เนื้อเพลง Touch คำอ่านไทย Seal

Without your touch I’ve been lost without the things I love
( วิธเอ๊าท ยุร ทั๊ช แอฝ บีน ล็อซท วิธเอ๊าท เดอะ ทริง ซาย ลัฝ)
Without your kiss I’ve been dreaming of the things I miss
(วิธเอ๊าท ยุร คิซ แอฝ บีน ดรีมมิง อ็อฝ เดอะ ทริง ซาย มิซ)
Your eyes, your mouth, your lips, your touch
(ยุร อาย , ยุร เม๊าธ , ยุร ลิพ , ยุร ทั๊ช)
Your eyes, your mouth, your face, your touch
(ยุร อาย , ยุร เม๊าธ , ยุร เฟซ , ยุร ทั๊ช)
Who am I [Who am I]
(ฮู แอ็ม ไอ [ ฮู แอ็ม ไอ ])
I’m not to tell [I’m not to tell]
(แอม น็อท ทู เทลล [ แอม น็อท ทู เทลล ])
Of what would be [of what would be]
(อ็อฝ ว๊อท เวิด บี [ อ็อฝ ว๊อท เวิด บี ])
No one knows [Still]
(โน วัน โนว์ [ สทิลล ])
Who am I [I need to know]
(ฮู แอ็ม ไอ [ ไอ นี๊ด ทู โนว์ ])
I’m not to tell [What time excel]
(แอม น็อท ทู เทลล [ ว๊อท ไทม์ เอ็คเซล ])
What would be well [will really show]
(ว๊อท เวิด บี เวลล [ วิล ริแอ็ลลิ โชว์ ])
Let it be
(เล็ท ดิธ บี)

Each day we miss
(อีช เดย์ วี มิซ)
I remember times I used to kiss
(ไอ รีเม๊มเบ่อร์ ไทม์ ซาย ยู๊ส ทู คิซ)
Your mouth, your eyes, your face, your touch
(ยุร เม๊าธ , ยุร อาย , ยุร เฟซ , ยุร ทั๊ช)
But who am I [Who am I]
(บั๊ท ฮู แอ็ม ไอ [ ฮู แอ็ม ไอ ])
I’m not to tell [I’m not to tell]
(แอม น็อท ทู เทลล [ แอม น็อท ทู เทลล ])
Of what would be [of what would be]
(อ็อฝ ว๊อท เวิด บี [ อ็อฝ ว๊อท เวิด บี ])
No one knows [Still]
(โน วัน โนว์ [ สทิลล ])
Who am I [I need to know]
(ฮู แอ็ม ไอ [ ไอ นี๊ด ทู โนว์ ])
I’m not to tell [What time excel]
(แอม น็อท ทู เทลล [ ว๊อท ไทม์ เอ็คเซล ])
What would be well [will really show]
(ว๊อท เวิด บี เวลล [ วิล ริแอ็ลลิ โชว์ ])
Let it be
(เล็ท ดิธ บี)

[Still, I need to know
([ สทิลล , ไอ นี๊ด ทู โนว์)
What time excel will really show
(ว๊อท ไทม์ เอ็คเซล วิล ริแอ็ลลิ โชว์)
Still, I need to know
(สทิลล , ไอ นี๊ด ทู โนว์)
What time excel will really show]
(ว๊อท ไทม์ เอ็คเซล วิล ริแอ็ลลิ โชว์ ])

And I say
(แอนด์ ดาย เซย์)
Who am I [Who am I]
(ฮู แอ็ม ไอ [ ฮู แอ็ม ไอ ])
I’m not to tell [I’m not to tell]
(แอม น็อท ทู เทลล [ แอม น็อท ทู เทลล ])
Of what would be well [of what would be]
(อ็อฝ ว๊อท เวิด บี เวลล [ อ็อฝ ว๊อท เวิด บี ])
No one knows [Still]
(โน วัน โนว์ [ สทิลล ])
Who am I [I need to know]
(ฮู แอ็ม ไอ [ ไอ นี๊ด ทู โนว์ ])
I’m not to tell [What time excel]
(แอม น็อท ทู เทลล [ ว๊อท ไทม์ เอ็คเซล ])
What would be well [will really show]
(ว๊อท เวิด บี เวลล [ วิล ริแอ็ลลิ โชว์ ])
Let it be
(เล็ท ดิธ บี)

Who am I [Who am I]
(ฮู แอ็ม ไอ [ ฮู แอ็ม ไอ ])
I’m not to tell [I’m not to tell]
(แอม น็อท ทู เทลล [ แอม น็อท ทู เทลล ])
Of what would be well [of what would be]
(อ็อฝ ว๊อท เวิด บี เวลล [ อ็อฝ ว๊อท เวิด บี ])
No one knows [Still]
(โน วัน โนว์ [ สทิลล ])
Who am I [I need to know]
(ฮู แอ็ม ไอ [ ไอ นี๊ด ทู โนว์ ])
I’m not to tell [What time excel]
(แอม น็อท ทู เทลล [ ว๊อท ไทม์ เอ็คเซล ])
What would be well [will really show]
(ว๊อท เวิด บี เวลล [ วิล ริแอ็ลลิ โชว์ ])
Let it be
(เล็ท ดิธ บี)

Your mouth, your eyes, your face, your touch
(ยุร เม๊าธ , ยุร อาย , ยุร เฟซ , ยุร ทั๊ช)
Your touch
(ยุร ทั๊ช)
Your touch
(ยุร ทั๊ช)
Your touch
(ยุร ทั๊ช)
Your touch
(ยุร ทั๊ช)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Touch คำอ่านไทย Seal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น