เนื้อเพลง Neighbors Know My Name คำอ่านไทย Trey Songz

[Verse 1]
( [ เฝิซ วัน ])
Soon as we get started makin love goin harder hear a.. [knock knock] knocking on the wall,
(ซูน แอส วี เก็ท สท๊าร์ท เมกิน ลัฝ โกอิน อาณ์เดอ เฮียร รา [ น๊อค น๊อค ] นอคกิง ออน เดอะ วอลล์ ,)
And as soon as I go deep getting it in then again theres a.. [knock knock] knocking on the wall,
(แอนด์ แอส ซูน แอส ซาย โก ดี๊พ เกดดดิ้ง อิท อิน เด็น อะเกน แดร์ ซา [ น๊อค น๊อค ] นอคกิง ออน เดอะ วอลล์ ,)
Girl your legs keep shakin I swear we breakin our new headboard headboard
(เกิร์ล ยุร เล้ก คี๊พ เชคกิน นาย สแวร์ วี เบรกกิ้น เอ๊า นิว headboard headboard)
And the love we make it feels so good girl you know im proud lookin in your lovley face scream my name you do it so loud
(แอนด์ เดอะ ลัฝ วี เม้ค อิท ฟีล โซ กู๊ด เกิร์ล ยู โนว์ แอม พเราด ลุคกิน อิน ยุร lovley เฟซ สครีม มาย เนม ยู ดู อิท โซ เลาด)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I bet the neighbors know my name
(ไอ เบ๊ท เดอะ เนเบอะ โนว์ มาย เนม)
Way you screamin scratchin yellin,
(เวย์ ยู สครีมมิน สเกทจิน เยลลิน ,)
Bet the neighbors know my name
(เบ๊ท เดอะ เนเบอะ โนว์ มาย เนม)
They be stressin while we sexin,
(เด บี สเตสซิน ไวล์ วี เซกซิน ,)
I bet the neighbors know my name
(ไอ เบ๊ท เดอะ เนเบอะ โนว์ มาย เนม)
My name my name
(มาย เนม มาย เนม)
I bet the neighbors know my name
(ไอ เบ๊ท เดอะ เนเบอะ โนว์ มาย เนม)
My my my…
(มาย มาย มาย)

