เนื้อเพลง No More Sad Songs คำอ่านไทย Clay Aiken

This is the way, That i state my independence, That i’m no longer connected to your memory. This is the day that i’m making
( ดิส ซิส เดอะ เวย์ , แดท ไอ สเทท มาย อินดิเพนเด็นซ , แดท แอม โน ลองเงอ คอนเน็คท ทู ยุร เม๊มโมรี่ ดิส ซิส เดอะ เดย์ แดท แอม เมคอิง)
my defection, gotta claim back the affection that you stole from me. I used to hear your music so loud But its so low.
(มาย ดิเฟคฌัน , กอททะ เคลม แบ็ค ดิ แอ็ฟเฟคฌัน แดท ยู ซโทล ฟรอม มี ไอ ยู๊ส ทู เฮียร ยุร มิ๊วสิค โซ เลาด บั๊ท อิทซ โซ โลว)
You’re just another face in the crowd, I’m letting you know.
(ยัวร์ จั๊สท อะน๊าเทร่อร์ เฟซ อิน เดอะ คราวดํ , แอม เลทดิง ยู โนว์)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
No more sad songs, I’m letting it go now, Switched off switched on, I’m letting you know, you turned out the light. I’m
(โน โม แซ้ด ซ็อง , แอม เลทดิง อิท โก นาว , สวิทช์ ออฟฟ สวิทช์ ออน , แอม เลทดิง ยู โนว์ , ยู เทิร์น เอ๊าท เดอะ ไล๊ท แอม)
gonna be alright without… Turn the radio off. No more sad songs.
(กอนนะ บี ออลไร๊ท วิธเอ๊าท เทิร์น เดอะ เร๊ดิโอ ออฟฟ โน โม แซ้ด ซ็อง)

These are the words to descibe all your offences. You said love and love past tense and then you let it go. Haven’t you
(ฑิส อาร์ เดอะ เวิร์ด ทู descibe ออล ยุร อ็อฟเฟนซ ยู เซ็ด ลัฝ แอนด์ ลัฝ พาสท์ เท็นซ แอนด์ เด็น ยู เล็ท ดิธ โก แฮฟเวน ยู)
heard, Your are no longer respected, you are formally regected from the one you hurt. I used to have the longing to hear
(เฮิด , ยุร อาร์ โน ลองเงอ เรสเพ๊คท , ยู อาร์ ฟอแม็ลลิ regected ฟรอม ดิ วัน ยู เฮิร์ท ไอ ยู๊ส ทู แฮ็ฝ เดอะ ลองอิง ทู เฮียร)
what was in your heart, But now it seems i’m over the fear of this falling apart.
(ว๊อท วอส ซิน ยุร ฮาร์ท , บั๊ท นาว อิท ซีม แอม โอ๊เฝ่อร เดอะ เฟียร์ อ็อฝ ดิส ฟ๊อลิง อะพาร์ท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

No more sad songs. I used to have the longing to hear what was in your heart, but now it seems i’m over the fear of this
(โน โม แซ้ด ซ็อง ซาย ยู๊ส ทู แฮ็ฝ เดอะ ลองอิง ทู เฮียร ว๊อท วอส ซิน ยุร ฮาร์ท , บั๊ท นาว อิท ซีม แอม โอ๊เฝ่อร เดอะ เฟียร์ อ็อฝ ดิส)
falling apart.
(ฟ๊อลิง อะพาร์ท)

No more sad songs, I’m letting it go now, Switched off switched on, I’m letting you know. No more sad songs, I’m letting it
(โน โม แซ้ด ซ็อง , แอม เลทดิง อิท โก นาว , สวิทช์ ออฟฟ สวิทช์ ออน , แอม เลทดิง ยู โนว์ โน โม แซ้ด ซ็อง , แอม เลทดิง อิท)
go now, Switched off switched on, I’m letting you know. you turned out the light. I’m gonna be alright without… Turn the
(โก นาว , สวิทช์ ออฟฟ สวิทช์ ออน , แอม เลทดิง ยู โนว์ ยู เทิร์น เอ๊าท เดอะ ไล๊ท แอม กอนนะ บี ออลไร๊ท วิธเอ๊าท เทิร์น เดอะ)
radio off. No more sad songs. No more sad songs.
(เร๊ดิโอ ออฟฟ โน โม แซ้ด ซ็อง โน โม แซ้ด ซ็อง)
No more sad song, No more sad songs.
(โน โม แซ้ด ซ็อง , โน โม แซ้ด ซ็อง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง No More Sad Songs คำอ่านไทย Clay Aiken

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น