เนื้อเพลง Happy คำอ่านไทย Pharrell Williams

It might seem crazy what I’m about to say
(อิท ไม่ ซีม เคซี่ ว๊อท แอม อะเบ๊าท ทู เซย์)
Sunshine she’s here, you can take away
(ซันชาย ชี เฮียร , ยู แคน เท้ค อะเวย์)
I’m a hot air balloon, I could go to space
(แอม มา ฮอท แอร์ บะลูน , ไอ คูด โก ทู สเพ๊ซ)
With the air, like I don’t care baby by the way
(วิธ ดิ แอร์ , ไล๊ค ไก โด้นท์ แคร์ เบ๊บี้ บาย เดอะ เวย์)

Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you feel like a room without a roof
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค เก รูม วิธเอ๊าท ดา รู๊ฟ)
Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you feel like happiness is the truth
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค แฮพพิเน็ส ซิส เดอะ ทรู๊ธ)
Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you know what happiness is to you
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู โนว์ ว๊อท แฮพพิเน็ส ซิส ทู ยู)
Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you feel like that’s what you wanna do
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค แด้ท ว๊อท ยู วอนนา ดู)

Here come bad news talking this and that
(เฮียร คัม แบ้ด นิว ทอคกิ้ง ดิส แซน แดท)
Yeah, give me all you got, don’t hold back
(เย่ , กี๊ฝ มี ออล ยู กอท , โด้นท์ โฮลด์ แบ็ค)
Yeah, well I should probably warn you I’ll be just fine
(เย่ , เวลล ไอ ชูด พรอบอะบลี วอร์น ยู แอล บี เจิ๊ส ไฟน)
Yeah, no offense to you don’t waste your time
(เย่ , โน อะเฟนซฺ ทู ยู โด้นท์ เวซท ยัวร์ ไทม์)
Here’s why
(เฮียร วาย)

Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you feel like a room without a roof
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค เก รูม วิธเอ๊าท ดา รู๊ฟ)
Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you feel like happiness is the truth
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค แฮพพิเน็ส ซิส เดอะ ทรู๊ธ)
Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you know what happiness is to you
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู โนว์ ว๊อท แฮพพิเน็ส ซิส ทู ยู)
Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you feel like that’s what you wanna do
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค แด้ท ว๊อท ยู วอนนา ดู)

Happy, bring me down
(แฮ๊พพี่ , บริง มี ดาวน์)
Can’t nothing, bring me down
(แค้น นอทติง , บริง มี ดาวน์)
Love is too happy to bring me down
(เลิฟ อีส ทู แฮ๊พพี่ ทู บริง มี ดาวน์)
Can’t nothing, bring me down
(แค้น นอทติง , บริง มี ดาวน์)
I said bring me down
(ไอ เซด บริง มี ดาวน์)
Can’t nothing, bring me down
(แค้น นอทติง , บริง มี ดาวน์)
Love is too happy to bring me down
(เลิฟ อีส ทู แฮ๊พพี่ ทู บริง มี ดาวน์)
Can’t nothing, bring me down
(แค้น นอทติง , บริง มี ดาวน์)
I said
(ไอ เซด)
[adsense]
Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you feel like a room without a roof
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค เก รูม วิธเอ๊าท ดา รู๊ฟ)
Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you feel like happiness is the truth
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค แฮพพิเน็ส ซิส เดอะ ทรู๊ธ)
Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you know what happiness is to you
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู โนว์ ว๊อท แฮพพิเน็ส ซิส ทู ยู)
Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you feel like that’s what you wanna do
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค แด้ท ว๊อท ยู วอนนา ดู)

Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you feel like a room without a roof
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค เก รูม วิธเอ๊าท ดา รู๊ฟ)
Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you feel like happiness is the truth
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค แฮพพิเน็ส ซิส เดอะ ทรู๊ธ)
Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you know what happiness is to you
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู โนว์ ว๊อท แฮพพิเน็ส ซิส ทู ยู)
Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you feel like that’s what you wanna do
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค แด้ท ว๊อท ยู วอนนา ดู)

Happy, bring me down
(แฮ๊พพี่ , บริง มี ดาวน์)
Can’t nothing, bring me down
(แค้น นอทติง , บริง มี ดาวน์)
Love is too happy to bring me down
(เลิฟ อีส ทู แฮ๊พพี่ ทู บริง มี ดาวน์)
Can’t nothing, bring me down
(แค้น นอทติง , บริง มี ดาวน์)
I said
(ไอ เซด)

Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you feel like a room without a roof
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค เก รูม วิธเอ๊าท ดา รู๊ฟ)
Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you feel like happiness is the truth
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค แฮพพิเน็ส ซิส เดอะ ทรู๊ธ)
Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you know what happiness is to you
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู โนว์ ว๊อท แฮพพิเน็ส ซิส ทู ยู)
Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you feel like that’s what you wanna do
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค แด้ท ว๊อท ยู วอนนา ดู)

Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you feel like a room without a roof
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค เก รูม วิธเอ๊าท ดา รู๊ฟ)
Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you feel like happiness is the truth
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค แฮพพิเน็ส ซิส เดอะ ทรู๊ธ)
Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you know what happiness is to you
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู โนว์ ว๊อท แฮพพิเน็ส ซิส ทู ยู)
Because I’m happy
(บีคอส แอม แฮ๊พพี่)
Clap along if you feel like that’s what you wanna do
(แคลป อะลอง อิ๊ฟ ยู ฟีล ไล๊ค แด้ท ว๊อท ยู วอนนา ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Happy คำอ่านไทย Pharrell Williams

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น