เนื้อเพลง The Way You Love Me คำอ่านไทย Keri Hilson feat Rick Ross

I’m Swaggin, I’m Swaggin..
( แอม Swaggin , แอม Swaggin)
I’m Swaggin, I’m Swaggin..[Go!]
(แอม Swaggin , แอม Swaggin [ โก ! ])
I’m Swaggin, I’m Swaggin..
(แอม Swaggin , แอม Swaggin)
I’m Swaggin, I’m Swaggin..[Go!]
(แอม Swaggin , แอม Swaggin [ โก ! ])
I’m Swaggin, I’m Swaggin..
(แอม Swaggin , แอม Swaggin)
I’m Swaggin, I’m Swaggin..[Go!]
(แอม Swaggin , แอม Swaggin [ โก ! ])
[Boys..]
([ บอย ])

Love me, love me – it’s the way you love me
(ลัฝ มี , ลัฝ มี อิทซ เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี)
Touch me, touch me – it’s the way you touch me
(ทั๊ช มี , ทั๊ช มี อิทซ เดอะ เวย์ ยู ทั๊ช มี)
F*ck me, f*ck me – it’s the way you f*ck me
(เอฟ *ck มี , เอฟ *ck มี อิทซ เดอะ เวย์ ยู เอฟ *ck มี)
[It’s] the way you love me baby you got me goin’ crazy
([ อิทซ ] เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
[It’s] the way you love me baby you got me goin’ crazy
([ อิทซ ] เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
It’s] the way you love me baby you got me goin’ crazy
(อิทซ ] เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
[It’s] the way you love me baby you got me goin’ crazy
([ อิทซ ] เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
You got me goin crazy, you got me goin crazy [ah!]
(ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ , ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ [ อา ! ])

Ooh ahh baby don’t stop
(อู้ อา เบ๊บี้ ด้อนท์ สท๊อพ)
You know how I like it daddy when you hit the spot
(ยู โนว์ ฮาว ไอ ไล๊ค อิท แดดดิ เว็น ยู ฮิท เดอะ สพอท)
Ooh ahh baby don’t stop
(อู้ อา เบ๊บี้ ด้อนท์ สท๊อพ)
Imma take control when I climb up on top
(แอมมา เท้ค คอนโทรล เว็น นาย ไคลบ์ อั๊พ ออน ท๊อพ)

I can take that ship boy, switch up your position
(ไอ แคน เท้ค แดท ชิพ บอย , สวิทช์ อั๊พ ยุร โพซิ๊ชั่น)
Yea you do it hard baby, like you on a mission
(เย ยู ดู อิท ฮาร์ด เบ๊บี้ , ไล๊ค ยู ออน อะ มิ๊ชชั่น)
Now I do it Superman – Love, or addiction
(นาว ไอ ดู อิท ซยูเพอะแม็น ลัฝ , ออ แอ็ดดีคณัน)
Baby you can count down, renew your prescription
(เบ๊บี้ ยู แคน เค้าทํ เดาน , รินยู ยุร พริซครีพฌัน)

Yeah, you can see – just where we wanna be
(เย่ , ยู แคน ซี จั๊สท แวร์ วี วอนนา บี)
I got that kinda lovin’ that’ll keep you off the streets
(ไอ ก็อท แดท กินดา ลัฝวิน แธดิล คี๊พ ยู ออฟฟ เดอะ สทรีท)
Yeah, you can see – just where we wanna be
(เย่ , ยู แคน ซี จั๊สท แวร์ วี วอนนา บี)
The way you love me the way you love me [F*ck Me]
(เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี [ เอฟ *ck มี ])
Yeah, that’s me – just where we wanna be
(เย่ , แด้ท มี จั๊สท แวร์ วี วอนนา บี)
I got that kinda p*ssy that’ll keep you off the streets
(ไอ ก็อท แดท กินดา พี *ssy แธดิล คี๊พ ยู ออฟฟ เดอะ สทรีท)
Yeah, that’s me – just where we wanna be
(เย่ , แด้ท มี จั๊สท แวร์ วี วอนนา บี)
The way you love me the way you love me [F*ck Me]
(เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี [ เอฟ *ck มี ])

Love me, love me – it’s the way you love me
(ลัฝ มี , ลัฝ มี อิทซ เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี)
Touch me, touch me – it’s the way you touch me
(ทั๊ช มี , ทั๊ช มี อิทซ เดอะ เวย์ ยู ทั๊ช มี)
F*ck me, f*ck me – it’s the way you f*ck me
(เอฟ *ck มี , เอฟ *ck มี อิทซ เดอะ เวย์ ยู เอฟ *ck มี)
[It’s] the way you love me baby you got me goin’ crazy
([ อิทซ ] เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
[It’s] the way you love me baby you got me goin’ crazy
([ อิทซ ] เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
[It’s] the way you love me baby you got me goin’ crazy
([ อิทซ ] เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
[It’s] the way you love me baby you got me goin’ crazy
([ อิทซ ] เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
You got me goin crazy, you got me goin crazy [ah!]
(ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ , ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ [ อา ! ])

