เนื้อเพลง Opportunities (Let’s Make Lots of Money) คำอ่านไทย Pet Shop Boys

I’ve got the brains, you’ve got the looks
( แอฝ ก็อท เดอะ เบรน , ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ลุ๊ค)
Let’s make lots of money
(เล็ท เม้ค ล็อท อ็อฝ มั๊นนี่)
You’ve got the brawn, I’ve got the brains
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ บรอน , แอฝ ก็อท เดอะ เบรน)
Let’s make lots of –
(เล็ท เม้ค ล็อท อ็อฝ)

I’ve had enough of scheming and messing around with jerks
(แอฝ แฮ็ด อีน๊าฟ อ็อฝ ซาคีมมิง แอนด์ เมซซิง อะราวนฺดฺ วิธ เจิค)
My car is parked outside, I’m afraid it doesn’t work
(มาย คารํ อีส พาร์ค เอ๊าทไซ้ด , แอม อะเฟรด ดิท ดัสอินท เวิ๊ร์ค)
I’m looking for a partner, someone who gets things fixed
(แอม ลุคอิง ฟอร์ รา พาร์ทเน่อร์ , ซัมวัน ฮู เก็ท ทริง ฟิกซ์)
Ask yourself this question: Do you want to be rich?
(อาสคฺ ยุรเซลฟ ดิส เคว๊สชั่น : ดู ยู ว้อนท ทู บี ริ๊ช)

I’ve got the brains, you’ve got the looks
(แอฝ ก็อท เดอะ เบรน , ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ลุ๊ค)
Let’s make lots of money
(เล็ท เม้ค ล็อท อ็อฝ มั๊นนี่)
You’ve got the brawn, I’ve got the brains
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ บรอน , แอฝ ก็อท เดอะ เบรน)
Let’s make lots of money
(เล็ท เม้ค ล็อท อ็อฝ มั๊นนี่)

You can tell I’m educated, I studied at the Sorbonne
(ยู แคน เทลล แอม เอดยุเคท , ไอ ซทัดอิด แอ็ท เดอะ Sorbonne)
Doctored in mathematics, I could have been a don
(ด๊อคเท่อร์ อิน แมธิแมทอิคซ , ไอ เคิด แฮ็ฝ บีน อะ ด็อน)
I can program a computer, choose the perfect time
(ไอ แคน พโรกแร็ม มา ค็อมพยูทเออะ , ชู๊ส เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท ไทม์)
If you’ve got the inclination, I have got the crime
(อิ๊ฟ ยู๊ฟ ก็อท ดิ อินคลิเนฌัน , ไอ แฮ็ฝ ก็อท เดอะ ไคร์ม)

Oh, there’s a lot of opportunities
(โอ , แดร์ ซา ล็อท ดับ ออปโพทูนีดิสฺ)
If you know when to take them, you know?
(อิ๊ฟ ยู โนว์ เว็น ทู เท้ค เด็ม , ยู โนว์)
There’s a lot of opportunities
(แดร์ ซา ล็อท ดับ ออปโพทูนีดิสฺ)
If there aren’t, you can make them
(อิ๊ฟ แดร์ อเร้น , ยู แคน เม้ค เด็ม)
Make or break them
(เม้ค ออ เบร๊ค เด็ม)

I’ve got the brains, you’ve got the looks
(แอฝ ก็อท เดอะ เบรน , ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ลุ๊ค)
Let’s make lots of money
(เล็ท เม้ค ล็อท อ็อฝ มั๊นนี่)
Let’s make lots of –
(เล็ท เม้ค ล็อท อ็อฝ)
[Aahhhhh] Money
([ Aahhhhh ] มั๊นนี่)
[Aahhhhh]
([ Aahhhhh ])
[Aahhhhh – Di du da di da bu di ba]
([ Aahhhhh ได ดื ดา ได ดา bu ได บา ])

You can see I’m single-minded, I know what I could be
(ยู แคน ซี แอม ซิ๊งเกิ้ล ไมนด์ , ไอ โนว์ ว๊อท ไอ เคิด บี)
How’d you feel about it, come and take a walk with me?
(แอว ยู ฟีล อะเบ๊าท ดิธ , คัม แอนด์ เท้ค เก ว๊อล์ค วิธ มี)
I’m looking for a partner, regardless of expense
(แอม ลุคอิง ฟอร์ รา พาร์ทเน่อร์ , ริกาดเล็ซ อ็อฝ เอ็คซเพนซ)
Think about it seriously, you know, it makes sense
(ทริ๊งค อะเบ๊าท ดิธ ซีเรียซลิ , ยู โนว์ , อิท เม้ค เซ้นส)

Let’s [Got the brains]
(เล็ท [ ก็อท เดอะ เบรน ])
Make [Got the looks]
(เม้ค [ ก็อท เดอะ ลุ๊ค ])
Let’s make lots of money [Oohh money]
(เล็ท เม้ค ล็อท อ็อฝ มั๊นนี่ [ อู มั๊นนี่ ])
[Let’s] You’ve got the brawn
([ เล็ท ] ยู๊ฟ ก็อท เดอะ บรอน)
[Make] I’ve got the brains
([ เม้ค ] แอฝ ก็อท เดอะ เบรน)
Let’s make lots of money [Oohh money]
(เล็ท เม้ค ล็อท อ็อฝ มั๊นนี่ [ อู มั๊นนี่ ])

I’ve got the brains [Got the brains]
(แอฝ ก็อท เดอะ เบรน [ ก็อท เดอะ เบรน ])
You’ve got the looks [Got the looks]
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ ลุ๊ค [ ก็อท เดอะ ลุ๊ค ])
Let’s make lots of money [Oohh money]
(เล็ท เม้ค ล็อท อ็อฝ มั๊นนี่ [ อู มั๊นนี่ ])
Money
(มั๊นนี่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Opportunities (Let’s Make Lots of Money) คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น