เนื้อเพลง Alabama Song (by B Brecht) คำอ่านไทย David Bowie

{Verse, *whiskey bar*}
( {เฝิซ , *ฮวีซคิ บาร์ *})
Oh, show *me/us/us* the way to the next *whiskey bar*
(โอ , โชว์ *มี /อัซ /อัซ * เดอะ เวย์ ทู เดอะ เน๊กซท *ฮวีซคิ บาร์ *)
Oh, don’t ask why
(โอ , ด้อนท์ อาสคฺ วาย)
*No/Oh/No*, don’t ask why
(*โน /โอ /โน * , ด้อนท์ อาสคฺ วาย)
For we must find *the/our/the* next *whiskey bar*
(ฟอร์ วี มัสท์ ไฟนด์ */เอ๊า /* เน๊กซท *ฮวีซคิ บาร์ *)
Or if we don’t find *the/our/the* next *whiskey bar*
(ออ อิ๊ฟ วี ด้อนท์ ไฟนด์ */เอ๊า /* เน๊กซท *ฮวีซคิ บาร์ *)
I tell you we must die
(ไอ เทลล ยู วี มัสท์ ดาย)
I tell you we must die
(ไอ เทลล ยู วี มัสท์ ดาย)
I tell you
(ไอ เทลล ยู)
I tell you
(ไอ เทลล ยู)
I tell you we must die
(ไอ เทลล ยู วี มัสท์ ดาย)

{Chorus, *whiskey*}
({ค๊อรัส , *ฮวีซคิ *})
Oh, Moon of Alabama,
(โอ , มูน อ็อฝ อลาบามา ,)
it’s time to say good-bye
(อิทซ ไทม์ ทู เซย์ กู๊ด ไบ)
We’ve lost our good ol’ mama,
(หวีบ ล็อซท เอ๊า กู๊ด ol มามะ ,)
and must have *whiskey*, oh, you know why
(แอนด์ มัสท์ แฮ็ฝ *ฮวีซคิ * , โอ , ยู โนว์ วาย)

{chorus, *whiskey*}
({ค๊อรัส , *ฮวีซคิ *})

{verse, *little dollar*}
({เฝิซ , *ลิ๊ทเทิ่ล ดอลเลอะ *})
{chorus, *dollar*}
({ค๊อรัส , *ดอลเลอะ *})
{chorus, *dollar}
({ค๊อรัส , *ดอลเลอะ })

{verse, *little girl*}
({เฝิซ , *ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล *})
{chorus, *little girl*}
({ค๊อรัส , *ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล *})

Oh, Moon of Alabama,
(โอ , มูน อ็อฝ อลาบามา ,)
it’s time to say auf veidersahn [German good-bye]
(อิทซ ไทม์ ทู เซย์ อัฟ veidersahn [ เจอแม็น กู๊ด ไบ ])
We’ve lost our good ol’ mama,
(หวีบ ล็อซท เอ๊า กู๊ด ol มามะ ,)
and must have little girl, oh, you know why
(แอนด์ มัสท์ แฮ็ฝ ลิ๊ทเทิ่ล เกิร์ล , โอ , ยู โนว์ วาย)
You know why
(ยู โนว์ วาย)
You know why
(ยู โนว์ วาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Alabama Song (by B Brecht) คำอ่านไทย David Bowie

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น