เนื้อเพลง Reminisce คำอ่านไทย Mary J. Blige

I can remember when we had, we had it all
( ไอ แคน รีเม๊มเบ่อร์ เว็น วี แฮ็ด , วี แฮ็ด ดิท ออล)
You and I, You and I
(ยู แอนด์ ดาย , ยู แอนด์ ดาย)
You know, you know we had it all
(ยู โนว์ , ยู โนว์ วี แฮ็ด ดิท ออล)
You and I
(ยู แอนด์ ดาย)
Reminisce
(ริมมีนิด)

[Verse 1]
([ เฝิซ วัน ])
I know that we’ve been here before
(ไอ โนว์ แดท หวีบ บีน เฮียร บีฟอร์)
The candle light and you walking softly through my door
(เดอะ แค๊นเดิ้ล ไล๊ท แอนด์ ยู วอคกิง ซอฟทลิ ทรู มาย ดอร์)
Come on in my sweet. How have you been?
(คัมมอน อิน มาย สวี้ท ฮาว แฮ็ฝ ยู บีน)
Your so nice but tonight we’re gonna be more than just friends
(ยุร โซ ไน๊ซ์ บั๊ท ทูไน๊ท เวีย กอนนะ บี โม แฑ็น จั๊สท เฟรน)
I recall the days and ways of love we made
(ไอ รีคอลล เดอะ เดย์ แซน เวย์ อ็อฝ ลัฝ วี เมด)
I still feel the heat when we shared each other
(ไอ สทิลล ฟีล เดอะ ฮีท เว็น วี แชร์ อีช อ๊อเธ่อร์)
Dont you feel the magic, the mystery’s in the air
(ด้อนท์ ยู ฟีล เดอะ แม๊จิค , เดอะ มิ๊สเทอรี่ ซิน ดิ แอร์)
Lets go down to lover’s lane with the love we shared
(เล็ท โก เดาน ทู ลัฝเออะ เลน วิธ เดอะ ลัฝ วี แชร์)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
Let’s make the time tonight while the feelings right
(เล็ท เม้ค เดอะ ไทม์ ทูไน๊ท ไวล์ เดอะ ฟีลอิง ไร๊ท)
Reminisce on the love we had
(ริมมีนิด ออน เดอะ ลัฝ วี แฮ็ด)
Let’s make the time tonight while the feelings right
(เล็ท เม้ค เดอะ ไทม์ ทูไน๊ท ไวล์ เดอะ ฟีลอิง ไร๊ท)
Reminisce on the love we had
(ริมมีนิด ออน เดอะ ลัฝ วี แฮ็ด)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
I can see you standing there alone
(ไอ แคน ซี ยู ซแทนดิง แดร์ อะโลน)
like an angel tryin’ to find his way home
(ไล๊ค แอน แอ๊งเจล ทายอิน ทู ไฟนด์ ฮิส เวย์ โฮม)
I don’t remember how we fell apart
(ไอ ด้อนท์ รีเม๊มเบ่อร์ ฮาว วี เฟ็ล อะพาร์ท)
Here we are again, c’mon, right into my heart
(เฮียร วี อาร์ อะเกน , ซีมอน , ไร๊ท อิ๊นทู มาย ฮาร์ท)
I recall the days in ways of love we made
(ไอ รีคอลล เดอะ เดย์ ซิน เวย์ อ็อฝ ลัฝ วี เมด)
I still feel the heat when we shared each other
(ไอ สทิลล ฟีล เดอะ ฮีท เว็น วี แชร์ อีช อ๊อเธ่อร์)
don’t you feel the magic, the mystery’s in the air
(ด้อนท์ ยู ฟีล เดอะ แม๊จิค , เดอะ มิ๊สเทอรี่ ซิน ดิ แอร์)
Let’s go down to lover’s lane with the love we shared
(เล็ท โก เดาน ทู ลัฝเออะ เลน วิธ เดอะ ลัฝ วี แชร์)
[Chorus] 1x
([ ค๊อรัส ] 1x)

[Bridge]
([ บริดจ ])
Make the time tonight, the feeling’s oh so right
(เม้ค เดอะ ไทม์ ทูไน๊ท , เดอะ ฟีลอิง โอ โซ ไร๊ท)
Reminisce on the love we had
(ริมมีนิด ออน เดอะ ลัฝ วี แฮ็ด)
Make the time tonight
(เม้ค เดอะ ไทม์ ทูไน๊ท)
Make the time tonight, the feeling’s oh so right
(เม้ค เดอะ ไทม์ ทูไน๊ท , เดอะ ฟีลอิง โอ โซ ไร๊ท)
Reminisce on the love we had
(ริมมีนิด ออน เดอะ ลัฝ วี แฮ็ด)
Make the time tonight
(เม้ค เดอะ ไทม์ ทูไน๊ท)

[Backgound]
([ Backgound ])
Let’s make the time tonight
(เล็ท เม้ค เดอะ ไทม์ ทูไน๊ท)
Feeling is oh so right
(ฟีลอิง อีส โอ โซ ไร๊ท)
Reminisce on the love we had
(ริมมีนิด ออน เดอะ ลัฝ วี แฮ็ด)
Make the time tonight
(เม้ค เดอะ ไทม์ ทูไน๊ท)
Let’s make the time tonight
(เล็ท เม้ค เดอะ ไทม์ ทูไน๊ท)
Feeling is oh so right
(ฟีลอิง อีส โอ โซ ไร๊ท)
Reminisce on the love we had
(ริมมีนิด ออน เดอะ ลัฝ วี แฮ็ด)
Make the time tonight
(เม้ค เดอะ ไทม์ ทูไน๊ท)

Oh, baby, reminisce
(โอ , เบ๊บี้ , ริมมีนิด)
I know we been here before
(ไอ โนว์ วี บีน เฮียร บีฟอร์)
Some candle light and you walking softly through me door
(ซัม แค๊นเดิ้ล ไล๊ท แอนด์ ยู วอคกิง ซอฟทลิ ทรู มี ดอร์)
C’mon in my sweet
(ซีมอน อิน มาย สวี้ท)
Tonight we’re gonna be more than friends
(ทูไน๊ท เวีย กอนนะ บี โม แฑ็น เฟรน)
Fellings right my, my. sweet baby, baby, baby
(เฟลลิง ไร๊ท มาย , มาย สวี้ท เบ๊บี้ , เบ๊บี้ , เบ๊บี้)
I can see you standing there like an angel
(ไอ แคน ซี ยู ซแทนดิง แดร์ ไล๊ค แอน แอ๊งเจล)
Oh boy, oh reminisce, reminisce on the love we had
(โอ บอย , โอ ริมมีนิด , ริมมีนิด ออน เดอะ ลัฝ วี แฮ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Reminisce คำอ่านไทย Mary J. Blige

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น