เนื้อเพลง What The F*ck! คำอ่านไทย Ying Yang Twins feat Bone Crusher & Killer Mike

[Bone Crusher, Killer Mike, and Ying Yang Twins talking]
( [ โบน Crusher , คีลเลอะ ไมค , แอนด์ ยียิง แยง ทวิน ทอคอิง ])

What the f*ck, man [what the f*ck] this club is dead as a mother f*cker [dead as a mother f*cker] ima call these n*gga god damn Ying Yang Twins,[YAAAYY] Ima call Bone Crusher, Ima call that boy Killer Mike they gon be at the club [talking in background]
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck , แมน [ ว๊อท เดอะ เอฟ *ck ] ดิส คลับ อีส เด้ด แอส ซา ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker [ เด้ด แอส ซา ม๊าเธ่อร์ เอฟ *cker ] แอมอา คอลลํ ฑิส เอ็น *gga ก๊อด แดมนํ ยียิง แยง ทวิน , [ YAAAYY ] แอมอา คอลลํ โบน Crusher , แอมอา คอลลํ แดท บอย คีลเลอะ ไมค เด ก็อน บี แอ็ท เดอะ คลับ [ ทอคอิง อิน แบ็คกราว ])

What, What, What….
(ว๊อท , ว๊อท , ว๊อท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
What the f*ck goin on in the club [In The Club]
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck โกอิน ออน อิน เดอะ คลับ [ อิน เดอะ คลับ ])
What the f*ck goin on in the god damn club [In The Club] [x2]
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck โกอิน ออน อิน เดอะ ก๊อด แดมนํ คลับ [ อิน เดอะ คลับ ] [ x2 ])
Whats about b*tch whats about [Whats about b*tch]
(ว๊อท อะเบ๊าท บี *tch ว๊อท อะเบ๊าท [ ว๊อท อะเบ๊าท บี *tch ])
Whats about b*tch whats about [Whats about b*tch]
(ว๊อท อะเบ๊าท บี *tch ว๊อท อะเบ๊าท [ ว๊อท อะเบ๊าท บี *tch ])
Whats about b*tch whats about [Whats about b*tch]
(ว๊อท อะเบ๊าท บี *tch ว๊อท อะเบ๊าท [ ว๊อท อะเบ๊าท บี *tch ])

