เนื้อเพลง Carpal Tunnel of Love คำอ่านไทย Fall Out Boy

We take sour sips
( วี เท้ค ซาวร์ ซิพ)
From life’s lush lips
(ฟรอม ไล๊ฟ ลัฌ ลิพ)
We shake shake shake the hips
(วี เช้ค เช้ค เช้ค เดอะ ฮิพ)
In relationships
(อิน ริเลฌันฌิพ)
Stop by this disaster town
(สท๊อพ บาย ดิส ดิสแอ๊สเท่อร์ ทาวน์)
You’ll put your eyes to the sun and say ” I know ”
(โยว พุท ยุร อาย ทู เดอะ ซัน แอนด์ เซย์ ” ไอ โนว์ “)
You’re only blinding to keep back what the clouds are hiding
(ยัวร์ โอ๊นลี่ บลายดิง ทู คี๊พ แบ็ค ว๊อท เดอะ คลาวดํ แซร์ ไฮดอิง)
And we might have started singing just a little soon
(แอนด์ วี ไมท แฮ็ฝ สท๊าร์ท ซิงกิง จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซูน)
We’re throwing the stones in a glass room.
(เวีย โตววิง เดอะ สโทน ซิน อะ กล๊าสส รูม)

Whoa ah oh it’s a miserable story
(โว้ว อา โอ อิทซ ซา มิเซอร์เรเบิล สท๊อรี่)
Whoa ah oh far from the genuine becoming
(โว้ว อา โอ ฟาร์ ฟรอม เดอะ เจ๊นนิวอีน บิคัมอิง)

We keep the beat,
(วี คี๊พ เดอะ บีท ,)
With your blistered feet
(วิธ ยุร บลีซเทอะ ฟีท)
We bullet the words at the mockingbirds, singing
(วี บัลเล่ เดอะ เวิร์ด แอ็ท เดอะ mockingbirds , ซิงกิง)
Slept through the weekend
(ซเล็พท ทรู เดอะ วี๊คเกน)
And dream
(แอนด์ ดรีม)
Sinking with the melody of the kiss of eternity
(ซีงคิง วิธ เดอะ เมลโอะดิ อ็อฝ เดอะ คิซ อ็อฝ อิเทอนิทิ)
Your pulse comes from a pharmacist, saying ” how you been ” ?
(ยุร พั๊ลส์ คัม ฟรอม มา ฟามะซิซท , เซอิง ” ฮาว ยู บีน “)
We might of said good byes just a little soon
(วี ไมท ดับ เซ็ด กู๊ด ไบ จั๊สท ดา ลิ๊ทเทิ่ล ซูน)
[Somehow this disaster town]
([ ซัมฮาว ดิส ดิสแอ๊สเท่อร์ ทาวน์ ])
Our beliefs of kissing beats over this room
(เอ๊า บิลีฟ อ็อฝ คิสซิง บีท โอ๊เฝ่อร ดิส รูม)

Whoa ah oh it’s a miserable story
(โว้ว อา โอ อิทซ ซา มิเซอร์เรเบิล สท๊อรี่)
Whoa ah oh far from the genuine becoming
(โว้ว อา โอ ฟาร์ ฟรอม เดอะ เจ๊นนิวอีน บิคัมอิง)
Whoa ah oh it’s a miserable story
(โว้ว อา โอ อิทซ ซา มิเซอร์เรเบิล สท๊อรี่)
Whoa ah oh far from the genuine becoming
(โว้ว อา โอ ฟาร์ ฟรอม เดอะ เจ๊นนิวอีน บิคัมอิง)

It was ice cream headaches and sweet avalanche
(อิท วอส ไอ๊ซ์ ครีม เฮดแฮ็ค แซน สวี้ท แอฝอะลันช)
When the pearls in our shells came out to dance
(เว็น เดอะ เพิร์ล ซิน เอ๊า เชลล์ เคม เอ๊าท ทู แด๊นซ์)
You call me a bad tipper of the cradle
(ยู คอลลํ มี อะ แบ้ด ทีพเพอะ อ็อฝ เดอะ เครเดิล)
But I?m just tired yawns for fawns on hunter?s lawns
(บั๊ท ไอ เอ็ม จั๊สท ไทร์ ยอน ฟอร์ ฟอน ออน ฮันเทอะ เอส ลอน)
We?re the has-beens of husbands
(วี รี เดอะ แฮ็ส บีน อ็อฝ ฮั๊สแบนด์)
Sharpening the knives of young wives
(Sharpenings เดอะ ไนฝส อ็อฝ ยัง ไวฝส)
Think you could find time call me when you get home?
(ทริ๊งค ยู เคิด ไฟนด์ ไทม์ คอลลํ มี เว็น ยู เก็ท โฮม)
Take your self apart find yourself with love.
(เท้ค ยุร เซลฟ์ อะพาร์ท ไฟนด์ ยุรเซลฟ วิธ ลัฝ)

Whoa ah oh it’s a miserable story
(โว้ว อา โอ อิทซ ซา มิเซอร์เรเบิล สท๊อรี่)
Whoa ah oh far from the genuine becoming
(โว้ว อา โอ ฟาร์ ฟรอม เดอะ เจ๊นนิวอีน บิคัมอิง)
Whoa ah oh it’s a miserable story
(โว้ว อา โอ อิทซ ซา มิเซอร์เรเบิล สท๊อรี่)
Whoa ah oh far from the genuine becoming
(โว้ว อา โอ ฟาร์ ฟรอม เดอะ เจ๊นนิวอีน บิคัมอิง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Carpal Tunnel of Love คำอ่านไทย Fall Out Boy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น