เนื้อเพลง The Neden Game คำอ่านไทย Insane Clown Posse

[Host Intro]
( [ โฮสท อินโทร ])
Let’s meet contestant #1
(เล็ท มี๊ท ค็อนเทซแท็นท #1)
He’s a schitzophrenic serial killer clown
(อีส ซา schitzophrenic ซีเรียล คีลเลอะ คลาวนํ)
Who says women love his sexy smile.
(ฮู เซย์ วีมเอิน ลัฝ ฮิส เซคซิ สไมล์)
Let’s find out if his charm will work on Sharon.
(เล็ท ไฟนด์ เอ๊าท อิ๊ฟ ฮิส ชาร์ม วิล เวิ๊ร์ค ออน เชรอน)
Sharon, what’s your question?
(เชรอน , ว๊อท ยุร เคว๊สชั่น)

[Sharon]
([ เชรอน ])
Contestant #1, I believe first impressions last forever,
(ค็อนเทซแท็นท #1 , ไอ บีลี๊ฝ เฟิร์สท อิมพเรฌอัน ล๊าสท ฟอเร๊เฝ่อร ,)
So let’s say you were to come over to my parents’ house
(โซ เล็ท เซย์ ยู เวอ ทู คัม โอ๊เฝ่อร ทู มาย พ๊าร์เร้นท เฮ้าส)
And have dinner with me and my family.
(แอนด์ แฮ็ฝ ดินเน่อร์ วิธ มี แอนด์ มาย แฟ๊มิลี่)
Tell me what you’d do to make that first impression really stay.
(เทลล มี ว๊อท ยูต ดู ทู เม้ค แดท เฟิร์สท อิมพเรฌอัน ริแอ็ลลิ สเทย์)

Let’s see, hmm, well I’d have to think about it
(เล็ท ซี , อึม , เวลล อาย แฮ็ฝ ทู ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ)
I might show up in a tux, ha!
(ไอ ไมท โชว์ อั๊พ อิน อะ tux , ฮา !)
But I doubt it.
(บั๊ท ไอ เดาท ดิธ)
I’d probably just show up naked like I always do
(อาย พรอบอับลิ จั๊สท โชว์ อั๊พ เน๊คเค่ด ไล๊ค ไก ออลเว ดู)
And look your mama in the eye and tell her f*ck you!
(แอนด์ ลุ๊ค ยุร มามะ อิน ดิ อาย แอนด์ เทลล เฮอ เอฟ *ck ยู !)
Hurry up b*tch I’m hungry, I smell spaghetti,
(เฮ๊อร์รี่ อั๊พ บี *tch แอม ฮั๊งกรี้ , ไอ สเมลล์ ซพะเกททิ ,)
I’d pinch her lumpy ass and tell her get the food ready!
(อาย พินช เฮอ ลัมพิ อาซ แซน เทลล เฮอ เก็ท เดอะ ฟู้ด เร๊ดี้ !)
Your dad would probably start trippin and get me pissed
(ยุร แด๊ด เวิด พรอบอับลิ สท๊าร์ท ทริพพิน แอนด์ เก็ท มี พิซ)
I’d have to walk up and bust him in his f*ckin lips!
(อาย แฮ็ฝ ทู ว๊อล์ค อั๊พ แอนด์ บัซท ฮิม อิน ฮิส เอฟ *ckin ลิพ !)
It’s dinner time, we’re hearin’ grace from your mother
(อิทซ ดินเน่อร์ ไทม์ , เวีย เฮียริน เกร๊ซ ฟรอม ยุร ม๊าเธ่อร์)
I pull a 40 out and pour some for your little brother
(ไอ พูลล อะ 40 เอ๊าท แอนด์ พาว ซัม ฟอร์ ยุร ลิ๊ทเทิ่ล บร๊าเท่อรํ)
I’m steady staring at your sister, I’ll tell you this
(แอม สเท๊ดี้ ซแทริง แอ็ท ยุร ซิ๊สเท่อร์ , อิลล เทลล ยู ดิส)
You know for only 13 she got some big tits!
(ยู โนว์ ฟอร์ โอ๊นลี่ 13 ชี ก็อท ซัม บิ๊ก ทิท !)
After that, your dad would try to jump again
(แอ๊ฟเท่อร แดท , ยุร แด๊ด เวิด ธราย ทู จั๊มพ อะเกน)
And only this time I’d put the 40 to his chin!
(แอนด์ โอ๊นลี่ ดิส ไทม์ อาย พุท เดอะ 40 ทู ฮิส ชิน !)
After your mom does the dishes and the silverwear,
(แอ๊ฟเท่อร ยุร มัม โด เดอะ ดิสชิด แซน เดอะ silverwear ,)
I’d dry f*ck her till I nut in my underwear!!!!
(อาย ดราย เอฟ *ck เฮอ ทิลล์ ไอ นัท อิน มาย อั๊นเด้อร์แวร์ ! ! ! !)

