เนื้อเพลง Breathe Easy (Love 4 Music Remix) คำอ่านไทย Blue feat Jamie Summaz from Vs

say its over now, going for a while
( เซย์ อิทซ โอ๊เฝ่อร นาว , โกอิ้ง ฟอร์ รา ไวล์)
you’ve got it in your head, I aint sleeping in my bed
(ยู๊ฟ ก็อท ดิธ อิน ยุร เฮด , ไอ เอน ซลีพพิง อิน มาย เบ๊ด)
curse me inside when I made you cry
(เคอร์ส มี อิ๊นไซด์ เว็น นาย เมด ยู คราย)
Come back into my life make it up to you tonight
(คัม แบ็ค อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ เม้ค อิท อั๊พ ทู ยู ทูไน๊ท)

[hook]
([ ฮุ๊ค ])
tell me why
(เทลล มี วาย)
did I walk away to find him
(ดิด ดาย ว๊อล์ค อะเวย์ ทู ไฟนด์ ฮิม)
holding what should be mine
(โฮลดิง ว๊อท เชิด บี ไมน์)
cant breathe easy
(แค็นท บรีฑ อีสอิ)
I cant eat, sleep, if you aint next to me girl
(ไอ แค็นท อี๊ท , สลี๊พ , อิ๊ฟ ยู เอน เน๊กซท ทู มี เกิร์ล)
baby I’m so sorry
(เบ๊บี้ แอม โซ ซ๊อรี่)
cant breathe easy
(แค็นท บรีฑ อีสอิ)

the way you hugged me, said you love me
(เดอะ เวย์ ยู ฮักจฺ มี , เซ็ด ยู ลัฝ มี)
or call me honey’ it gives me b*tterflies in my tummy
(ออ คอลลํ มี ฮั๊นนี่ อิท กี๊ฝ มี บี *tterflies ซิน มาย ทัมมี)
and when you touched me I have to said you never bore me
(แอนด์ เว็น ยู ทั๊ช มี ไอ แฮ็ฝ ทู เซ็ด ยู เน๊เฝ่อร์ บอรฺ มี)
forever known it, if you need me you know what to call me
(ฟอเร๊เฝ่อร โนน หนิด , อิ๊ฟ ยู นี๊ด มี ยู โนว์ ว๊อท ทู คอลลํ มี)
when your horny shorty
(เว็น ยุร ฮอนิ ชอร์ทดิง)
a problem came and I’m to blame
(อะ โพร๊เบล่ม เคม แอนด์ แอม ทู เบลม)
ever since you walked away that’s were things change
(เอ๊เฝ่อร์ ซิ๊นซ ยู ว๊อล์ค อะเวย์ แด้ท เวอ ทริง เช้งจํ)
you was tripping coz I’m always chilling with my crew
(ยู วอส ทริพพิง คอซ แอม ออลเว ชิลลิง วิธ มาย ครู)
you said: ” I don’t have a clue what’s going on between me and you ”
(ยู เซ็ด : ” ไอ ด้อนท์ แฮ็ฝ อะ คลู ว๊อท โกอิ้ง ออน บีทะวีน มี แอนด์ ยู “)

its like a game snakes and ladders baby
(อิทซ ไล๊ค เก เกม สเน๊ค แซน แล๊ดเด้อร์ เบ๊บี้)
driving me crazy and I just don’t to be your lady
(ดรายวิง มี คเรสิ แอนด์ ดาย จั๊สท ด้อนท์ ทู บี ยุร เล๊ดี้)
and even maybe in the past that you’ve acted too shady
(แอนด์ อี๊เฝ่น เมบี อิน เดอะ พาสท์ แดท ยู๊ฟ แอ๊คท ทู เฌดอิ)
now you can see that I’m moving without you coz its just aint right
(นาว ยู แคน ซี แดท แอม มูฝอิง วิธเอ๊าท ยู คอซ อิทซ จั๊สท เอน ไร๊ท)
and I need someone who was true from the start
(แอนด์ ดาย นี๊ด ซัมวัน ฮู วอส ทรู ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
I know you feel its not fully grow man, it was to act like a kid
(ไอ โนว์ ยู ฟีล อิทซ น็อท ฟูลลิ โกรว์ แมน , อิท วอส ทู แอ๊คท ไล๊ค เก คิด)
I feel a lake with the tears I cry over you and now you know I’m
(ไอ ฟีล อะ เล้ค วิธ เดอะ เทียร์ ซาย คราย โอ๊เฝ่อร ยู แอนด์ นาว ยู โนว์ แอม)
gonna say good bye my love is thought
(กอนนะ เซย์ กู๊ด ไบ มาย ลัฝ อีส ธอท)

[hook]
([ ฮุ๊ค ])
I see you looking at me and I wondering why
(ไอ ซี ยู ลุคอิง แอ็ท มี แอนด์ ดาย วันเดอะริง วาย)
coz when we were together you had to wondering eye
(คอซ เว็น วี เวอ ทูเก๊ทเธ่อร์ ยู แฮ็ด ทู วันเดอะริง อาย)
looking in all the wrong places, when you had it at home, now you’re
(ลุคอิง อิน ออล เดอะ รอง เพลส , เว็น ยู แฮ็ด ดิท แอ็ท โฮม , นาว ยัวร์)
drowning in your sorrows coz I left you alone
(ดเรานอิง อิน ยุร ซ๊อโร่ว คอซ ไอ เล๊ฟท ยู อะโลน)
I tried to break it to you light
(ไอ ทไร ทู เบร๊ค อิท ทู ยู ไล๊ท)
ever so polity, you tried to collect the scripts
(เอ๊เฝ่อร์ โซ พอลอิทิ , ยู ทไร ทู คอลเล๊คท เดอะ สคริพท์)
and you didn’t want to hear it and you didn’t want to listen all you
(แอนด์ ยู ดิ๊นอิน ว้อนท ทู เฮียร อิท แอนด์ ยู ดิ๊นอิน ว้อนท ทู ลิ๊สซึ่น ออล ยู)
wanted to do is talk
(ว้อนท ทู ดู อีส ท๊อล์ค)
well the talk is no good to me, because you never walked the walk
(เวลล เดอะ ท๊อล์ค อีส โน กู๊ด ทู มี , บิคอส ยู เน๊เฝ่อร์ ว๊อล์ค เดอะ ว๊อล์ค)