Boy I got that magic raise your wand I’ll be your wiz
(บอย ไอ ก็อท แดท แม๊จิค เร้ส ยุร ว็อนด อิลล บี ยุร วินซฺ)
I know your Ex’s Ms wasn’t hittin’ like this
(ไอ โนว์ ยุร Exs เอมสฺ วอสซึ้น ฮิทดิน ไล๊ค ดิส)
Don’t be gentle don’t be rough until I say so..
(ด้อนท์ บี เจ๊นเทิ่ล ด้อนท์ บี รั๊ฟ อันทิล ไอ เซย์ โซ)
You know I will be grippin tighter than your bankroll
(ยู โนว์ ไอ วิล บี กริบปิน ไทท์เดอ แฑ็น ยุร แบงโคล)

They say I’m the best [they’re the best]
(เด เซย์ แอม เดอะ เบ๊สท์ [ เดรว เดอะ เบ๊สท์ ])
Now you want me in the worst way
(นาว ยู ว้อนท มี อิน เดอะ เวิ๊ร์สท เวย์)
Ooey it’s so juicy boy I hope you come first place
(Ooey อิทซ โซ จูซอิ บอย ไอ โฮพ ยู คัม เฟิร์สท เพลส)
So good I make ya think my bed is my workplace
(โซ กู๊ด ดาย เม้ค ยา ทริ๊งค มาย เบ๊ด อีส มาย workplace)
You can’t overwork me, baby don’t hurt me.. [yeah]
(ยู แค็นท โอเฝอะเวิค มี , เบ๊บี้ ด้อนท์ เฮิร์ท มี [ เย่ ])

Yeah, you can see – just where we wanna be
(เย่ , ยู แคน ซี จั๊สท แวร์ วี วอนนา บี)
I got that kinda lovin’ that’ll keep you off the streets
(ไอ ก็อท แดท กินดา ลัฝวิน แธดิล คี๊พ ยู ออฟฟ เดอะ สทรีท)
Yeah, you can see – just where we wanna be
(เย่ , ยู แคน ซี จั๊สท แวร์ วี วอนนา บี)
The way you love me the way you love me [F*ck Me]
(เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี [ เอฟ *ck มี ])
Yeah, that’s me – just where we wanna be
(เย่ , แด้ท มี จั๊สท แวร์ วี วอนนา บี)
I got that kinda p*ssy that’ll keep you off the streets
(ไอ ก็อท แดท กินดา พี *ssy แธดิล คี๊พ ยู ออฟฟ เดอะ สทรีท)
Yeah, that’s me – just where we wanna be
(เย่ , แด้ท มี จั๊สท แวร์ วี วอนนา บี)
The way you love me the way you love me [F*ck Me]
(เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี [ เอฟ *ck มี ])

Love me, love me – it’s the way you love me
(ลัฝ มี , ลัฝ มี อิทซ เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี)
Touch me, touch me – it’s the way you touch me
(ทั๊ช มี , ทั๊ช มี อิทซ เดอะ เวย์ ยู ทั๊ช มี)
F*ck me, f*ck me – it’s the way you f*ck me
(เอฟ *ck มี , เอฟ *ck มี อิทซ เดอะ เวย์ ยู เอฟ *ck มี)
[It’s] the way you love me baby you got me goin’ crazy
([ อิทซ ] เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
[It’s] the way you love me baby you got me goin’ crazy
([ อิทซ ] เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
[It’s] the way you love me baby you got me goin’ crazy
([ อิทซ ] เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
[It’s] the way you love me baby you got me goin’ crazy
([ อิทซ ] เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
You got me goin crazy, you got me goin crazy [ow!]
(ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ , ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ [ เอ้า ! ])

Love me, love me – it’s the way you love me
(ลัฝ มี , ลัฝ มี อิทซ เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี)
Touch me, touch me – it’s the way you touch me
(ทั๊ช มี , ทั๊ช มี อิทซ เดอะ เวย์ ยู ทั๊ช มี)
F*ck me, f*ck me – it’s the way you f*ck me
(เอฟ *ck มี , เอฟ *ck มี อิทซ เดอะ เวย์ ยู เอฟ *ck มี)
[It’s] the way you love me baby you got me goin’ crazy
([ อิทซ ] เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
[It’s] the way you love me baby you got me goin’ crazy
([ อิทซ ] เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
[It’s] the way you love me baby you got me goin’ crazy
([ อิทซ ] เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
[It’s] the way you love me baby you got me goin’ crazy
([ อิทซ ] เดอะ เวย์ ยู ลัฝ มี เบ๊บี้ ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)
You got me goin crazy, you got me goin crazy
(ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ , ยู ก็อท มี โกอิน คเรสิ)

I’m Swaggin, I’m Swaggin..
(แอม Swaggin , แอม Swaggin)
I’m Swaggin, I’m Swaggin..
(แอม Swaggin , แอม Swaggin)
I’m Swaggin, I’m Swaggin..
(แอม Swaggin , แอม Swaggin)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Way You Love Me คำอ่านไทย Keri Hilson feat Rick Ross

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น