ ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse 2 – Sean Paul]
([ เฝิซ ทู ซีน พอล ])
Just call me, the money maker, bread taker
(จั๊สท คอลลํ มี , เดอะ มั๊นนี่ เมคเออะ , เบร้ด เทเกอ)
N*gga Breaker, the pocket raper, money scraper
(เอ็น *gga เบคเกอ , เดอะ พ๊อคเค่ท raper , มั๊นนี่ ซคเรพเออะ)
May do me a favor, stay the f*ck up out my way-a
(เมย์ ดู มี อะ เฟเฝอะ , สเทย์ เดอะ เอฟ *ck อั๊พ เอ๊าท มาย เวย์ อะ)
The rock that I can take it buddy to collect my paper
(เดอะ ร๊อค แดท ไอ แคน เท้ค อิท บั๊ดดี้ ทู คอลเล๊คท มาย เพ๊เพ่อร์)
That might save ya, think of no anger, no player hater
(แดท ไมท เซฝ ยา , ทริ๊งค อ็อฝ โน แอ๊งเก้อร , โน เพย์เยอร์ เฮเดอ)
No bumpin’ heads, when it come to gettin’ this paper
(โน บั้มปิน เฮด , เว็น หนิด คัม ทู เกดดิน ดิส เพ๊เพ่อร์)
Im a player, runnin’ wit the, hand that was dealt
(แอม มา เพย์เยอร์ , รูนนิน วิท เดอะ , แฮนด์ แดท วอส เด็ลท)
Flippin’ my work, ridin’ the left, fully equipped
(ฟริพพิน มาย เวิ๊ร์ค , ริดอิน เดอะ เล๊ฟท , ฟูลลิ อิควีพท)
Aint f*ckin’ wit hoes, unless talkin ’bout bread
(เอน เอฟ *ckin วิท โฮ , อันเล๊ซ ทอคกิ่น เบาท เบร้ด)
Duckin’ these streets, givin’ these strangers some head
(ดักคิน ฑิส สทรีท , กีฝอิน ฑิส ซทเรนเจอะ ซัม เฮด)
Bringin’ it back, makin’ sho’, my pockets swole
(บริงอิน หนิด แบ็ค , เมกิน โช , มาย พ๊อคเค่ท swole)
Workin’ the streets, now they know they my hoes
(เวิคกิน เดอะ สทรีท , นาว เด โนว์ เด มาย โฮ)

[J-Bo]
([ เจ โบ ])
I must ain’t had it, I gotta get it
(ไอ มัสท์ เอน แฮ็ด ดิท , ไอ กอททะ เก็ท ดิธ)
Nothin’ to lose, shoot me a quarter, and watch me flip it
(นอทติน ทู ลู้ส , ชู๊ท มี อะ คว๊อร์เท่อร , แอนด์ ว๊อทช มี ฟลิพ อิท)
Shakin’ these haters down the line, they somethin’ wicked
(เชคกิน ฑิส เฮเดอ เดาน เดอะ ไลน์ , เด ซัมติน วิค)
You on a roll then pay yo’ dues, then buy a ticket
(ยู ออน อะ โรลล เด็น เพย์ โย ดิว , เด็น บาย อะ ทิ๊คเค๊ท)
Gather your cheddar ’round this world, there’s nothin’ better
(แก๊เธ่อร์ ยุร เชเดอร์ ราวนด ดิส เวิลด , แดร์ นอทติน เบ๊ทเท่อร์)
But keep it boomin’ like a system, thru any weather
(บั๊ท คี๊พ อิท บูมิน ไล๊ค เก ซิ๊สเท่ม , ธรู เอ๊นี่ เว๊เธ่อร)
Stackin’ my green, that’s somethin good, I’m on a mission
(สทาคกิน มาย กรีน , แด้ท ซัมติน กู๊ด , แอม ออน อะ มิ๊ชชั่น)
Trappin’ hard just like I should, no penny pinchin’
(ทรับปิน ฮาร์ด จั๊สท ไล๊ค ไก เชิด , โน เพนนี pinchin)
And for the gold, we steady missin’, and reminisin’
(แอนด์ ฟอร์ เดอะ โกลด์ , วี สเท๊ดี้ มิซซิน , แอนด์ reminisin)
Buy some S, ain’t even hittin’, so stop yo’ flippin
(บาย ซัม เอส , เอน อี๊เฝ่น ฮิทดิน , โซ สท๊อพ โย ฟริพพิน)
Cuz when I pull in all my cheese you besta know
(คัซ เว็น นาย พูลล อิน ออล มาย ชี๊ส ยู besta โนว์)
There ain’t no playin’ wit my thang when you see my foe
(แดร์ เอน โน เพลย์ยิน วิท มาย เตง เว็น ยู ซี มาย โฟ)
Act like ya know
(แอ๊คท ไล๊ค ยา โนว์)

[Chorus – x2]
([ ค๊อรัส x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Mind on My Money คำอ่านไทย Youngbloodz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น