เนื้อเพลง Are You Ready? คำอ่านไทย Bob Dylan

by Bob Dylan
( บาย บ็อบ ดายแลน)

Are you ready, are you ready?
(อาร์ ยู เร๊ดี้ , อาร์ ยู เร๊ดี้)
Are you ready, are you ready?
(อาร์ ยู เร๊ดี้ , อาร์ ยู เร๊ดี้)

Are you ready to meet Jesus?
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ทู มี๊ท จีสัซ)
Are you where you ought to be?
(อาร์ ยู แวร์ ยู อ๊อธ ทู บี)
Will He know you when He sees you
(วิล ฮี โนว์ ยู เว็น ฮี ซี ยู)
Or will He say, ” Depart from Me ” ?
(ออ วิล ฮี เซย์ , ” ดีพาร์ท ฟรอม มี “)

Are you ready, hope you’re ready.
(อาร์ ยู เร๊ดี้ , โฮพ ยัวร์ เร๊ดี้)
Am I ready, am I ready?
(แอ็ม ไอ เร๊ดี้ , แอ็ม ไอ เร๊ดี้)
Am I ready, am I ready?
(แอ็ม ไอ เร๊ดี้ , แอ็ม ไอ เร๊ดี้)

Am I ready to lay down my life for the brethren
(แอ็ม ไอ เร๊ดี้ ทู เลย์ เดาน มาย ไล๊ฟ ฟอร์ เดอะ brethren)
And to take up my cross?
(แอนด์ ทู เท้ค อั๊พ มาย ครอสสํ)
Have I surrendered to the will of God
(แฮ็ฝ ไอ เซอร์เร๊นเด้อร์ ทู เดอะ วิล อ็อฝ ก๊อด)
Or am I still acting like the boss?
(ออ แอ็ม ไอ สทิลล แอคทิง ไล๊ค เดอะ บอส)

Am I ready, hope I’m ready.
(แอ็ม ไอ เร๊ดี้ , โฮพ แอม เร๊ดี้)

When destruction cometh swiftly
(เว็น ดิซทรัคฌัน cometh ซวีฟทลิ)
And there’s no time to say a fare-thee-well,
(แอนด์ แดร์ โน ไทม์ ทู เซย์ อะ แฟร์ ฑี เวลล ,)
Have you decided whether you want to be
(แฮ็ฝ ยู ดีไซด์ ฮเวทเออะ ยู ว้อนท ทู บี)
In heaven or in hell?
(อิน เฮ๊ฝเฝ่น ออ อิน เฮ็ลล)

Are you ready, are you ready?
(อาร์ ยู เร๊ดี้ , อาร์ ยู เร๊ดี้)

Have you got some unfinished business?
(แฮ็ฝ ยู ก็อท ซัม อันฟีนอิฌท บีสเน็ซ)
Is there something holding you back?
(อีส แดร์ ซัมติง โฮลดิง ยู แบ็ค)
Are you thinking for yourself
(อาร์ ยู ติ้งกิง ฟอร์ ยุรเซลฟ)
Or are you following the pack?
(ออ อาร์ ยู ฟอลโละอิง เดอะ แพ็ค)

Are you ready, hope you’re ready.
(อาร์ ยู เร๊ดี้ , โฮพ ยัวร์ เร๊ดี้)
Are you ready?
(อาร์ ยู เร๊ดี้)

Are you ready for the judgment?
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ จัจเม็นท)
Are you ready for that terrible swift sword?
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ แดท เท๊อริเบิ้ล ซิวิฟท ซ๊อร์ด)
Are you ready for Armageddon?
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ อามะเกดดัน)
Are you ready for the day of the Lord?
(อาร์ ยู เร๊ดี้ ฟอร์ เดอะ เดย์ อ็อฝ เดอะ หลอร์ด)

Are you ready, I hope you’re ready.
(อาร์ ยู เร๊ดี้ , ไอ โฮพ ยัวร์ เร๊ดี้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Are You Ready? คำอ่านไทย Bob Dylan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น