เนื้อเพลง Papa’z Song คำอ่านไทย 2Pac feat Wycked

Daddy’s home…
( แดดดิ โฮม)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Heh, so?
(เอฮ , โซ)
You say that like that means somethin to me
(ยู เซย์ แดท ไล๊ค แดท มีน ซัมติน ทู มี)
You’ve been gone a mighty long motherf*ckin time
(ยู๊ฟ บีน กอน อะ ไมทอิ ลอง motherf*ckin ไทม์)
for you to be comin home talkin that ” daddy’s home ” sh*t [n*gga]
(ฟอร์ ยู ทู บี คัมอิน โฮม ทอคกิ่น แดท ” แดดดิ โฮม ” ฌะ *ที [ เอ็น *gga ])
We been gettin along fine just without you
(วี บีน เกดดิน อะลอง ไฟน จั๊สท วิธเอ๊าท ยู)
Me, my brother, and my mother
(มี , มาย บร๊าเท่อรํ , แอนด์ มาย ม๊าเธ่อร์)
So if you don’t mind, you can step the F*CK off, POPS.. f*ck you!
(โซ อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ ไมนด์ , ยู แคน สเท็พ เดอะ เอฟ *CK ออฟฟ , พ็อพ เอฟ *ck ยู !)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Had to play catch by myself, what a sorry sight
(แฮ็ด ทู เพลย์ แค็ทช บาย ไมเซลฟ , ว๊อท ดา ซ๊อรี่ ไซ๊ท)
A pitiful plight, so I pray for a starry night
(อะ พีทอิฟุล พไลท , โซ ไอ เพรย์ ฟอร์ รา ซทาริ ไน๊ท)
Please send me a pops before puberty
(พลีซ เซ็นด มี อะ พ็อพ บีฟอร์ พยูเบอะทิ)
the things I wouldn’t do to see a piece of family unity
(เดอะ ทริง ซาย วูดดึ่น ดู ทู ซี อะ พี๊ซ อ็อฝ แฟ๊มิลี่ ยูนิทิ)
Moms always work, I barely see her
(มัม ออลเว เวิ๊ร์ค , ไอ แบลิ ซี เฮอ)
I’m startin to get worried without a pops I’ll grow to be her
(แอม สตาร์ดิน ทู เก็ท ว๊อร์รี่ วิธเอ๊าท ดา พ็อพ อิลล โกรว์ ทู บี เฮอ)
It’s a wonder they don’t understand kids today
(อิทซ ซา วั๊นเด้อร เด ด้อนท์ อั๊นเด้อรสแทนด คิด ทูเดย์)
so when I pray, I pray I’ll never grow to be that way
(โซ เว็น นาย เพรย์ , ไอ เพรย์ อิลล เน๊เฝ่อร์ โกรว์ ทู บี แดท เวย์)
And I hope that he answers me
(แอนด์ ดาย โฮพ แดท ฮี แอ๊นเซ่อร มี)
I heard God don’t like ugly well take a look at my family
(ไอ เฮิด ก๊อด ด้อนท์ ไล๊ค อั๊กลี่ เวลล เท้ค เก ลุ๊ค แกท มาย แฟ๊มิลี่)
A different father every weekend
(อะ ดีฟเฟอะเร็นท ฟ๊าเท่อร เอ๊เฝอร์รี่ วี๊คเกน)
Before we get to meet him they break up before the week ends
(บีฟอร์ วี เก็ท ทู มี๊ท ฮิม เด เบร๊ค อั๊พ บีฟอร์ เดอะ วี๊ค เอ็นด)
I’m gettin sick of all the friendships
(แอม เกดดิน ซิ๊ค อ็อฝ ออล เดอะ ฟเร็นฌิพ)
As soon as we kick it he done split and the whole sh*t ends quick
(แอส ซูน แอส วี คิ๊ค อิท ฮี ดัน สพลิ๊ท แอนด์ เดอะ โฮล ฌะ *ที เอ็นด ควิค)
How can I be a man if there’s no role model?
