เนื้อเพลง I Don’t Wanna Know คำอ่านไทย Indigo Girls

You followed me this far, did you find out what’s inside? can you tell me what I’m doing? is it something i should hid? cause i don’t know for sure, i don’t wanna find out what i left there for.
( ยู ฟ๊อลโล่ว มี ดิส ฟาร์ , ดิด ยู ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท อิ๊นไซด์ แคน ยู เทลล มี ว๊อท แอม ดูอิง อีส ซิท ซัมติง ไอ เชิด ฮิด ค๊อส ไอ ด้อนท์ โนว์ ฟอร์ ชัวร์ , ไอ ด้อนท์ วอนนา ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท ไอ เล๊ฟท แดร์ ฟอร์)

I’m not scared and i’m not lonely. i’m not saving all my money of my breath. i’m not looking for an answer, i’m not asking anyone to second guess.
(แอม น็อท ซคา แอนด์ แอม น็อท โลนลิ แอม น็อท เซฝอิง ออล มาย มั๊นนี่ อ็อฝ มาย บรี๊ทฺรฺ แอม น็อท ลุคอิง ฟอร์ แอน แอ๊นเซ่อร , แอม น็อท อาคกิ้ง เอนอิวัน ทู เซ๊คคั่น เกสส)

You told me all your secrets, so i filled you up with lies. now i’m living honestly, because i said goodbye. i can’t go home anymore, i don’t wanna find out what i left there for.
(ยู โทลด มี ออล ยุร ซี๊เขร็ท , โซ ไอ ฟิลล ยู อั๊พ วิธ ไล นาว แอม ลีฝอิง ออนเอ็ซทลิ , บิคอส ไอ เซ็ด กู๊ดบาย ไอ แค็นท โก โฮม แอนนี่มอ , ไอ ด้อนท์ วอนนา ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท ไอ เล๊ฟท แดร์ ฟอร์)

I’m not scared and i’m not lonely. i’m not saving all my money of my breath. i’m not looking for an answer, i’m not asking anyone to second guess.
(แอม น็อท ซคา แอนด์ แอม น็อท โลนลิ แอม น็อท เซฝอิง ออล มาย มั๊นนี่ อ็อฝ มาย บรี๊ทฺรฺ แอม น็อท ลุคอิง ฟอร์ แอน แอ๊นเซ่อร , แอม น็อท อาคกิ้ง เอนอิวัน ทู เซ๊คคั่น เกสส)

I was losing all my senses, i was losing all control, it was getting so offensive, now you want me back for more, i just won’t go.
(ไอ วอส โรซิง ออล มาย เซ้นส , ไอ วอส โรซิง ออล คอนโทรล , อิท วอส เกดดดิ้ง โซ อ็อฟเฟนซิฝ , นาว ยู ว้อนท มี แบ็ค ฟอร์ โม , ไอ จั๊สท ว็อนท โก)

If you think you know the answers, then you’ve got a lot of gall, cause it gives you satisfaction, knowing nothing at all. i don’t care anymore, i don’t wanna find out what i left there for.
(อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค ยู โนว์ ดิ แอ๊นเซ่อร , เด็น ยู๊ฟ ก็อท ดา ล็อท ดับ gall , ค๊อส อิท กี๊ฝ ยู แซทิซแฟคฌัน , โนอิง นัธอิง แอ็ท ดอร์ ไอ ด้อนท์ แคร์ แอนนี่มอ , ไอ ด้อนท์ วอนนา ไฟนด์ เอ๊าท ว๊อท ไอ เล๊ฟท แดร์ ฟอร์)

I’m not scared and i’m not lonely. i’m not saving all my money of my breath. i’m not looking for an answer, i’m not asking anyone to second guess.
(แอม น็อท ซคา แอนด์ แอม น็อท โลนลิ แอม น็อท เซฝอิง ออล มาย มั๊นนี่ อ็อฝ มาย บรี๊ทฺรฺ แอม น็อท ลุคอิง ฟอร์ แอน แอ๊นเซ่อร , แอม น็อท อาคกิ้ง เอนอิวัน ทู เซ๊คคั่น เกสส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Wanna Know คำอ่านไทย Indigo Girls

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น