เนื้อเพลง To Live & Die In L.A. คำอ่านไทย 2Pac feat Val Young

[Dominique] Street Science, you’re on the air [static]
( [ Dominique ] สทรีท ไซ๊แอ้นซ , ยัวร์ ออน ดิ แอร์ [ ซแททอิค ])
What do you feel when you hear a record like Tupac’s new one? [static]
(ว๊อท ดู ยู ฟีล เว็น ยู เฮียร รา เร๊คขอร์ด ไล๊ค ทูแปค นิว วัน [ ซแททอิค ])
[Man responds] I love Tupac’s new record [static]
([ แมน เรสพอนด์ ] ไอ ลัฝ ทูแปค นิว เร๊คขอร์ด [ ซแททอิค ])
[Dominique]
([ Dominique ])
Right, but don’t you feel like that creates [static]
(ไร๊ท , บั๊ท ด้อนท์ ยู ฟีล ไล๊ค แดท คริเอท [ ซแททอิค ])
a tension between East and West? [static]
(อะ เท๊นชั่น บีทะวีน อี๊สท แอนด์ เว๊สท [ ซแททอิค ])
He’s talking about killing people [static]
(อีส ทอคอิง อะเบ๊าท คีลลิง พี๊เพิ่ล [ ซแททอิค ])
I had sex with your wife and not in those words [static]
(ไอ แฮ็ด เซ็กซ วิธ ยุร ไว๊ฟ แอนด์ น็อท อิน โฑส เวิร์ด [ ซแททอิค ])
but he’s talking about I wanna see you deceased [static]
(บั๊ท อีส ทอคอิง อะเบ๊าท ไอ วอนนา ซี ยู ดิซีซ [ ซแททอิค ])

[Intro: Makaveli]
([ อินโทร : แมกเคอเวลลี่ ])

No doubt… to live and die in LA
(โน เดาท ทู ไล้ฝ แอนด์ ดาย อิน ลา)
California — what you say about Los Angeles
(แคลิฟอร์เนีย ว๊อท ยู เซย์ อะเบ๊าท โรซ Angeles)
Still the only place for me that never rains in the sun
(สทิลล ดิ โอ๊นลี่ เพลส ฟอร์ มี แดท เน๊เฝ่อร์ เรน ซิน เดอะ ซัน)
and everybody got love
(แอนด์ เอวี่บอดี้ ก็อท ลัฝ)

[Verse One: Makaveli]
([ เฝิซ วัน : แมกเคอเวลลี่ ])

To live and die in LA, where everyday we try to fatten our pockets
(ทู ไล้ฝ แอนด์ ดาย อิน ลา , แวร์ เอวี่เดย์ วี ธราย ทู แฟทเดน เอ๊า พ๊อคเค่ท)
Us n*ggaz hustle for the cash so it’s hard to knok it
(อัซ เอ็น *ggaz เฮสเซล ฟอร์ เดอะ แค๊ช โซ อิทซ ฮาร์ด ทู knok อิท)
Everybody got they own thang, currency chasin
(เอวี่บอดี้ ก็อท เด โอว์น เตง , เคอเร็นซิ เช๊ซิน)
Worldwide through the hard times, warrior faces
(เวิรดวาย ทรู เดอะ ฮาร์ด ไทม์ , ว๊อร์ริเอ้อร์ เฟซ)
Shed tears as we bury n*ggaz close to heart
(ชี เทียร์ แอส วี เบ๊อรี่ เอ็น *ggaz โคลส ทู ฮาร์ท)
What was a friend now a ghost in the dark, cold hearted bout it
(ว๊อท วอส ซา เฟรน นาว อะ โก๊สท อิน เดอะ ด๊าร์ค , โคลด์ ฮาร์ท เบาท ดิธ)
N*gga got smoked by a fiend, tryin to floss on him
(เอ็น *gga ก็อท สโม๊ค บาย อะ ฟีนด , ทายอิน ทู ฟล็อซ ออน ฮิม)
Blind to a broken man’s dream, a hard lesson
(ไบลนฺดฺ ทู อะ บโรเค็น แมน ดรีม , อะ ฮาร์ด เล๊ซซั่น)
Court cases keep me guessin, plea bargain
(คอร์ท เค๊ส คี๊พ มี เกสซิน , พลี บ๊าร์เก้น)
ain’t an option now, so I’m stressin, cost me more
(เอน แอน อ๊อพชั่น นาว , โซ แอม สเตสซิน , คอสทํ มี โม)
to be free than a life in the pen
(ทู บี ฟรี แฑ็น อะ ไล๊ฟ อิน เดอะ เพ็น)
Makin money off of cuss words, writin again
(เมกิน มั๊นนี่ ออฟฟ อ็อฝ ครัส เวิร์ด , ไรดิน อะเกน)
Learn how to think ahead, so I fight with my pen
(เลิร์น ฮาว ทู ทริ๊งค อะเฮด , โซ ไอ ไฟ้ท วิธ มาย เพ็น)
Late night down Sunset likin the scene
(เหลท ไน๊ท เดาน ซันเซส ลิกคิน เดอะ ซีน)
What’s the worst they could do to a n*gga got me lost in hell
(ว๊อท เดอะ เวิ๊ร์สท เด เคิด ดู ทู อะ เอ็น *gga ก็อท มี ล็อซท อิน เฮ็ลล)
To live and die in LA on bail, my angel sing
(ทู ไล้ฝ แอนด์ ดาย อิน ลา ออน เบล , มาย แอ๊งเจล ซิง)