(ฮาว แคน นาย บี อะ แมน อิ๊ฟ แดร์ โน โรล โม๊เด็ล)
Strivin to save my soul I stay cold drinkin a forty bottle
(Strivin ทู เซฝ มาย โซล ไอ สเทย์ โคลด์ ดริงคิน อะ ฟอทิ บ๊อทเทิ่ล)
I’m so sorry…
(แอม โซ ซ๊อรี่)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m so sorry
(แอม โซ ซ๊อรี่)
for all this time [I’m so sorry]
(ฟอร์ ออล ดิส ไทม์ [ แอม โซ ซ๊อรี่ ])
for all this time
(ฟอร์ ออล ดิส ไทม์)
for all this time [don’t lie]
(ฟอร์ ออล ดิส ไทม์ [ ด้อนท์ ไล ])
I’m so sorry
(แอม โซ ซ๊อรี่)
for all this time [so, sorry]
(ฟอร์ ออล ดิส ไทม์ [ โซ , ซ๊อรี่ ])
for all this time
(ฟอร์ ออล ดิส ไทม์)
for all this time, so sorry baby!
(ฟอร์ ออล ดิส ไทม์ , โซ ซ๊อรี่ เบ๊บี้ !)

[Wycked]
([ Wycked ])
Moms had to entertain many men
(มัม แฮ็ด ทู เอ๊นเทอร์เทน เมนอิ เม็น)
Didn’t wanna do it but it’s time to pay the rent again
(ดิ๊นอิน วอนนา ดู อิท บั๊ท อิทซ ไทม์ ทู เพย์ เดอะ เร๊นท อะเกน)
I’m gettin a bit older and I’m startin to be a bother
(แอม เกดดิน อะ บิท โอลเดอะ แอนด์ แอม สตาร์ดิน ทู บี อะ บ๊อเทร่อรฺ)
Moms can’t stand me cause I’m lookin like my father
(มัม แค็นท สแทนด์ มี ค๊อส แอม ลุคกิน ไล๊ค มาย ฟ๊าเท่อร)
Should I stay or run away, tell me the answer
(เชิด ดาย สเทย์ ออ รัน อะเวย์ , เทลล มี ดิ แอ๊นเซ่อร)
Moms ignores me and avoids me like cancer
(มัม อิกโน มี แอนด์ อะฝอยด มี ไล๊ค แค๊นเซ่อร์)
Grow up rough and it’s hard to understand stuff
(โกรว์ อั๊พ รั๊ฟ แอนด์ อิทซ ฮาร์ด ทู อั๊นเด้อรสแทนด สทั๊ฟฟ)
Moms was tough cause his poppa wasn’t man enough
(มัม วอส ทั๊ฟ ค๊อส ฮิส พอพพะ วอสซึ้น แมน อีน๊าฟ)
Couldn’t stand up to his own responsibilities
(คูดซึ่น สแทนด์ อั๊พ ทู ฮิส โอว์น รีสฺปอนซิบิวลีดีสฺ)
Instead of takin care of me, he’d rather live lavishly
(อินสเท๊ด อ็อฝ ทอคกิ่น แคร์ อ็อฝ มี , ฮีด ร๊าเธ่อร์ ไล้ฝ แลฝอิฌลิ)
That’s why I’ll never be a father;
(แด้ท วาย อิลล เน๊เฝ่อร์ บี อะ ฟ๊าเท่อร 😉
unless you got the time it’s a crime don’t even bother
(อันเล๊ซ ยู ก็อท เดอะ ไทม์ อิทซ ซา ไคร์ม ด้อนท์ อี๊เฝ่น บ๊อเทร่อรฺ)
[That’s when I started hatin the phony smiles
([ แด้ท เว็น นาย สท๊าร์ท แฮดดิน เดอะ โฟนี สไมล์)
Said I was an only child]
(เซ็ด ดาย วอส แอน โอ๊นลี่ ชายลํดํ ])
Look at mama’s lonely smile
(ลุ๊ค แกท มามะ โลนลิ สไมล์)
It’s hard for a son to see his mother cry
(อิทซ ฮาร์ด ฟอร์ รา ซัน ทู ซี ฮิส ม๊าเธ่อร์ คราย)
She only loves you, but has to f*ck with these other guys
(ชี โอ๊นลี่ ลัฝ ยู , บั๊ท แฮ็ส ทู เอฟ *ck วิธ ฑิส อ๊อเธ่อร์ กาย)
I’m so sorry…
(แอม โซ ซ๊อรี่)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m so sorry
(แอม โซ ซ๊อรี่)
for all this time
(ฟอร์ ออล ดิส ไทม์)
for all this time
(ฟอร์ ออล ดิส ไทม์)
for all this time
(ฟอร์ ออล ดิส ไทม์)
I’m so sorry
(แอม โซ ซ๊อรี่)
for all this time
(ฟอร์ ออล ดิส ไทม์)
for all this time [so sorry]
(ฟอร์ ออล ดิส ไทม์ [ โซ ซ๊อรี่ ])
for all this time, so sorry baby!