wait how can you say this after had been through
(เว้ท ฮาว แคน ยู เซย์ ดิส แอ๊ฟเท่อร แฮ็ด บีน ทรู)
you’re my flower, my boo, to you I stay true
(ยัวร์ มาย ฟล๊าวเว่อร์ , มาย บู , ทู ยู ไอ สเทย์ ทรู)
ok I’m not perfect in an all perfect world
(โอเค แอม น็อท เพ๊อร์เฟ็คท อิน แอน ออล เพ๊อร์เฟ็คท เวิลด)
At lease I found someone I can call my girl
(แอ็ท ลี๊ส ไอ เฟานด ซัมวัน ไอ แคน คอลลํ มาย เกิร์ล)
I know I was a fool and I donโ€™t want to do and I know buying your
(ไอ โนว์ ไอ วอส ซา ฟูล แอนด์ ดาย donโ€™t ว้อนท ทู ดู แอนด์ ดาย โนว์ บายอิ้ง ยุร)
jewels won’t make it cool
(จิ๊วเอ็ล ว็อนท เม้ค อิท คูล)
can we kick back, relax up in the flat we have a chat
(แคน วี คิ๊ค แบ็ค , รีแหล๊ก อั๊พ อิน เดอะ แฟลท วี แฮ็ฝ อะ แชท)
and start out like that
(แอนด์ สท๊าร์ท เอ๊าท ไล๊ค แดท)

[hook]
([ ฮุ๊ค ])
I wish that I can come and mend your broken heart
(ไอ วิ๊ช แดท ไอ แคน คัม แอนด์ เม็นด์ ยุร บโรเค็น ฮาร์ท)
and take you back to good time right to the start
(แอนด์ เท้ค ยู แบ็ค ทู กู๊ด ไทม์ ไร๊ท ทู เดอะ สท๊าร์ท)
but right now it feels like we are worlds apart
(บั๊ท ไร๊ท นาว อิท ฟีล ไล๊ค วี อาร์ เวิลด อะพาร์ท)
I need your hands help guide me through the dark
(ไอ นี๊ด ยุร แฮนด์ เฮ้ลพ ไก๊ด มี ทรู เดอะ ด๊าร์ค)
if you think about it’s practically the same
(อิ๊ฟ ยู ทริ๊งค อะเบ๊าท อิทซ พแรคทิแค็ลลิ เดอะ เซม)
I forgot my head a little and cause your pain
(ไอ เฟาะกอท มาย เฮด อะ ลิ๊ทเทิ่ล แอนด์ ค๊อส ยุร เพน)
to be honest I don’t care what your friends gotta to say
(ทู บี อ๊อนเน็สท ไอ ด้อนท์ แคร์ ว๊อท ยุร เฟรน กอททะ ทู เซย์)
coz they never really like me in the first place
(คอซ เด เน๊เฝ่อร์ ริแอ็ลลิ ไล๊ค มี อิน เดอะ เฟิร์สท เพลส)
maybe coz the man he treat you bad
(เมบี คอซ เดอะ แมน ฮี ทรี๊ท ยู แบ้ด)
or maybe what we have they never had
(ออ เมบี ว๊อท วี แฮ็ฝ เด เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด)
I think they’re jealous of that very fact
(ไอ ทริ๊งค เดรว เจลอัซ อ็อฝ แดท เฝ๊รี่ แฟคท)
and baby please forgive me, I want you back
(แอนด์ เบ๊บี้ พลีซ ฟอร์กี๊ฝ มี , ไอ ว้อนท ยู แบ็ค)
I miss those little things like way you talk
(ไอ มิซ โฑส ลิ๊ทเทิ่ล ทริง ไล๊ค เวย์ ยู ท๊อล์ค)
and that little special things like the way you walk
(แอนด์ แดท ลิ๊ทเทิ่ล สเพ๊เชี่ยล ทริง ไล๊ค เดอะ เวย์ ยู ว๊อล์ค)
I don’t give a damn if this sounds cheesy
(ไอ ด้อนท์ กี๊ฝ อะ แดมนํ อิ๊ฟ ดิส ซาวน์ด ชีสอิ)
its simple without ya I can’t breathe easy.
(อิทซ ซิ๊มเพิ่ล วิธเอ๊าท ยา ไอ แค็นท บรีฑ อีสอิ)

[hook x3]
([ ฮุ๊ค x3 ])
say its over now, going for a while
(เซย์ อิทซ โอ๊เฝ่อร นาว , โกอิ้ง ฟอร์ รา ไวล์)
you’ve got it in your head, I aint sleeping in my bed
(ยู๊ฟ ก็อท ดิธ อิน ยุร เฮด , ไอ เอน ซลีพพิง อิน มาย เบ๊ด)
curse me inside when I made you cry
(เคอร์ส มี อิ๊นไซด์ เว็น นาย เมด ยู คราย)
come back into my life make it up to you tonight.
(คัม แบ็ค อิ๊นทู มาย ไล๊ฟ เม้ค อิท อั๊พ ทู ยู ทูไน๊ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breathe Easy (Love 4 Music Remix) คำอ่านไทย Blue feat Jamie Summaz from Vs

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น