[Host]
([ โฮสท ])
Now let’s meet contestant #2,
(นาว เล็ท มี๊ท ค็อนเทซแท็นท #2 ,)
He’s a psychopathic derranged crackhead freak
(อีส ซา psychopathic derranged crackhead ฟรี๊ค)
Who works in the Dark Carnival.
(ฮู เวิ๊ร์ค ซิน เดอะ ด๊าร์ค ค๊าร์นิฝ่อล)
He says women call him stretch nuts.
(ฮี เซย์ วีมเอิน คอลลํ ฮิม สเทร๊ทช นัท)
Sharon, let’s hear your question.
(เชรอน , เล็ท เฮียร ยุร เคว๊สชั่น)

[Sharon]
([ เชรอน ])
I like a man who’s not afraid to show his true emotions
(ไอ ไล๊ค เก แมน ฮู น็อท อะเฟรด ทู โชว์ ฮิส ทรู อีโม๊ชั่น)
A man who expresses himself in his own special way
(อะ แมน ฮู expresses ฮิมเซลฟ อิน ฮิส โอว์น สเพ๊เชี่ยล เวย์)
#2, if you fell in love with me, exactly how would you let me know?
(#2 , อิ๊ฟ ยู เฟ็ล อิน ลัฝ วิธ มี , เอ็กแสคทลิ ฮาว เวิด ยู เล็ท มี โนว์)

First of all, I could never love you
(เฟิร์สท ดับ ออล , ไอ เคิด เน๊เฝ่อร์ ลัฝ ยู)
You sound like a richy b*tch, yo f*ck you!
(ยู ซาวน์ด ไล๊ค เก richy บี *tch , โย เอฟ *ck ยู !)
But if I did, I’d probably show you that I care,
(บั๊ท อิ๊ฟ ฟาย ดิด , อาย พรอบอับลิ โชว์ ยู แดท ไอ แคร์ ,)
By takin all these other motha f*ckers outta here!
(บาย ทอคกิ่น ออล ฑิส อ๊อเธ่อร์ ม้อดา เอฟ *ckers เอ๊าตา เฮียร !)
I’d go through your phonebook and whack em all
(อาย โก ทรู ยุร phonebook แอนด์ ฮแว็ค เอ็ม ออล)
And find contestant #1 and break his f*ckin jaw!
(แอนด์ ไฟนด์ ค็อนเทซแท็นท #1 แอนด์ เบร๊ค ฮิส เอฟ *ckin จอ !)
Anyone who looked at ya, would have to pay
(เอนอิวัน ฮู ลุ๊ค แอ็ท ยา , เวิด แฮ็ฝ ทู เพย์)
I’d be blowin f*ckin nuggets off all day!
(อาย บี โบลวิน เอฟ *ckin นักเก็ท ออฟฟ ออล เดย์ !)
Grab your titties, and stretch em down past your waist
(แกร๊บ ยุร ไตเติลสฺ , แอนด์ สเทร๊ทช เอ็ม เดาน พาสท์ ยุร เว๊สท)
Let go, and watch em both spring up in your face
(เล็ท โก , แอนด์ ว๊อทช เอ็ม โบทรฺ สพริง อั๊พ อิน ยุร เฟซ)
I’d sing love songs to ya, the best I can
(อาย ซิง ลัฝ ซ็อง ทู ยา , เดอะ เบ๊สท์ ไอ แคน)
Get ya naked and hit it like a caveman
(เก็ท ยา เน๊คเค่ด แอนด์ ฮิท ดิธ ไล๊ค เก caveman)
Then we’d go through the beach and walk in the sand
(เด็น เว็ด โก ทรู เดอะ บีช แอนด์ ว๊อล์ค อิน เดอะ แซนด์)
I’d throw a little sand in your face and say I’m just playin
(อาย โธรว์ อะ ลิ๊ทเทิ่ล แซนด์ อิน ยุร เฟซ แอนด์ เซย์ แอม จั๊สท เพลย์ยิน)
As you spit it all out, I’ll rub your back
(แอส ยู ซพิท ดิธ ดอร์ เอ๊าท , อิลล รับ ยุร แบ็ค)
Grab your underwear and wedge it up your ass crack!!!!
(แกร๊บ ยุร อั๊นเด้อร์แวร์ แอนด์ เว็จ อิท อั๊พ ยุร อาซ แคร๊ค ! ! ! !)