(ฟอร์ ออล ดิส ไทม์ , โซ ซ๊อรี่ เบ๊บี้ !)

[2Pac]
([ 2Pac ])
Man child in the promised land couldn’t afford many heroes
(แมน ชายลํดํ อิน เดอะ พรอมอิซ แลนด์ คูดซึ่น แอฟฟอร์ด เมนอิ อีโร)
Moms was the only one there my pops was a no-show
(มัม วอส ดิ โอ๊นลี่ วัน แดร์ มาย พ็อพ วอส ซา โน โชว์)
And ohh -I guess ya didn’t know
(แอนด์ โอ้ ไอ เกสส ยา ดิ๊นอิน โนว์)
that I would grow to be so strong
(แดท ไอ เวิด โกรว์ ทู บี โซ สทรอง)
Lookin kinda pale, was it the ale oh pops was wrong
(ลุคกิน กินดา เพล , วอส ซิท ดิ เอล โอ พ็อพ วอส รอง)
Where was the money that you said, you would send me
(แวร์ วอส เดอะ มั๊นนี่ แดท ยู เซ็ด , ยู เวิด เซ็นด มี)
talked on the phone and you sounded so friendly
(ท๊อล์ค ออน เดอะ โฟน แอนด์ ยู ซาวน์ด โซ ฟเรนดลิ)
Ask about school and my welfare
(อาสคฺ อะเบ๊าท สคูล แอนด์ มาย เวลแฟ)
but it’s clear, you ain’t sincere hey who the hell cares
(บั๊ท อิทซ เคลียร์ , ยู เอน ซินเซียร์ เฮ ฮู เดอะ เฮ็ลล แคร์)
You think I’m blind but this time I see you comin, Jack
(ยู ทริ๊งค แอม ไบลนฺดฺ บั๊ท ดิส ไทม์ ไอ ซี ยู คัมอิน , แจ็ค)
You grabbed your coat, left us broke, now ain’t no runnin back
(ยู แกรบเบด ยุร โค๊ท , เล๊ฟท อัซ บโรค , นาว เอน โน รูนนิน แบ็ค)
Ask about my moms like you loved her from the start
(อาสคฺ อะเบ๊าท มาย มัม ไล๊ค ยู ลัฝ เฮอ ฟรอม เดอะ สท๊าร์ท)
Left her in the dark, she fell apart from a broken heart
(เล๊ฟท เฮอ อิน เดอะ ด๊าร์ค , ชี เฟ็ล อะพาร์ท ฟรอม มา บโรเค็น ฮาร์ท)
So don’t even start with that ” wanna be your father ” sh*t
(โซ ด้อนท์ อี๊เฝ่น สท๊าร์ท วิธ แดท ” วอนนา บี ยุร ฟ๊าเท่อร ” ฌะ *ที)
Don’t even bother with your dollars I don’t need it
(ด้อนท์ อี๊เฝ่น บ๊อเทร่อรฺ วิธ ยุร ดอลเลอะ ซาย ด้อนท์ นี๊ด ดิท)
I’ll bury moms like you left me all alone G
(อิลล เบ๊อรี่ มัม ไล๊ค ยู เล๊ฟท มี ออล อะโลน จี)
Now that that I finally found you, stay the F*ck away from me
(นาว แดท แด้ท ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ยู , สเทย์ เดอะ เอฟ *ck อะเวย์ ฟรอม มี)
You’re so sorry..
(ยัวร์ โซ ซ๊อรี่)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])
I’m so sorry [so sorry]
(แอม โซ ซ๊อรี่ [ โซ ซ๊อรี่ ])
for all this time [so, so sorry]
(ฟอร์ ออล ดิส ไทม์ [ โซ , โซ ซ๊อรี่ ])
for all this time [I’m so so sorry]
(ฟอร์ ออล ดิส ไทม์ [ แอม โซ โซ ซ๊อรี่ ])
for all this time [f*ck that!]
