เนื้อเพลง I Wonder If Heaven Got A Ghetto (Original and Hip-Hop Version) คำอ่านไทย 2Pac

I was raised, the little young n*gga doin bad sh*t
( ไอ วอส เร้ส , เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ยัง เอ็น *gga โดย แบ้ด ฌะ *ที)
Talk much sh*t cause I never had sh*t
(ท๊อล์ค มัช ฌะ *ที ค๊อส ไอ เน๊เฝ่อร์ แฮ็ด ฌะ *ที)
I could remember being whupped in class
(ไอ เคิด รีเม๊มเบ่อร์ บีอิง whupped อิน คลาสสํ)
And if I didn’t pass mama whupped my ass
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ดิ๊นอิน เพซ มามะ whupped มาย อาซ)
Was it my fault papa didn’t plan it out
(วอส ซิท มาย ฟอลท พาพ่า ดิ๊นอิน แพลน หนิด เอ๊าท)
Broke out left me to be the man of the house
(บโรค เอ๊าท เล๊ฟท มี ทู บี เดอะ แมน อ็อฝ เดอะ เฮ้าส)
I couldn’t take it, had to make a profit
(ไอ คูดซึ่น เท้ค อิท , แฮ็ด ทู เม้ค เก โพร๊ฝิต)
Down the block, got a glock, and I clock grip
(เดาน เดอะ บล๊อค , ก็อท ดา คล็อก , แอนด์ ดาย คล๊อค กริพ)
Makin G’s was my mission
(เมกิน จีส วอส มาย มิ๊ชชั่น)
Movin enough of this sh*t to get my mama out the kitchen and
(มูฝวิน อีน๊าฟ อ็อฝ ดิส ฌะ *ที ทู เก็ท มาย มามะ เอ๊าท เดอะ คิ๊ทเช่น แอนด์)
why must I sock a fella, just to live large like Rockefeller
(วาย มัสท์ ไอ ซ๊อค กา เฟลลา , จั๊สท ทู ไล้ฝ ลาร์จ ไล๊ค กี้เฟลเลอร์)
First you didn’t give a f*ck, but you’re learnin now
(เฟิร์สท ยู ดิ๊นอิน กี๊ฝ อะ เอฟ *ck , บั๊ท ยัวร์ เลินนิน นาว)
If you don’t respect the town then we’ll burn you down
(อิ๊ฟ ยู ด้อนท์ เรสเพ๊คท เดอะ ทาวน์ เด็น เวลล เบิร์น ยู เดาน)
God damn it’s a motherf*ckin riot
(ก๊อด แดมนํ อิทซ ซา motherf*ckin ไรอ๊อท)
Black people only hate police so don’t try it
(แบล๊ค พี๊เพิ่ล โอ๊นลี่ เฮท โพลิ๊ซ โซ ด้อนท์ ธราย อิท)
If you’re not from the town then don’t pass through
(อิ๊ฟ ยัวร์ น็อท ฟรอม เดอะ ทาวน์ เด็น ด้อนท์ เพซ ทรู)
Cause some O.G. fools might blast you
(ค๊อส ซัม โอ จี ฟูล ไมท บลาสทํ ยู)
It ain’t right but it’s long overdue
(อิท เอน ไร๊ท บั๊ท อิทซ ลอง โอ๊เฝ่อร์ดิว)
We can’t have peace til the n*ggaz get a piece too
(วี แค็นท แฮ็ฝ พี๊ซ ทิล เดอะ เอ็น *ggaz เก็ท ดา พี๊ซ ทู)
I want G’s so you label me a criminal
(ไอ ว้อนท จีส โซ ยู เล๊เบ้ล มี อะ ครีมอิแน็ล)
And if I die, I wonder if heaven got a ghetto
(แอนด์ อิ๊ฟ ฟาย ดาย , ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ เฮ๊ฝเฝ่น ก็อท ดา เกทโท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Two: 2Pac]
([ เฝิซ ทู : 2Pac ])

