เนื้อเพลง Bad Religion (theme Song) คำอ่านไทย Bad Religion

See my body, it’s nothing to get hung about.
( ซี มาย บ๊อดี้ , อิทซ นัธอิง ทู เก็ท ฮัง อะเบ๊าท)
I’m nobody except genetic runaround.
(แอม โนบอดี้ เอ็กเซ๊พท เจเน๊ทิค รูนาราวด์)
Spiritual era’s gone, it ain’t comin’ back.
(ซพีริชวล เอ๊ร่า กอน , อิท เอน คัมอิน แบ็ค)
Bad religion, a cabal, that is all that’s left.
(แบ้ด รีลิ๊เจี้ยน , อะ คะแบล , แดท อีส ซอร์ แด้ท เล๊ฟท)
Hey Mr. Mind, stop wasting my time,
(เฮ มีซเทอะ ไมนด์ , สท๊อพ เวซทิง มาย ไทม์ ,)
With your factory precision.
(วิธ ยุร แฟ๊คโทรี่ พริซีฉอัน)
Factory precision is your
(แฟ๊คโทรี่ พริซีฉอัน อีส ยุร)
Bad religion, too good to take.
(แบ้ด รีลิ๊เจี้ยน , ทู กู๊ด ทู เท้ค)
Indecision, it’s not too late.
(อินดิซีฉอัน , อิทซ น็อท ทู เหลท)
Bad religion, bad religion.
(แบ้ด รีลิ๊เจี้ยน , แบ้ด รีลิ๊เจี้ยน)
Ay!
(ไอ !)
Don’t you know the place you live’s a piece of sh*t?
(ด้อนท์ ยู โนว์ เดอะ เพลส ยู ไล้ฝ ซา พี๊ซ อ็อฝ ฌะ *ที)
Don’t you know blind faith in life will conquer it?
(ด้อนท์ ยู โนว์ ไบลนฺดฺ เฟท อิน ไล๊ฟ วิล คองเคอะ อิท)
Don’t you know responsibility is ours?
(ด้อนท์ ยู โนว์ ริซพอนซิบีลอิทิ อีส เอ๊า)
I don’t care a think about eternal fires.
(ไอ ด้อนท์ แคร์ อะ ทริ๊งค อะเบ๊าท อิทเท๊อร์น่อล ไฟเออะร)
Listen this time, it’s more than a rhyme,
(ลิ๊สซึ่น ดิส ไทม์ , อิทซ โม แฑ็น อะ ไรม ,)
It’s your indecision.
(อิทซ ยุร อินดิซีฉอัน)
Your indecision is your
(ยุร อินดิซีฉอัน อีส ยุร)
Bad religion, too good to take.
(แบ้ด รีลิ๊เจี้ยน , ทู กู๊ด ทู เท้ค)
Indecision, it’s not too late.
(อินดิซีฉอัน , อิทซ น็อท ทู เหลท)
Bad religion, too good to take.
(แบ้ด รีลิ๊เจี้ยน , ทู กู๊ด ทู เท้ค)
Indecision, it’s not too late.
(อินดิซีฉอัน , อิทซ น็อท ทู เหลท)
Bad religion, bad religion,
(แบ้ด รีลิ๊เจี้ยน , แบ้ด รีลิ๊เจี้ยน ,)
Bad religion.
(แบ้ด รีลิ๊เจี้ยน)

Note: This was the first of three recorded versions of this song. The other
(โน๊ท : ดิส วอส เดอะ เฟิร์สท ดับ ทรี เร๊คขอร์ด เฝ๊อร์ชั่น อ็อฝ ดิส ซ็อง ดิ อ๊อเธ่อร์)
two versions [and every performance I ever saw] had the line ” It’s
(ทู เฝ๊อร์ชั่น [ แอนด์ เอ๊เฝอร์รี่ เพอะฟอแม็นซ ไอ เอ๊เฝ่อร์ ซอว์ ] แฮ็ด เดอะ ไลน์ ” อิทซ)
conjured up in lies ” replacing ” It’s your indecision ” in the second
(คันเจอะ อั๊พ อิน ไล ” รีเพสซิง ” อิทซ ยุร อินดิซีฉอัน ” อิน เดอะ เซ๊คคั่น)
chorus.
(ค๊อรัส)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Bad Religion (theme Song) คำอ่านไทย Bad Religion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น