(ฟอร์ ออล ดิส ไทม์ [ เอฟ *ck แดท ! ])
I’m so sorry
(แอม โซ ซ๊อรี่)
for all this time [no]
(ฟอร์ ออล ดิส ไทม์ [ โน ])
for all this time [so sorry]
(ฟอร์ ออล ดิส ไทม์ [ โซ ซ๊อรี่ ])
for all this time, so sorry baby!
(ฟอร์ ออล ดิส ไทม์ , โซ ซ๊อรี่ เบ๊บี้ !)

[Tupac – impersonating his father]
([ ทูแปค impersonatings ฮิส ฟ๊าเท่อร ])
I never meant to leave but I was wanted
(ไอ เน๊เฝ่อร์ เม็นท ทู ลี๊ฝ บั๊ท ไอ วอส ว้อนท)
Crossed too many people every house I’d touch was haunted
(ครอสสํ ทู เมนอิ พี๊เพิ่ล เอ๊เฝอร์รี่ เฮ้าส อาย ทั๊ช วอส ฮอนท์)
Had to watch the strangers every brother was in danger
(แฮ็ด ทู ว๊อทช เดอะ ซทเรนเจอะ เอ๊เฝอร์รี่ บร๊าเท่อรํ วอส ซิน แด๊งเจ้อร์)
If I was to keep you breathin, had to be out of range-a
(อิ๊ฟ ฟาย วอส ทู คี๊พ ยู บีตดิน , แฮ็ด ทู บี เอ๊าท ดับ เร๊นจ อะ)
Had to move, one to lost my name and pick the number
(แฮ็ด ทู มู๊ฝ , วัน ทู ล็อซท มาย เนม แอนด์ พิค เดอะ นั๊มเบ้อร์)
Made me watch my back I had no happy home to run to
(เมด มี ว๊อทช มาย แบ็ค ไอ แฮ็ด โน แฮ๊พพี่ โฮม ทู รัน ทู)
Maybe it’s my fault for being a father livin fast
(เมบี อิทซ มาย ฟอลท ฟอร์ บีอิง อะ ฟ๊าเท่อร ลีฝอิน ฟาสท)
But livin slow, mean half the dough, and you won’t get no ass
(บั๊ท ลีฝอิน สโลว์ , มีน ฮาล์ฟ เดอะ โด , แอนด์ ยู ว็อนท เก็ท โน อาซ)
Hindsight shows me it was wrong all along
(Hindsight โชว์ มี อิท วอส รอง ออล อะลอง)
I wanted to make some dough so you would grow to be so strong
(ไอ ว้อนท ทู เม้ค ซัม โด โซ ยู เวิด โกรว์ ทู บี โซ สทรอง)
It took a little longer than I thought
(อิท ทุค กา ลิ๊ทเทิ่ล ลองเงอ แฑ็น นาย ธอท)
I slipped, got caught, and sent to jail by the courts
(ไอ สลิป , ก็อท คอท , แอนด์ เซ็นท ทู เจล บาย เดอะ คอร์ท)
Now I’m doin time and I wish you’d understand
(นาว แอม โดย ไทม์ แอนด์ ดาย วิ๊ช ยูต อั๊นเด้อรสแทนด)
all I ever wanted was for you to be a man
(ออล ไอ เอ๊เฝ่อร์ ว้อนท วอส ฟอร์ ยู ทู บี อะ แมน)
and grow to be the type you was meant to be
(แอนด์ โกรว์ ทู บี เดอะ ไท๊พ ยู วอส เม็นท ทู บี)
Keep the war fightin by the writings that you sent to me
(คี๊พ เดอะ วอร์ ไฟท์ดิน บาย เดอะ ไรทอิง แดท ยู เซ็นท ทู มี)
I’m so sorry…
(แอม โซ ซ๊อรี่)

[Chorus w/ variations til end]
([ ค๊อรัส ดับบิว / แฝริเอฌัน ทิล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Papa’z Song คำอ่านไทย 2Pac feat Wycked

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น