เนื้อเพลง Music of The Sun คำอ่านไทย Rihanna

Oh, Oh, Oh, Oh, Oh Oh,
( โอ , โอ , โอ , โอ , โอ โอ ,)
Oh, Oh, Oh, Oh yeah
(โอ , โอ , โอ , โอ เย่)
Listen, closely hear the music playing
(ลิ๊สซึ่น , คโลสลิ เฮียร เดอะ มิ๊วสิค พเลนิ่ง)
Let it take you to places far away and
(เล็ท ดิธ เท้ค ยู ทู เพลส ฟาร์ อะเวย์ แอนด์)
Relax your senses just do what you want to do
(รีแหล๊ก ยุร เซ้นส จั๊สท ดู ว๊อท ยู ว้อนท ทู ดู)
No need for questions
(โน นี๊ด ฟอร์ เคว๊สชั่น)
It’s only for you
(อิทซ โอ๊นลี่ ฟอร์ ยู)
And it’s so amazing
(แอนด์ อิทซ โซ อะเมสอิง)
Oh how you can’t escape it
(โอ ฮาว ยู แค็นท เอสเขพ อิท)
The moon it takes you
(เดอะ มูน หนิด เท้ค ยู)
And never let’s you go
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก)

Can’t you feel the music in the air
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ มิ๊วสิค อิน ดิ แอร์)
Close your eyes let the rhythm take you there
(โคลส ยุร อาย เล็ท เดอะ ริธึ่ม เท้ค ยู แดร์)
Doesn’t matter who you are or where you’re from
(ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ฮู ยู อาร์ ออ แวร์ ยัวร์ ฟรอม)
Come and dance to the music of the sun
(คัม แอนด์ แด๊นซ์ ทู เดอะ มิ๊วสิค อ็อฝ เดอะ ซัน)
Forget about your troubles it’s alright
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ยุร ทรั๊บเบิ้ล อิทซ ออลไร๊ท)
Let them go till we see the morning light
(เล็ท เด็ม โก ทิลล์ วี ซี เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท)
Feel the beat as our bodies move as one
(ฟีล เดอะ บีท แอส เอ๊า บอดีสฺ มู๊ฝ แอส วัน)
Come and dance to the music of the sun [the sun]
(คัม แอนด์ แด๊นซ์ ทู เดอะ มิ๊วสิค อ็อฝ เดอะ ซัน [ เดอะ ซัน ])
Come and dance to the music of the sun the sun [the sun yeah]
(คัม แอนด์ แด๊นซ์ ทู เดอะ มิ๊วสิค อ็อฝ เดอะ ซัน เดอะ ซัน [ เดอะ ซัน เย่ ])

So real
(โซ เรียล)
So right
(โซ ไร๊ท)
Can’t explain the feeling
(แค็นท เอ็กซเพลน เดอะ ฟีลอิง)
Like the sunlight brings the life you needin
(ไล๊ค เดอะ ซันไลท์ บริง เดอะ ไล๊ฟ ยู นีดิน)
No need for stress, [no need for stress]
(โน นี๊ด ฟอร์ สเทรสส , [ โน นี๊ด ฟอร์ สเทรสส ])
Let go another day
(เล็ท โก อะน๊าเทร่อร์ เดย์)
No second guessing
(โน เซ๊คคั่น เกรสซิง)
Just trust me when I say
(จั๊สท ทรัสท มี เว็น นาย เซย์)
And it’s so amazing
(แอนด์ อิทซ โซ อะเมสอิง)
On how you can’t escape it
(ออน ฮาว ยู แค็นท เอสเขพ อิท)
the moment takes you it never lets you Go!
(เดอะ โม๊เม้นท เท้ค ยู อิท เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู โก !)