[Host]
([ โฮสท ])
Well it sounds like contestant #2 is just overflowing with sensetivity Sharon,
(เวลล อิท ซาวน์ด ไล๊ค ค็อนเทซแท็นท #2 อีส จั๊สท โอเว่อร์โฟววิง วิธ sensetivity เชรอน ,)
It’s a tough choice so far,
(อิทซ ซา ทั๊ฟ ช๊อยซํ โซ ฟาร์ ,)
Sharon, let’s have your last question
(เชรอน , เล็ท แฮ็ฝ ยุร ล๊าสท เคว๊สชั่น)
And see which one is gonna win the rights to your neden
(แอนด์ ซี วิช วัน อีส กอนนะ วิน เดอะ ไร๊ท ทู ยุร neden)

[Sharon]
([ เชรอน ])
Ok, if we were at a dance club,
(โอเค , อิ๊ฟ วี เวอ แอ็ท ดา แด๊นซ์ คลับ ,)
And you both noticed me at the same time,
(แอนด์ ยู โบทรฺ โน๊ทิซ มี แอ็ท เดอะ เซม ไทม์ ,)
Tell me, how would you each get my attention
(เทลล มี , ฮาว เวิด ยู อีช เก็ท มาย แอ็ทเทนฌัน)
And what would your pick up lines be?
(แอนด์ ว๊อท เวิด ยุร พิค อั๊พ ไลน์ บี)
Whoever’s the smoothest wins!
(ฮูเอฝเออะ เดอะ สมูธเดด วิน !)

Ok, first, I’d slide up to the bar
(โอเค , เฟิร์สท , อาย สไล๊ด อั๊พ ทู เดอะ บาร์)
And tell you that I can’t believe how f*ckin fat you are!
(แอนด์ เทลล ยู แดท ไอ แค็นท บีลี๊ฝ ฮาว เอฟ *ckin แฟท ยู อาร์ !)
I’d tell ya that I like the way you make your titties shake,
(อาย เทลล ยา แดท ไอ ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู เม้ค ยุร ไตเติลสฺ เช้ค ,)
And if you lost a little weight you’d look like Rikki Lake.
(แอนด์ อิ๊ฟ ยู ล็อซท ดา ลิ๊ทเทิ่ล เว๊ท ยูต ลุ๊ค ไล๊ค Rikki เล้ค)

F*ck that! You’d be jackin me quick!
(เอฟ *ck แดท ! ยูต บี แจกคิน มี ควิค !)
I’d order you a drink, and stir it with my d*ck
(อาย อ๊อร์เด้อร์ ยู อะ ดริ๊งค , แอนด์ สเทอร์ อิท วิธ มาย ดี *ck)
And then to get your attention in a crowded place,
(แอนด์ เด็น ทู เก็ท ยุร แอ็ทเทนฌัน อิน อะ คราวดํ เพลส ,)
I’d simply walk up and stick my nuts in your face!
(อาย ซีมพลิ ว๊อล์ค อั๊พ แอนด์ สทิ๊ค มาย นัท ซิน ยุร เฟซ !)

Yeah, freak her with your nuts, yo that’ll get her!
(เย่ , ฟรี๊ค เฮอ วิธ ยุร นัท , โย แธดิล เก็ท เฮอ !)

Tell her that she’s fat, yeah, that’ll work even better!
(เทลล เฮอ แดท ชี แฟท , เย่ , แธดิล เวิ๊ร์ค อี๊เฝ่น เบ๊ทเท่อร์ !)

Look, f*ck you, I gotta strong rap sh*t
(ลุ๊ค , เอฟ *ck ยู , ไอ กอททะ สทรอง แร็พ ฌะ *ที)
You don’t want contestant #2 he’s mad whack
(ยู ด้อนท์ ว้อนท ค็อนเทซแท็นท #2 อีส แม้ด ฮแว็ค)
I walked into a bar, and there he was
(ไอ ว๊อล์ค อิ๊นทู อะ บาร์ , แอนด์ แดร์ ฮี วอส)
Standing on a bucket [eeeuuugghhh] tryin ta f*ck it
(ซแทนดิง ออน อะ บัคเค็ท [ eeeuuugghhh ] ทายอิน ทา เอฟ *ck อิท)
It was a big f*cking smelly ass farm llama
(อิท วอส ซา บิ๊ก เอฟ *คิง ซเมลลิ อาซ ฟาร์ม ลามะ)

Damn dogg!
(แดมนํ ด๊อก !)

How you gonna diss yo mama?
(ฮาว ยู กอนนะ ดิซ โย มามะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Neden Game คำอ่านไทย Insane Clown Posse

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น