เนื้อเพลง Heart of Innocence คำอ่านไทย Jessica Simpson

Sometimes I wake up
( ซัมไทม์ ซาย เว้ค อั๊พ)
In the dark of night
(อิน เดอะ ด๊าร์ค อ็อฝ ไน๊ท)
And in my mind,
(แอนด์ อิน มาย ไมนด์ ,)
there’s a picture of you
(แดร์ ซา พิ๊คเจ้อร์ อ็อฝ ยู)
I know someday this dream will come alive
(ไอ โนว์ ซัมเดย์ ดิส ดรีม วิล คัม อะไล๊ฝ)
So for now, your shadow will do
(โซ ฟอร์ นาว , ยุร แฌดโอ วิล ดู)
I’ve never seen your face,
(แอฝ เน๊เฝ่อร์ ซีน ยุร เฟซ ,)
but I know your in my heart,
(บั๊ท ไอ โนว์ ยุร อิน มาย ฮาร์ท ,)
maybe some day some place,
(เมบี ซัม เดย์ ซัม เพลส ,)
I’ll hold you in my arms,
(อิลล โฮลด์ ยู อิน มาย อาร์ม ,)

I have a gift for you,
(ไอ แฮ็ฝ อะ กิฟท ฟอร์ ยู ,)
something I’ve held on to
(ซัมติง แอฝ เฮ็ลด ออน ทู)
waiting for your sweet caress
(เวททิง ฟอร์ ยุร สวี้ท คะเรซ)
no ribbon has been untied,
(โน รีบบัน แฮ็ส บีน อันไท ,)
for all that i hold inside
(ฟอร์ ออล แดท ไอ โฮลด์ อิ๊นไซด์)
and only u will possess
(แอนด์ โอ๊นลี่ ยู วิล โพเซสส)
this heart of innocence
(ดิส ฮาร์ท ดับ อีนโนะเซ็นซ)

I lay my head down on a pillow of white
(ไอ เลย์ มาย เฮด เดาน ออน อะ พิ๊ลโล่ว อ็อฝ ไว๊ท)
Here in the dark I am cradled in peace
(เฮียร อิน เดอะ ด๊าร์ค ไอ แอ็ม เครเดิล อิน พี๊ซ)
Though ghosts of yesterday
(โธ โก๊สท อ็อฝ เยซเทอะดิ)
Do haunt me at night
(ดู ฮอนท์ มี แอ็ท ไน๊ท)
No tears to dry
(โน เทียร์ ทู ดราย)
No sad memory
(โน แซ้ด เม๊มโมรี่)
Is it hard to hold?
(อีส ซิท ฮาร์ด ทู โฮลด์)
I will safely keep
(ไอ วิล เซพลิ คี๊พ)
the strength that’s in my soul until you come to me
(เดอะ ซทเร็งธ แด้ท ซิน มาย โซล อันทิล ยู คัม ทู มี)

I have a gift for you,
(ไอ แฮ็ฝ อะ กิฟท ฟอร์ ยู ,)
something I’ve held on to
(ซัมติง แอฝ เฮ็ลด ออน ทู)
waiting for your sweet caress
(เวททิง ฟอร์ ยุร สวี้ท คะเรซ)
no ribbon has been untied,
(โน รีบบัน แฮ็ส บีน อันไท ,)
for all that i hold inside
(ฟอร์ ออล แดท ไอ โฮลด์ อิ๊นไซด์)
and only u will possess
(แอนด์ โอ๊นลี่ ยู วิล โพเซสส)
this heart of innocence
(ดิส ฮาร์ท ดับ อีนโนะเซ็นซ)

Everynight I make a wish before I fall asleep
(เอฟรี่ไนท์ ไอ เม้ค เก วิ๊ช บีฟอร์ ไอ ฟอลล์ อะสลี๊พ)
That destiny will take your hand and lead you to me
(แดท เดซทินิ วิล เท้ค ยุร แฮนด์ แอนด์ ลี๊ด ยู ทู มี)

I have a gift for you,
(ไอ แฮ็ฝ อะ กิฟท ฟอร์ ยู ,)
something I’ve held on to
(ซัมติง แอฝ เฮ็ลด ออน ทู)
waiting for your sweet caress
(เวททิง ฟอร์ ยุร สวี้ท คะเรซ)
no ribbon has been untied,
(โน รีบบัน แฮ็ส บีน อันไท ,)
for all that i hold inside
(ฟอร์ ออล แดท ไอ โฮลด์ อิ๊นไซด์)
and only u will possess
(แอนด์ โอ๊นลี่ ยู วิล โพเซสส)
this heart of innocence
(ดิส ฮาร์ท ดับ อีนโนะเซ็นซ)

I love you…
(ไอ ลัฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heart of Innocence คำอ่านไทย Jessica Simpson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น