Take this pillow right here [grab this]
(เท้ค ดิส พิ๊ลโล่ว ไร๊ท เฮียร [ แกร๊บ ดิส ])
And I know youre so excited if you bite it they wont hear
(แอนด์ ดาย โนว์ ยัวร์ โซ เอ็กไซ๊ทํ อิ๊ฟ ยู ไบ้ท์ อิท เด ว็อนท เฮียร)
And you know juss what we capable of, when we makin love
(แอนด์ ยู โนว์ ยูส ว๊อท วี แค๊พพะเบิ้ล อ็อฝ , เว็น วี เมกิน ลัฝ)
So the music gone be loud, you gone scream and shout
(โซ เดอะ มิ๊วสิค กอน บี เลาด , ยู กอน สครีม แอนด์ เช๊าท)
Girl your bodys a problem, they call me the problem solver
(เกิร์ล ยุร บ๊อดี้ ซา โพร๊เบล่ม , เด คอลลํ มี เดอะ โพร๊เบล่ม solver)
Let phone sit on the charger, it could ring all night
(เล็ท โฟน ซิท ออน เดอะ ชาเจอะ , อิท เคิด ริง ออล ไน๊ท)
They can call, they can knock, and be upset, but I bet
(เด แคน คอลลํ , เด แคน น๊อค , แอนด์ บี อั๊พเซ็ท , บั๊ท ไอ เบ๊ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I bet the neighbors know my name
(ไอ เบ๊ท เดอะ เนเบอะ โนว์ มาย เนม)
Way you screamin scratchin yellin,
(เวย์ ยู สครีมมิน สเกทจิน เยลลิน ,)
Bet the neighbors know my name
(เบ๊ท เดอะ เนเบอะ โนว์ มาย เนม)
They be stressin while we sexin,
(เด บี สเตสซิน ไวล์ วี เซกซิน ,)
I bet the neighbors know my name
(ไอ เบ๊ท เดอะ เนเบอะ โนว์ มาย เนม)
My name my name
(มาย เนม มาย เนม)
I bet the neighbors know my name
(ไอ เบ๊ท เดอะ เนเบอะ โนว์ มาย เนม)
My my my…
(มาย มาย มาย)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
I I i be bangin on yo body, they be bangin on our wall
(ไอ ไอ ไอ บี แบงงิน ออน โย บ๊อดี้ , เด บี แบงงิน ออน เอ๊า วอลล์)
While they dreamin, you be screamin now they bangin on our door
(ไวล์ เด ดรีมมิน , ยู บี สครีมมิน นาว เด แบงงิน ออน เอ๊า ดอร์)
Sometimes she call me trey, sometimes she say tremaine
(ซัมไทม์ ชี คอลลํ มี เทรย์ , ซัมไทม์ ชี เซย์ tremaine)
When its all said and done but the neighbors know my name
(เว็น อิทซ ซอร์ เซ็ด แอนด์ ดัน บั๊ท เดอะ เนเบอะ โนว์ มาย เนม)
Sometimes she call me trigga cause I make her body blush
(ซัมไทม์ ชี คอลลํ มี trigga ค๊อส ไอ เม้ค เฮอ บ๊อดี้ บลัฌ)
He might think my name is ” oh sh- ” , I make her cuss
(ฮี ไมท ทริ๊งค มาย เนม อีส ” โอ ฌะ ” , ไอ เม้ค เฮอ ครัส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I bet the neighbors know my name
(ไอ เบ๊ท เดอะ เนเบอะ โนว์ มาย เนม)
Way you screamin scratchin yellin,
(เวย์ ยู สครีมมิน สเกทจิน เยลลิน ,)
Bet the neighbors know my name
(เบ๊ท เดอะ เนเบอะ โนว์ มาย เนม)
They be stressin while we sexin
(เด บี สเตสซิน ไวล์ วี เซกซิน)
I bet the neighbors know my name
(ไอ เบ๊ท เดอะ เนเบอะ โนว์ มาย เนม)
My name my name
(มาย เนม มาย เนม)
I bet the neighbors know my name
(ไอ เบ๊ท เดอะ เนเบอะ โนว์ มาย เนม)
Neighbors know my name
(เนเบอะ โนว์ มาย เนม)
I bet the neighbors know my name
(ไอ เบ๊ท เดอะ เนเบอะ โนว์ มาย เนม)
Way you screamin scratchin yellin,
(เวย์ ยู สครีมมิน สเกทจิน เยลลิน ,)
Bet the neighbors know my name
(เบ๊ท เดอะ เนเบอะ โนว์ มาย เนม)
They be stressin while we sexin
(เด บี สเตสซิน ไวล์ วี เซกซิน)
I bet the neighbors know my name
(ไอ เบ๊ท เดอะ เนเบอะ โนว์ มาย เนม)
My name my name
(มาย เนม มาย เนม)
I bet the neighbors know my name
(ไอ เบ๊ท เดอะ เนเบอะ โนว์ มาย เนม)

[Verse 3]
([ เฝิซ ที ])
The way you scream my name [the way you scream my name]
(เดอะ เวย์ ยู สครีม มาย เนม [ เดอะ เวย์ ยู สครีม มาย เนม ])
Woah
(ว้าว)
Girl the love we make [girl the love we make]
(เกิร์ล เดอะ ลัฝ วี เม้ค [ เกิร์ล เดอะ ลัฝ วี เม้ค ])
Gone keep on bangin on the wall, but nothings gonna change
(กอน คี๊พ ออน แบงงิน ออน เดอะ วอลล์ , บั๊ท นัธอิง กอนนะ เช้งจํ)
I bet the neighbors know my name
(ไอ เบ๊ท เดอะ เนเบอะ โนว์ มาย เนม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Neighbors Know My Name คำอ่านไทย Trey Songz

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น