Can’t you feel the music in the air
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ มิ๊วสิค อิน ดิ แอร์)
Close your eyes let the rhythm take you there [let the rythm take you there]
(โคลส ยุร อาย เล็ท เดอะ ริธึ่ม เท้ค ยู แดร์ [ เล็ท เดอะ ริ๊ดเดม เท้ค ยู แดร์ ])
Doesn’t matter who you are or where you’re from
(ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ฮู ยู อาร์ ออ แวร์ ยัวร์ ฟรอม)
Come and dance to the music of the sun [music of the sun]
(คัม แอนด์ แด๊นซ์ ทู เดอะ มิ๊วสิค อ็อฝ เดอะ ซัน [ มิ๊วสิค อ็อฝ เดอะ ซัน ])
Forget about your troubles it’s alright
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ยุร ทรั๊บเบิ้ล อิทซ ออลไร๊ท)
Let them go till we see the morning light [see the morning light]
(เล็ท เด็ม โก ทิลล์ วี ซี เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท [ ซี เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท ])
Feel the beat as our bodies move as one
(ฟีล เดอะ บีท แอส เอ๊า บอดีสฺ มู๊ฝ แอส วัน)
Come and dance to the music of the sun [come and dance with the music of the sun]
(คัม แอนด์ แด๊นซ์ ทู เดอะ มิ๊วสิค อ็อฝ เดอะ ซัน [ คัม แอนด์ แด๊นซ์ วิธ เดอะ มิ๊วสิค อ็อฝ เดอะ ซัน ])
Come and dance to the music of the sun the sun [of the sun yeah]
(คัม แอนด์ แด๊นซ์ ทู เดอะ มิ๊วสิค อ็อฝ เดอะ ซัน เดอะ ซัน [ อ็อฝ เดอะ ซัน เย่ ])

And it’s so amazing
(แอนด์ อิทซ โซ อะเมสอิง)
Oh how you cant escape it
(โอ ฮาว ยู แค็นท เอสเขพ อิท)
The moment takes you
(เดอะ โม๊เม้นท เท้ค ยู)
And never let’s you gooooooo
(แอนด์ เน๊เฝ่อร์ เล็ท ยู gooooooo)

Can’t you feel the music in the air
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ มิ๊วสิค อิน ดิ แอร์)
Close your eyes let the rhythm take you there [let the rythm take you there]
(โคลส ยุร อาย เล็ท เดอะ ริธึ่ม เท้ค ยู แดร์ [ เล็ท เดอะ ริ๊ดเดม เท้ค ยู แดร์ ])
Doesn’t matter who you are or where you’re from
(ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ฮู ยู อาร์ ออ แวร์ ยัวร์ ฟรอม)
Come and dance to the music of the sun
(คัม แอนด์ แด๊นซ์ ทู เดอะ มิ๊วสิค อ็อฝ เดอะ ซัน)
Forget about your troubles it’s alright [it’s alright, it’s alright]
(ฟอร์เก๊ท อะเบ๊าท ยุร ทรั๊บเบิ้ล อิทซ ออลไร๊ท [ อิทซ ออลไร๊ท , อิทซ ออลไร๊ท ])
Let them go till we see the morning light
(เล็ท เด็ม โก ทิลล์ วี ซี เดอะ ม๊อร์นิ่ง ไล๊ท)
Feel the beat as our bodies move as one
(ฟีล เดอะ บีท แอส เอ๊า บอดีสฺ มู๊ฝ แอส วัน)
Come and dance to the music of the sun [come and dance with the music of the sun]
(คัม แอนด์ แด๊นซ์ ทู เดอะ มิ๊วสิค อ็อฝ เดอะ ซัน [ คัม แอนด์ แด๊นซ์ วิธ เดอะ มิ๊วสิค อ็อฝ เดอะ ซัน ])
Come and dance to the music of the sun the sun
(คัม แอนด์ แด๊นซ์ ทู เดอะ มิ๊วสิค อ็อฝ เดอะ ซัน เดอะ ซัน)
Let it take you far
(เล็ท ดิธ เท้ค ยู ฟาร์)
Come and dance to the music of the sun
(คัม แอนด์ แด๊นซ์ ทู เดอะ มิ๊วสิค อ็อฝ เดอะ ซัน)
It’ll take you far away
(อิว เท้ค ยู ฟาร์ อะเวย์)

Cant you feel the music in the air
(แค็นท ยู ฟีล เดอะ มิ๊วสิค อิน ดิ แอร์)
Close your eyes let the rhythm take you there
(โคลส ยุร อาย เล็ท เดอะ ริธึ่ม เท้ค ยู แดร์)
Doesn’t matter who you are or where you’re from
(ดัสอินท แม๊ทเท่อร์ ฮู ยู อาร์ ออ แวร์ ยัวร์ ฟรอม)
Come and dance to the music of the sun
(คัม แอนด์ แด๊นซ์ ทู เดอะ มิ๊วสิค อ็อฝ เดอะ ซัน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Music of The Sun คำอ่านไทย Rihanna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น