เนื้อเพลง Floyd The Barber คำอ่านไทย Nirvana

Bell on door ring; ‘come on in’ [Alt: Hello Cobain – come on in]
( เบลล์ ออน ดอร์ ริง ; คัมมอน อิน [ ออท : เฮ็ลโล โคเบลน คัมมอน อิน ])
Floyd observes my hairy chin
(Floyd อ๊อบเซิร์ฝ มาย แฮริ ชิน)
Sit down in [the] chair, don’t be afraid
(ซิท เดาน อิน [ เดอะ ] แชร์ , ด้อนท์ บี อะเฟรด)
Steamed hot towel on my face
(สทีม ฮอท เท๊าเว่ล ออน มาย เฟซ)

I was shaved
(ไอ วอส เชฝ)
I was shamed
(ไอ วอส แฌ็ม)
I was shamed
(ไอ วอส แฌ็ม)

Barney ties me to the chair
(Barney ไท มี ทู เดอะ แชร์)
I can’t see, I’m really scared
(ไอ แค็นท ซี , แอม ริแอ็ลลิ ซคา)
Floyd breathes hard, I hear the zip
(Floyd บรีฑ ฮาร์ด , ไอ เฮียร เดอะ สิพ)
Pee-Pee pressed against my lips [Alt: Beat me, pressed against my lips]
(พี พี เพรส อะเก๊นสท มาย ลิพ [ ออท : บีท มี , เพรส อะเก๊นสท มาย ลิพ ])

I was shamed
(ไอ วอส แฌ็ม)
I was shaved
(ไอ วอส เชฝ)
I was shamed
(ไอ วอส แฌ็ม)

I sense others in the room
(ไอ เซ้นส อ๊อเธ่อร์ ซิน เดอะ รูม)
Opie, Aunt Bea, I presume
(Opie , อั๊นท Bea , ไอ พรีซูม)
They take turns, they cut me up [Alt: They take turns to cut me up]
(เด เท้ค เทิร์น , เด คัท มี อั๊พ [ ออท : เด เท้ค เทิร์น ทู คัท มี อั๊พ ])
I died smothered in Andy’s Clutch [Alt: I died smothered in Aunt Bea’s muff]
(ไอ ดาย ซมัฑเออะ อิน Andys คลัทซ์ [ ออท : ไอ ดาย ซมัฑเออะ อิน อั๊นท Beas มัฟ ])

I was shamed
(ไอ วอส แฌ็ม)
I was shamed
(ไอ วอส แฌ็ม)
I was shaved
(ไอ วอส เชฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Floyd The Barber คำอ่านไทย Nirvana

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น