[Chorus: Val Young]
([ ค๊อรัส : Val ยัง ])

To live and die in LA, it’s the place to be
(ทู ไล้ฝ แอนด์ ดาย อิน ลา , อิทซ เดอะ เพลส ทู บี)
You’ve got to be there to know it, what everybody wanna see
(ยู๊ฟ ก็อท ทู บี แดร์ ทู โนว์ อิท , ว๊อท เอวี่บอดี้ วอนนา ซี)
[repeat 2X]
([ รีพี๊ท 2X ])

[Verse Two: Makaveli]
([ เฝิซ ทู : แมกเคอเวลลี่ ])

It’s the, City of Angels and constant danger
(อิทซ เดอะ , ซิ๊ที่ อ็อฝ แอ๊งเจล แซน ค๊อนสแตนทํ แด๊งเจ้อร์)
South Central LA, can’t get no stranger
(เซ๊าธ เซนทแร็ล ลา , แค็นท เก็ท โน ซทเรนเจอะ)
Full of drama like a soap opera, on the curb
(ฟูล อ็อฝ ดร๊าม่า ไล๊ค เก โซ้พ โอ๊เพ-ร่า , ออน เดอะ เคิบ)
Watchin the ghetto bird helicopters, I observe
(วันชิน เดอะ เกทโท เบิร์ด เฮลอิคอพเทอะ , ไอ อ๊อบเซิร์ฝ)
So many n*ggaz gettin three strikes, tossed in jail
(โซ เมนอิ เอ็น *ggaz เกดดิน ทรี สไทร๊ค , ท็อซ อิน เจล)
I swear the pen the right across from hell, I can’t cry
(ไอ สแวร์ เดอะ เพ็น เดอะ ไร๊ท อะคร๊อส ฟรอม เฮ็ลล , ไอ แค็นท คราย)
Cause it’s on now, I’m just a n*gga on his own now
(ค๊อส อิทซ ออน นาว , แอม จั๊สท ดา เอ็น *gga ออน ฮิส โอว์น นาว)
Livin life Thug style, so I can’t smile
(ลีฝอิน ไล๊ฟ ธัก สไทล์ , โซ ไอ แค็นท สไมล์)
Writin to my peoples when they ask for pictures
(ไรดิน ทู มาย พี๊เพิ่ล เว็น เด อาสคฺ ฟอร์ พิ๊คเจ้อร์)
Thinkin Cali just fun and b*tches, hahaha
(ติ้งกิน กาลี จั๊สท ฟัน แอนด์ บี *tches , ฮาฮาฮา)
Better learn about the dress code, B’s and C’s
(เบ๊ทเท่อร์ เลิร์น อะเบ๊าท เดอะ เดรส โค้ด , Bs แซน Cs)
All them other n*ggaz copycats, these is G’s
(ออล เด็ม อ๊อเธ่อร์ เอ็น *ggaz copycats , ฑิส อีส จีส)
I love Cali like I love woman
(ไอ ลัฝ กาลี ไล๊ค ไก ลัฝ วู๊แม่น)
Cause every n*gga in LA got a little bit of Thug in him
(ค๊อส เอ๊เฝอร์รี่ เอ็น *gga อิน ลา ก็อท ดา ลิ๊ทเทิ่ล บิท ดับ ธัก อิน ฮิม)
We might fight with each other, but I promise you this
(วี ไมท ไฟ้ท วิธ อีช อ๊อเธ่อร์ , บั๊ท ไอ พรอมอิซ ยู ดิส)
We’ll burn this b*tch down, get us pissed
(เวลล เบิร์น ดิส บี *tch เดาน , เก็ท อัซ พิซ)
To live and die in LA
(ทู ไล้ฝ แอนด์ ดาย อิน ลา)
[Let my angel sing]
([ เล็ท มาย แอ๊งเจล ซิง ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Three: Makaveli]
([ เฝิซ ทรี : แมกเคอเวลลี่ ])