[Killer Mike]
([ คีลเลอะ ไมค ])
N*gga’s comin to the club, deep flow, swerving lanes, on 23 MJ’s no more broad change, security, they known for bustin heads man i aint ever scared i’ll take a bottle to his head im a live n*gga i’ll leave a p*ssy n*gga dead hoodrats got ass but college girls got head, and im gon take picture, think about what i just said, and its official me and my n*gga’s takin pictures
(เอ็น *ggas คัมอิน ทู เดอะ คลับ , ดี๊พ โฟลว์ , swervings เลน , ออน 23 MJs โน โม บรอด เช้งจํ , ซิคยูริทิ , เด โนน ฟอร์ บัสติน เฮด แมน นาย เอน เอ๊เฝ่อร์ ซคา อิลล เท้ค เก บ๊อทเทิ่ล ทู ฮิส เฮด แอม มา ไล้ฝ เอ็น *gga อิลล ลี๊ฝ อะ พี *ssy เอ็น *gga เด้ด ฮูดัท ก็อท อาซ บั๊ท ค๊อลลิจ เกิร์ล ก็อท เฮด , แอนด์ แอม ก็อน เท้ค พิ๊คเจ้อร์ , ทริ๊งค อะเบ๊าท ว๊อท ไอ จั๊สท เซ็ด , แอนด์ อิทซ อ๊อฟิซเชี่ยล มี แอนด์ มาย เอ็น *ggas ทอคกิ่น พิ๊คเจ้อร์)
and mo money, mo hoes, mo bottles in the picture, drunk n*gga talk sh*t, more problems then you can picture we all got bottles we deadly with spinners, at least five n*gga’s strapped up with they Winerbery’s n*gga, we all got pockets full of green, smoking broccoli down here we drink cool water, clipse, and Hypnotic, down here we like our rims, spinnin’, and choppin, and the girl down to the flo’ drop droppin p*ssy poppin’
(แอนด์ โม มั๊นนี่ , โม โฮ , โม บ๊อทเทิ่ล ซิน เดอะ พิ๊คเจ้อร์ , ดรั๊งค เอ็น *gga ท๊อล์ค ฌะ *ที , โม โพร๊เบล่ม เด็น ยู แคน พิ๊คเจ้อร์ วี ออล ก็อท บ๊อทเทิ่ล วี เดดลิ วิธ ซพีนเนอะ , แอ็ท ลีซท ไฟฝ เอ็น *ggas สแตปชฺ อั๊พ วิธ เด Winerberys เอ็น *gga , วี ออล ก็อท พ๊อคเค่ท ฟูล อ็อฝ กรีน , สโมคกิ้ง บรอคโคะลิ เดาน เฮียร วี ดริ๊งค คูล ว๊อเท่อร , คริบสฺ , แอนด์ ฮิพนอทอิค , เดาน เฮียร วี ไล๊ค เอ๊า ริม , สปินนิน , แอนด์ ชอปปิ้น , แอนด์ เดอะ เกิร์ล เดาน ทู เดอะ โฟล ดรอพ ดรอพปิน พี *ssy พอพปิน)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
What the f*ck goin on in the club [In The Club]
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck โกอิน ออน อิน เดอะ คลับ [ อิน เดอะ คลับ ])
What the f*ck goin on in the god damn club [In The Club] [x2]
(ว๊อท เดอะ เอฟ *ck โกอิน ออน อิน เดอะ ก๊อด แดมนํ คลับ [ อิน เดอะ คลับ ] [ x2 ])
Whats about b*tch whats about [Whats about b*tch]
(ว๊อท อะเบ๊าท บี *tch ว๊อท อะเบ๊าท [ ว๊อท อะเบ๊าท บี *tch ])
Whats about b*tch whats about [Whats about b*tch]
(ว๊อท อะเบ๊าท บี *tch ว๊อท อะเบ๊าท [ ว๊อท อะเบ๊าท บี *tch ])
Whats about b*tch whats about [Whats about b*tch]
(ว๊อท อะเบ๊าท บี *tch ว๊อท อะเบ๊าท [ ว๊อท อะเบ๊าท บี *tch ])

I Hold off yo n*gga like whoooooooaa!!!
(ไอ โฮลด์ ออฟฟ โย เอ็น *gga ไล๊ค whoooooooaa ! ! !)
i put these bricks to his face like whoooooooaa!!!
(ไอ พุท ฑิส บริ๊ค ทู ฮิส เฟซ ไล๊ค whoooooooaa ! ! !)
Aint Nobody scared n*gga because hustle to hustler
(เอน โนบอดี้ ซคา เอ็น *gga บิคอส เฮสเซล ทู ฮัซเลอะ)
if u want rumble nigger tussle to tussler
(อิ๊ฟ ยู ว้อนท รัมเบิล นีกเกอะ tussle ทู tussler)
B*tch boi u aint hard i see you runnin
(บี *tch บอย ยู เอน ฮาร์ด ดาย ซี ยู รูนนิน)
So what you talkin’ bout n*gga like im hard im drummin *laughing*
(โซ ว๊อท ยู ทอคกิ่น เบาท เอ็น *gga ไล๊ค แอม ฮาร์ด แอม drummin *กำลังล๊าฟ *)
you got me *EH* dont let these 16 shots get atcha [BLAH!!]
(ยู ก็อท มี *เอ * ด้อนท์ เล็ท ฑิส 16 ฌ็อท เก็ท atcha [ บลา ! ! ])
Because underachiever is soon believer dont
(บิคอส underachiever อีส ซูน บิลีฝเฝอะ ด้อนท์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What The F*ck! คำอ่านไทย Ying Yang Twins feat Bone Crusher & Killer Mike

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น