Here on Earth, tell me what’s a black life worth
(เฮียร ออน เอิร์ทร , เทลล มี ว๊อท ซา แบล๊ค ไล๊ฟ เวิร์ธ)
A bottle of juice is no excuse, the truth hurts
(อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ จู้ยซ อีส โน เอ็กซคิ้วส , เดอะ ทรู๊ธ เฮิร์ท)
And even when you take the sh*t
(แอนด์ อี๊เฝ่น เว็น ยู เท้ค เดอะ ฌะ *ที)
Move counties get a lawyer you can shake the sh*t
(มู๊ฝ counties เก็ท ดา ล๊อเย่อร์ ยู แคน เช้ค เดอะ ฌะ *ที)
Ask Rodney, LaTasha, and many more
(อาสคฺ ลอตนี่ , ลาทาสชา , แอนด์ เมนอิ โม)
It’s been goin on for years, there’s plenty more
(อิทซ บีน โกอิน ออน ฟอร์ เยียร์ , แดร์ เพล๊นที่ โม)
When they ask me, when will the violence cease?
(เว็น เด อาสคฺ มี , เว็น วิล เดอะ ไฝโอะเล็นซ ซี๊ส)
When your troops stop shootin n*ggaz down in the street
(เว็น ยุร ทรู๊พ สท๊อพ ชูดทิน เอ็น *ggaz เดาน อิน เดอะ สทรีท)
N*ggaz had enough time to make a difference
(เอ็น *ggaz แฮ็ด อีน๊าฟ ไทม์ ทู เม้ค เก ดิ๊ฟเฟอเร้นซ์)
Bear witness, own our own business
(แบร์ วิทเหนส , โอว์น เอ๊า โอว์น บีสเน็ซ)
Word to God cause it’s hard tryin to make ends meet
(เวิร์ด ทู ก๊อด ค๊อส อิทซ ฮาร์ด ทายอิน ทู เม้ค เอ็นด มี๊ท)
First we couldn’t afford sh*t now everything’s free
(เฟิร์สท วี คูดซึ่น แอฟฟอร์ด ฌะ *ที นาว เอ๊วี่ติง ฟรี)
so we loot, please don’t shoot when you see
(โซ วี ลูท , พลีซ ด้อนท์ ชู๊ท เว็น ยู ซี)
I’m takin from the, cause for years they would take it from me
(แอม ทอคกิ่น ฟรอม เดอะ , ค๊อส ฟอร์ เยียร์ เด เวิด เท้ค อิท ฟรอม มี)
Now the tables have turned around
(นาว เดอะ เท๊เบิ้ล แฮ็ฝ เทิร์น อะราวนฺดฺ)
You didn’t listen, until the n*ggaz burned it down
(ยู ดิ๊นอิน ลิ๊สซึ่น , อันทิล เดอะ เอ็น *ggaz เบิร์น ดิท เดาน)
And now Bush can’t stop the hit
(แอนด์ นาว บุช แค็นท สท๊อพ เดอะ ฮิท)
Predicted the sh*t, in 2Pacalypse
(พรีดิ๊คท เดอะ ฌะ *ที , อิน 2Pacalypse)
And for once I was down with n*ggaz, felt good
(แอนด์ ฟอร์ วั๊นซ ไอ วอส เดาน วิธ เอ็น *ggaz , เฟ็ลท กู๊ด)
in the hood bein around the n*ggaz, yeah
(อิน เดอะ ฮุด บีนโพล อะราวนฺดฺ เดอะ เอ็น *ggaz , เย่)
And for the first time everybody let go
(แอนด์ ฟอร์ เดอะ เฟิร์สท ไทม์ เอวี่บอดี้ เล็ท โก)
And the streets is death row, I wonder if heaven got a ghetto
(แอนด์ เดอะ สทรีท ซิส เด้ท โรว์ , ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ เฮ๊ฝเฝ่น ก็อท ดา เกทโท)

[Chorus]
([ ค๊อรัส ])

[Verse Three: 2Pac]
([ เฝิซ ทรี : 2Pac ])

