เนื้อเพลง Engine No. 9 คำอ่านไทย Deftones

This ain’t no motherf*ckin stick up
( ดิส เอน โน motherf*ckin สทิ๊ค อั๊พ)
Just pick the stick up and watch it roll real close
(จั๊สท พิค เดอะ สทิ๊ค อั๊พ แอนด์ ว๊อทช อิท โรลล เรียล โคลส)
Rolling out my hand till it cracks to that f*cking dome
(โรลลิง เอ๊าท มาย แฮนด์ ทิลล์ อิท แคร๊ค ทู แดท เอฟ *คิง โดม)
Living of the curb that peels you from the curb
(ลีฝอิง อ็อฝ เดอะ เคิบ แดท พีล ยู ฟรอม เดอะ เคิบ)
I lick the rest off do you dig, many in 93
(ไอ ลิค เดอะ เรสท ออฟฟ ดู ยู ดีกกํ , เมนอิ อิน 93)
Been making fools ’bout round, bumping around me
(บีน เมคอิง ฟูล เบาท ราวนด , bumpings อะราวนฺดฺ มี)
You’ll want to run straight from underground
(โยว ว้อนท ทู รัน สเทร๊ท ฟรอม อันเดิกเรานด)
At the best walk the live from the verb
(แอ็ท เดอะ เบ๊สท์ ว๊อล์ค เดอะ ไล้ฝ ฟรอม เดอะ เฝิบ)
On the beats I won’t see your f*ckin head [whore?]
(ออน เดอะ บีท ซาย ว็อนท ซี ยุร เอฟ *ckin เฮด [ โฮ ])

Peers I flow, and mother she
(เพีย ซาย โฟลว์ , แอนด์ ม๊าเธ่อร์ ชี)
Won’t drain herself and won’t be caught to live
(ว็อนท ดเรน เฮอเซลฟ แอนด์ ว็อนท บี คอท ทู ไล้ฝ)
All live in a big world inside just because
(ออล ไล้ฝ อิน อะ บิ๊ก เวิลด อิ๊นไซด์ จั๊สท บิคอส)
My life is unrise WIPE!!
(มาย ไล๊ฟ อีส unrise ไว๊พ ! !)
The lyrical did DID!!!
(เดอะ ลีริแค็ล ดิด ดิด ! ! !)

Get straight quickley
(เก็ท สเทร๊ท quickley)
Been making fools ’bout round, bumping round me
(บีน เมคอิง ฟูล เบาท ราวนด , bumpings ราวนด มี)
You’ll want to see from underground
(โยว ว้อนท ทู ซี ฟรอม อันเดิกเรานด)
When no one else walks the live from the verb
(เว็น โน วัน เอ๊ลส ว๊อล์ค เดอะ ไล้ฝ ฟรอม เดอะ เฝิบ)
Now come in and see you f*ckin head [whore]
(นาว คัม อิน แอนด์ ซี ยู เอฟ *ckin เฮด [ โฮ ])

Peers I flow and mother she
(เพีย ซาย โฟลว์ แอนด์ ม๊าเธ่อร์ ชี)
Won’t drain herself and won’t be caught to live
(ว็อนท ดเรน เฮอเซลฟ แอนด์ ว็อนท บี คอท ทู ไล้ฝ)
She did what, she did what, she did what
(ชี ดิด ว๊อท , ชี ดิด ว๊อท , ชี ดิด ว๊อท)
Just because my life is unrise WIPE!!!
(จั๊สท บิคอส มาย ไล๊ฟ อีส unrise ไว๊พ ! ! !)
The Lyrical did DID!!!
(เดอะ ลีริแค็ล ดิด ดิด ! ! !)
WIPE!!! DID!!! WIPE!!! DID!!!
(ไว๊พ ! ! ! ดิด ! ! ! ไว๊พ ! ! ! ดิด ! ! !)
Last one WIPE!! lyrical DID!! [2x]
(ล๊าสท วัน ไว๊พ ! ! ลีริแค็ล ดิด ! ! [ 2x ])

Begin in me because
(บีกิน อิน มี บิคอส)
My psycho WIPE!!! What lyrical DID!!
(มาย ไซโคะ ไว๊พ ! ! ! ว๊อท ลีริแค็ล ดิด ! !)
Stop the f*ckin WIPE!!! the lyrical DID!!
(สท๊อพ เดอะ เอฟ *ckin ไว๊พ ! ! ! เดอะ ลีริแค็ล ดิด ! !)
Big into the WIPE!! DID!! WIPE!! DID!!
(บิ๊ก อิ๊นทู เดอะ ไว๊พ ! ! ดิด ! ! ไว๊พ ! ! ดิด ! !)
WIPE!! DID!! WIPE!! DID!!
(ไว๊พ ! ! ดิด ! ! ไว๊พ ! ! ดิด ! !)
no more
(โน โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Engine No. 9 คำอ่านไทย Deftones

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น