เนื้อเพลง So Yesterday คำอ่านไทย Hilary Duff

You can change your life – if you wanna
(ยู แคน เช้งจํ ยัวร์ ไล๊ฟ – อิ๊ฟ ยู วอนนา)
You can change your clothes – if you wanna
(ยู แคน เช้งจํ ยัวร์ โคลส – อิ๊ฟ ยู วอนนา)
If you change your mind
(อิ๊ฟ ยู เช้งจํ ยัวร์ ไมนด์)
Well, that’s the way it goes
(เวลล , แด้ท เดอะ เวย์ อิท โกซ)

But I’m gonna keep your jeans
(บั๊ท แอม กอนนา คี๊พ ยัวร์ ยีน)
And your old black hat – cause I wanna
(แอนด์ ยัวร์ โอลด์ แบล๊ค แฮ็ท – ค๊อส ไอ วอนนา)
They look good on me
(เดย์ ลุ๊ค กู๊ด ดอน มี)
You’re never gonna get them back
(ยัวร์ เน๊เว่อร์ กอนนา เก็ท เด็ม แบ็ค)

At least not today, not today, not today
(แอ็ท หลีดส์ นอท ทูเดย์ , นอท ทูเดย์ , นอท ทูเดย์)
’cause
(ค๊อส)

[Chorus:]
([ ค๊อรัส : ])
If it’s over, let it go and
(อิ๊ฟ อิทซ โซ๊เว่อร์ , เล็ท ดิท โก แอนด์)
Come tomorrow it will seem
(คัม ทูม๊อโร่ว อิท วิล ซีม)
So yesterday, so yesterday
(โซ เยสเทอเดย์ , โซ เยสเทอเดย์)
I’m just a bird that’s already flown away
(แอม เจิ๊ส ดา เบิร์ด แด้ท ออลเร๊ดี้ โฟลน อะเวย์)

Laugh it off let it go and
(ล๊าฟ อิท ออฟฟ เล็ท ดิท โก แอนด์)
When you wake up it will seem
(เว็น ยู เว้ค อั๊พ อิท วิล ซีม)
So yesterday, so yesterday
(โซ เยสเทอเดย์ , โซ เยสเทอเดย์)
Haven’t you heard that I’m gonna be okay
(แฮฟเวน ยู เฮริ์ท แดท แอม กอนนา บี โอเค)
[adsense]
You can say you’re bored – if you wanna
(ยู แคน เซย์ ยัวร์ บอรฺ – อิ๊ฟ ยู วอนนา)
You can act real tough – if you wanna
(ยู แคน แอ๊คท เรียล ทั๊ฟ – อิ๊ฟ ยู วอนนา)
You can say you’re torn
(ยู แคน เซย์ ยัวร์ ธรอน)
But I’ve heard enough
(บั๊ท แอบ เฮริ์ท อีน๊าฟ)

Thank you… you made my mind up for me
(แทร๊งค ยู ยู เมด มาย ไมนด์ ดั๊พ ฟอร์ มี)
When you started to ignore me
(เว็น ยู สท๊าร์ท ทู อิกโน มี)
Do you see a single tear
(ดู ยู ซี อะ ซิงเกิ้ล เทียร์)
It isn’t gonna happen here
(อิท อีสซึ่น กอนนา แฮ๊พเพ่น เฮียร)
At least not today, not today, not today
(แอ็ท หลีดส์ นอท ทูเดย์ , นอท ทูเดย์ , นอท ทูเดย์)
’cause
(ค๊อส)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

If you’re over me, I’m already over you
(อิ๊ฟ ยัวร์ โอ๊เว่อร์ มี , แอม ออลเร๊ดี้ โอ๊เว่อร์ ยู)
If it’s all been done, what is left to do
(อิ๊ฟ อิทซ ซอร์ บีน ดัน , ว๊อท อีส เล๊ฟท ทู ดู)
How can you hang up if the line is dead
(ฮาว แคน ยู แฮง งั๊พ อิ๊ฟ เดอะ ไลน์ อีส เด้ด)
If you wanna walk, I’m a step ahead
(อิ๊ฟ ยู วอนนา ว๊อล์ค , แอม มา สเท็พ อะเฮด)
If you’re moving on, I’m already gone
(อิ๊ฟ ยัวร์ มูฝวิ่ง งอน , แอม ออลเร๊ดี้ กอน)
If the light is off then it isn’t on
(อิ๊ฟ เดอะ ไล๊ท อีส ออฟฟ เด็น นิท อีสซึ่น ออน)
At least not today, not today, not today
(แอ็ท หลีดส์ นอท ทูเดย์ , นอท ทูเดย์ , นอท ทูเดย์)
’cause
(ค๊อส)

[Chorus 2X]
([ ค๊อรัส 2X ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Yesterday คำอ่านไทย Hilary Duff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น