เนื้อเพลง Titanium คำอ่านไทย David Guetta ft. Sia

[Sia:]
([ เซีย : ])
You shout it out,
(ยู เช๊าท ดิท เอ๊าท ,)
But I can’t hear a word you say
(บั๊ท ได แค้น เฮียร รา เวิร์ด ยู เซย์)
I’m talking loud, not saying much
(แอม ทอคกิ้ง เลาด , นอท เซย์ยิ่ง มัช)
I’m criticized but all your bullets ricochet
(แอม คริททิไซซ บั๊ท ดอร์ ยัวร์ บัลเล่ ริคคะเช)
You shoot me down, but I get up
(ยู ชู๊ท มี ดาวน์ , บั๊ท ได เก็ท ดั๊พ)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I’m bulletproof, nothing to lose
(แอม บูลเลทพรูฟ , นอทติง ทู ลู้ส)
Fire away, fire away
(ไฟเออะร อะเวย์ , ไฟเออะร อะเวย์)
Ricochet, you take your aim
(ริคคะเช , ยู เท้ค ยัวร์ เอม)
Fire away, fire away
(ไฟเออะร อะเวย์ , ไฟเออะร อะเวย์)
You shoot me down but I won’t fall
(ยู ชู๊ท มี ดาวน์ บั๊ท ได โวน ฟอลล์)
I am titanium
(ไอ แอม ไทเทเนียม)
You shoot me down but I won’t fall
(ยู ชู๊ท มี ดาวน์ บั๊ท ได โวน ฟอลล์)
I am titanium
(ไอ แอม ไทเทเนียม)

[Sia:]
([ เซีย : ])
Cut me down
(คัท มี ดาวน์)
But it’s you who’ll have further to fall
(บั๊ท อิทซ ยู โอว แฮพ เฟ๊อร์เธ่อร์ ทู ฟอลล์)
Ghost town and haunted love
(โก๊สท ทาวน์ แอนด์ ฮอนท์ เลิฟ)
Raise your voice, sticks and stones may break my bones
(เร้ส ยัวร์ ว๊อยซ์ , สทิ๊ค แซน สโทน เมย์ เบร๊ค มาย โบน)
I’m talking loud not saying much
(แอม ทอคกิ้ง เลาด นอท เซย์ยิ่ง มัช)
[adsense]
[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
I’m bulletproof, nothing to lose
(แอม บูลเลทพรูฟ , นอทติง ทู ลู้ส)
Fire away, fire away
(ไฟเออะร อะเวย์ , ไฟเออะร อะเวย์)
Ricochet, you take your aim
(ริคคะเช , ยู เท้ค ยัวร์ เอม)
Fire away, fire away
(ไฟเออะร อะเวย์ , ไฟเออะร อะเวย์)
You shoot me down but I won’t fall
(ยู ชู๊ท มี ดาวน์ บั๊ท ได โวน ฟอลล์)
I am titanium
(ไอ แอม ไทเทเนียม)
You shoot me down but I won’t fall
(ยู ชู๊ท มี ดาวน์ บั๊ท ได โวน ฟอลล์)
I am titanium
(ไอ แอม ไทเทเนียม)
I am titanium
(ไอ แอม ไทเทเนียม)
I am titanium
(ไอ แอม ไทเทเนียม)

[Sia:]
([ เซีย : ])
Stone-heart, machine gun
(สโทน – ฮาร์ท , แมชชีน กัน)
Firing at the ones who run
(ไฟริง แงท ดิ วัน ฮู รัน)
Stone heart loves bulletproof glass
(สโทน ฮาร์ท เลิฟ บูลเลทพรูฟ กล๊าสส)

You shoot me down but I won’t fall
(ยู ชู๊ท มี ดาวน์ บั๊ท ได โวน ฟอลล์)
I am titanium
(ไอ แอม ไทเทเนียม)
You shoot me down but I won’t fall
(ยู ชู๊ท มี ดาวน์ บั๊ท ได โวน ฟอลล์)
I am titanium
(ไอ แอม ไทเทเนียม)
You shoot me down but I won’t fall
(ยู ชู๊ท มี ดาวน์ บั๊ท ได โวน ฟอลล์)
I am titanium
(ไอ แอม ไทเทเนียม)
You shoot me down but I won’t fall
(ยู ชู๊ท มี ดาวน์ บั๊ท ได โวน ฟอลล์)
I am titanium
(ไอ แอม ไทเทเนียม)
I am titanium
(ไอ แอม ไทเทเนียม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Titanium คำอ่านไทย David Guetta ft. Sia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น