I see no changes, all I see is racist faces
(ไอ ซี โน เช้งจํ , ออล ไอ ซี อีส เรซิสทฺ เฟซ)
Misplaced hate makes disgrace to races
(มิซพเลซ เฮท เม้ค ดิซกเรซ ทู เร้ซ)
We under I wonder what it take to make this
(วี อั๊นเด้อร ไอ วั๊นเด้อร ว๊อท ดิธ เท้ค ทู เม้ค ดิส)
one better place, let’s erase the wait state
(วัน เบ๊ทเท่อร์ เพลส , เล็ท อีเรส เดอะ เว้ท สเทท)
Take the evil out the people they’ll be acting right
(เท้ค ดิ อี๊ฝิ่ล เอ๊าท เดอะ พี๊เพิ่ล เด๊ว บี แอคทิง ไร๊ท)
Cause both black and white are smokin crack tonight
(ค๊อส โบทรฺ แบล๊ค แอนด์ ไว๊ท อาร์ สโมกิน แคร๊ค ทูไน๊ท)
And only time we deal is when we kill each other
(แอนด์ โอ๊นลี่ ไทม์ วี ดีล อีส เว็น วี คิลล์ อีช อ๊อเธ่อร์)
It takes skill to be real, time to heal each other
(อิท เท้ค สกิลล ทู บี เรียล , ไทม์ ทู ฮีล อีช อ๊อเธ่อร์)
And though it seems heaven-sent
(แอนด์ โธ อิท ซีม เฮ๊ฝเฝ่น เซ็นท)
We ain’t ready, to have a black President, huh
(วี เอน เร๊ดี้ , ทู แฮ็ฝ อะ แบล๊ค เพร๊สซิเด้นท , ฮู)
It ain’t a secret don’t conceal the fact
(อิท เอน ดา ซี๊เขร็ท ด้อนท์ คอนซีล เดอะ แฟคท)
The penitentiary’s packed, and it’s filled with blacks
(เดอะ เพนิเทนฌะริ แพ็ค , แอนด์ อิทซ ฟิลล วิธ แบล๊ค)
I wake up in the morning and I ask myself
(ไอ เว้ค อั๊พ อิน เดอะ ม๊อร์นิ่ง แอนด์ ดาย อาสคฺ ไมเซลฟ)
Is life worth living should I blast myself
(อีส ไล๊ฟ เวิร์ธ ลีฝอิง เชิด ดาย บลาสทํ ไมเซลฟ)
I’m tired of being poor and even worse I’m black
(แอม ไทร์ อ็อฝ บีอิง พัวร์ แอนด์ อี๊เฝ่น เวิ๊ร์ส แอม แบล๊ค)
My stomach hurts so I’m lookin for a purse to snatch
(มาย สโท๊มัช เฮิร์ท โซ แอม ลุคกิน ฟอร์ รา เพิซ ทู ซแน็ช)
Cops give a damn about a ne-gro
(ค็อพ กี๊ฝ อะ แดมนํ อะเบ๊าท ดา ne จีอาร์โ)
Pull a trigger kill a nigger he’s a hero
(พูลล อะ ทริ๊กเก้อร์ คิลล์ อะ นีกเกอะ อีส ซา ฮีโร่)
Mo’ n*gga mo’ n*gga mo’ n*ggaz
(โม เอ็น *gga โม เอ็น *gga โม เอ็น *ggaz)
I’d rather be dead than a po’ n*gga
(อาย ร๊าเธ่อร์ บี เด้ด แฑ็น อะ โพ เอ็น *gga)
Let the Lord judge the criminals
(เล็ท เดอะ หลอร์ด จั๊ดจ เดอะ ครีมอิแน็ล)
If I die, I wonder if heaven got a ghetto
(อิ๊ฟ ฟาย ดาย , ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ เฮ๊ฝเฝ่น ก็อท ดา เกทโท)

[Chorus [to :27 from fade]]
([ ค๊อรัส [ ทู : 27 ฟรอม เฟด ] ])

Just think, if n*ggaz decide to retaliate
(จั๊สท ทริ๊งค , อิ๊ฟ เอ็น *ggaz ดีไซด์ ทู รีแท๊ลลิเหลท)
[Soldier in the house]
([ โซ๊ลเจ้อร์ อิน เดอะ เฮ้าส ])
I wonder if heaven got a ghetto [4X to fade]
(ไอ วั๊นเด้อร อิ๊ฟ เฮ๊ฝเฝ่น ก็อท ดา เกทโท [ 4X ทู เฟด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Wonder If Heaven Got A Ghetto (Original and Hip-Hop Version) คำอ่านไทย 2Pac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น