เนื้อเพลง One Love คำอ่านไทย Blue

It’s kinda funny how life can change
(อิทซ คินดา ฟันนี่ ฮาว ไล๊ฟ แคน เช้งจํ)
Can flip 180 in a matter of days
(แคน ฟลิพ 180 อิน นา แม๊ทเท่อร์ ออฟ เดย์)
Sometimes love works in mysterious ways
(ซัมไทม์ เลิฟ เวิ๊ร์ค ซิน มิสเทียเรียส เวย์)
One day you wake up gone without a trace
(วัน เดย์ ยู เว้ค อั๊พ กอน วิธเอ๊าท ดา เทร๊ซ)

[bridge]
([ บริดจ ])
I refused to give up
(ไอ รีฟิ๊วส ทู กี๊ฝ อั๊พ)
I refused to give in
(ไอ รีฟิ๊วส ทู กี๊ฝ อิน)
You’re my everything
(ยัวร์ มาย เอฟรี่ติง)
I don’t wanna give up
(ไอ โด้นท์ วอนนา กี๊ฝ อั๊พ)
I don’t wanna give in, oh no
(ไอ โด้นท์ วอนนา กี๊ฝ อิน , โอ้ โน)
Everybody sings
(เอวี่บอดี้ ซิงสฺ)
[adsense]
[chorus]
([ ค๊อรัส ])
One love – for the mother’s pride
(วัน เลิฟ – ฟอร์ เดอะ ม๊าเธ่อร์ พร่าย)
One love – for the times we cried
(วัน เลิฟ – ฟอร์ เดอะ ไทม์ วี คราย)
One love – gotta stay alive
(วัน เลิฟ – กอทดา สเทย์ อะไล้ฝ)
I will survive
(ไอ วิล เซอร์ไฝ๊ฝ)
One love – for the city streets
(วัน เลิฟ – ฟอร์ เดอะ ซิ๊ที่ สทรีท)
One love – for the hip-hop beats
(วัน เลิฟ – ฟอร์ เดอะ ฮิพ – ฮ๊อบ บีท)
One love, Oh I do believe
(วัน เลิฟ , โอ้ ไอ ดู บีลี๊ฝ)
One love is all we need
(วัน เลิฟ อีส ซอร์ วี นี๊ด)

Late at night I’m still wide awake
(เหลท แอ็ท ไน๊ท แอม สทิลล ไวด์ อะเว้ค)
Feel this is far more than I can take
(ฟีล ดิส ซิส ฟาร์ มอร์ แดน นาย แคน เท้ค)
I thought my heart could never break
(ไอ ตรอด มาย ฮาร์ท คูด เน๊เว่อร์ เบร๊ค)
Now I know that’s one big mistake
(นาว ไอ โนว์ แด้ท วัน บิ๊ก มิสเท้ค)

[bridge]
([ บริดจ ])

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

Baby, just love me love me love me
(เบ๊บี้ , เจิ๊ส เลิฟ มี เลิฟ มี เลิฟ มี)
Baby, just hold me hold me hold me
(เบ๊บี้ , เจิ๊ส โฮลด์ มี โฮลด์ มี โฮลด์ มี)
Oh, love me love me love me, Oooh
(โอ้ , เลิฟ มี เลิฟ มี เลิฟ มี , อู~)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Love คำอ่านไทย Blue

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น