เนื้อเพลง What’s The Frequency, Kenneth? คำอ่านไทย R.E.M.

[album version]
( [ อั๊ลบั้ม เฝ๊อร์ชั่น ])

” What’s the frequency, Kenneth? ” is your Benzedrine, uh-huh
(” ว๊อท เดอะ ฟรีคเว็นซิ , Kenneth ” อีส ยุร Benzedrine , อา ฮู)
I was brain-dead, locked out, numb, not up to speed
(ไอ วอส เบรน เด้ด , ล๊อค เอ๊าท , นัมบ์ , น็อท อั๊พ ทู สพี๊ด)
I thought I’d pegged you an idiot’s dream
(ไอ ธอท อาย pegged ยู แอน อี๊เดียท ดรีม)
Tunnel vision from the outsider’s screen
(ทั๊นเน่ล ฝิ๊ชั่น ฟรอม ดิ เอาทไซเดอะ สครีน)
I never understood the frequency, uh-huh
(ไอ เน๊เฝ่อร์ อันเดิซทูด เดอะ ฟรีคเว็นซิ , อา ฮู)
You wore our expectations like an armored suit, uh-huh
(ยู โว เอ๊า เอคซเพ็คเทฌัน ไล๊ค แอน อาเมอะ ซุ๊ท , อา ฮู)

I’d studied your cartoons, radio, music, tv, movies, magazines
(อาย ซทัดอิด ยุร คาทูน , เร๊ดิโอ , มิ๊วสิค , ทีวี , มูวี่ , แม๊กกาซีน)
Richard said, ” Withdrawal in disgust is not the same as apathy ”
(ริชราท เซ็ด , ” วิฑดรอแอ็ล อิน ดิสกั๊สท อีส น็อท เดอะ เซม แอส แอพอะธิ “)
A smile like the cartoon, tooth for a tooth
(อะ สไมล์ ไล๊ค เดอะ คาทูน , ทูธ ฟอร์ รา ทูธ)
You said that irony was the shackles of youth
(ยู เซ็ด แดท ไอ๊ออนนี่ วอส เดอะ ชาคโค อ็อฝ ยู๊ธ)
You wore a shirt of violent green, uh-huh
(ยู โว อะ เชิ๊ร์ท ดับ ไฝ๊โอเล้นท กรีน , อา ฮู)
I never understood the frequency, uh-huh
(ไอ เน๊เฝ่อร์ อันเดิซทูด เดอะ ฟรีคเว็นซิ , อา ฮู)

” What’s the frequency, Kenneth? ” is your Benzedrine, uh-huh
(” ว๊อท เดอะ ฟรีคเว็นซิ , Kenneth ” อีส ยุร Benzedrine , อา ฮู)
B*tterfly decal, rearview mirror, dogging the scene
(บี *tterfly ดิแคล , rearview มิเร่อร์ , doggings เดอะ ซีน)
You smile like the cartoon, tooth for a tooth
(ยู สไมล์ ไล๊ค เดอะ คาทูน , ทูธ ฟอร์ รา ทูธ)
You said that irony was the shackles of youth
(ยู เซ็ด แดท ไอ๊ออนนี่ วอส เดอะ ชาคโค อ็อฝ ยู๊ธ)
You wore a shirt of violent green, uh-huh
(ยู โว อะ เชิ๊ร์ท ดับ ไฝ๊โอเล้นท กรีน , อา ฮู)
I never understood the frequency, uh-huh
(ไอ เน๊เฝ่อร์ อันเดิซทูด เดอะ ฟรีคเว็นซิ , อา ฮู)
You wore our expectations like an armored suit, uh-huh
(ยู โว เอ๊า เอคซเพ็คเทฌัน ไล๊ค แอน อาเมอะ ซุ๊ท , อา ฮู)
I couldn’t understand
(ไอ คูดซึ่น อั๊นเด้อรสแทนด)
You said that irony was the shackles of youth, uh-huh
(ยู เซ็ด แดท ไอ๊ออนนี่ วอส เดอะ ชาคโค อ็อฝ ยู๊ธ , อา ฮู)
I couldn’t understand
(ไอ คูดซึ่น อั๊นเด้อรสแทนด)
You wore a shirt of violent green, uh-huh
(ยู โว อะ เชิ๊ร์ท ดับ ไฝ๊โอเล้นท กรีน , อา ฮู)
I couldn’t understand
(ไอ คูดซึ่น อั๊นเด้อรสแทนด)
I never understood, don’t f*ck with me, uh-huh
(ไอ เน๊เฝ่อร์ อันเดิซทูด , ด้อนท์ เอฟ *ck วิธ มี , อา ฮู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What’s The Frequency, Kenneth? คำอ่านไทย R.E.M.

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น