Cause would it be LA without Mexicans?
(ค๊อส เวิด ดิท บี ลา วิธเอ๊าท เมคซิแค็น)
Black love brown pride and the sets again
(แบล๊ค ลัฝ บราวนํ ไพรด์ แอนด์ เดอะ เซ็ท อะเกน)
Pete Wilson tryin to see us all broke, I’m on some bullsh*t
(พีท วิลสัน ทายอิน ทู ซี อัซ ซอร์ บโรค , แอม ออน ซัม bullsh*ที)
Out for everything they owe, remember K-DAY
(เอ๊าท ฟอร์ เอ๊วี่ติง เด โอว์ , รีเม๊มเบ่อร์ เค เดย์)
Weekends, Crenshaw — MLK
(วี๊คเกน , Crenshaw MLK)
Automatics rang free, n*ggaz lost they way
(ออโทะแมทอิค แร็ง ฟรี , เอ็น *ggaz ล็อซท เด เวย์)
Gang signs being showed, n*gga love your hood
(แก๊ง ซายน บีอิง โชว์ , เอ็น *gga ลัฝ ยุร ฮุด)
But reconize and it’s all good, where the weed at?
(บั๊ท reconize แอนด์ อิทซ ซอร์ กู๊ด , แวร์ เดอะ วี แอ็ท)
N*ggaz gettin shermed out
(เอ็น *ggaz เกดดิน shermed เอ๊าท)
Snoop Dogg in this muhf*cka perved out, M.O.B.
(ซนูพ ด๊อก อิน ดิส muhf*cka เพฝทฺ เอ๊าท , เอ็ม โอ บี)
Big Suge in the Low-Low, bounce and turn
(บิ๊ก Suge อิน เดอะ โลว โลว , เบ๊าสฺ แอนด์ เทิร์น)
Dogg Pound in the Lex, wit a ounce to burn
(ด๊อก เพานด อิน เดอะ Lex , วิท ดา อันซ ทู เบิร์น)
Got them Watts n*ggaz with me, OFTB
(ก็อท เด็ม ว็อท เอ็น *ggaz วิธ มี , OFTB)
They got some hash took the stash left the rest for me
(เด ก็อท ซัม แฮ็ช ทุค เดอะ สแตช เล๊ฟท เดอะ เรสท ฟอร์ มี)
Neckbone, Tre, Head Ron, Punchy too
(Neckbone , Tre , เฮด รอน , Punchy ทู)
Big Rock got knocked, but this one’s for you
(บิ๊ก ร๊อค ก็อท น๊อค , บั๊ท ดิส วัน ฟอร์ ยู)
I hit the studio and drop a jewel, hopin it pay
(ไอ ฮิท เดอะ ซทยูดิโอ แอนด์ ดรอพ อะ จิ๊วเอ็ล , โฮพปิน หนิด เพย์)
Gettin high watchin time fly, to live and die in LA
(เกดดิน ไฮฮ วันชิน ไทม์ ฟลาย , ทู ไล้ฝ แอนด์ ดาย อิน ลา)
[Let my angel sing]
([ เล็ท มาย แอ๊งเจล ซิง ])

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Outro: Makaveli]
([ เอ๊าโต : แมกเคอเวลลี่ ])

This go out for 92.3, and 106
(ดิส โก เอ๊าท ฟอร์ 92 ที , แอนด์ 106)
All the radio stations that be bumpin my sh*t
(ออล เดอะ เร๊ดิโอ สเทชั่น แดท บี บั้มปิน มาย ฌะ *ที)
Makin my sh*t sells katruple quitraple platinum, hehe
(เมกิน มาย ฌะ *ที เซลล์ katruple quitraple พแลทนัม , ฮี้ฮี)
This go out to all the magazines that supported me
(ดิส โก เอ๊าท ทู ออล เดอะ แม๊กกาซีน แดท ซั๊พผอร์ท มี)
All the real motherf*ckers
(ออล เดอะ เรียล motherf*ckers)
All the stores, the mom and pop spots
(ออล เดอะ สโทร์ , เดอะ มัม แอนด์ พ็อพ สพอท)
A&R people, all y’all motherf*ckers
(อะ.-&อาร์ พี๊เพิ่ล , ออล ยอล motherf*ckers)
LA, California Love part motherf*ckin Two
(ลา , แคลิฟอร์เนีย ลัฝ พาร์ท motherf*ckin ทู)
Without gay ass Dre
(วิธเอ๊าท เก อาซ ดรี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง To Live & Die In L.A. คำอ่านไทย 2Pac feat Val Young

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น