เนื้อเพลง Believe Me คำอ่านไทย Fort Minor

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
I guess
(ไอ เกสส)
That this is where we’ve come to
(แดท ดิส ซิส แวร์ หวีบ คัม ทู)
If you don’t want to
(อิ๊ฟ ยู โด้นท์ ว้อนท ทู)
Then you don’t have to believe me
(เด็น ยู โด้นท์ แฮพ ทู บีลี๊ฝ มี)
But I won’t be there when you go down
(บั๊ท ได โวน บี แดร์ เว็น ยู โก ดาวน์)
Just so you know now
(เจิ๊ส โซ ยู โนว์ นาว)
You’re on your own now believe me
(ยัวร์ ออน ยัวร์ โอว์น นาว บีลี๊ฝ มี)

I don’t want to be the one to blame
(ไอ โด้นท์ ว้อนท ทู บี ดิ วัน ทู เบลม)
You like fun and games
(ยู ไล๊ค ฟัน แอนด์ เกม)
Keep playing em
(คี๊พ เพลย์อิง เอ็ม)
I’m just saying
(แอม เจิ๊ส เซย์ยิ่ง)
Think back then
(ตริ๊งค แบ็ค เด็น)
We was like one and the same
(วี วอส ไล๊ค วัน แอนด์ เดอะ เซม)
On the right track
(ออน เดอะ ไร๊ท แทร็ค)
But I was on the wrong train
(บั๊ท ได วอส ซอน เดอะ รอง เทรน)
Just like that
(เจิ๊ส ไล๊ค แดท)
Now you’ve got a face to pain
(นาว ยู๊ฟ กอท ดา เฟซ ทู เพน)
And the devil’s got a fresh new place to play
(แอนด์ เดอะ เด๊ฝิ้ล กอท ดา เฟรช นิว เพลส ทู เพลย์)
In your brain like a maze you can never escape the rain
(อิน ยัวร์ เบรน ไล๊ค เก เม้ส ยู แคน เน๊เว่อร์ เอสเขพ เดอะ เรน)
Every damn day is the same shade of grey
(เอ๊ฟรี่ แดมนํ เดย์ อีส เดอะ เซม เฉด ออฟ เกรย์)

Hey
(เฮ้)
I used have a little bit of a plan
(ไอ ยู๊ส แฮพ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ดอฟ อะ แพลน)
Used to
(ยู๊ส ทู)
Have a concept of where I stand
(แฮพ อะ คอนเซพทฺ ดอฟ แวร์ ไอ สแทนด์)
But that concept slipped right out of my hands
(บั๊ท แดท คอนเซพทฺ สลิพ ไร๊ท เอ๊าท ดอฟ มาย แฮนด์)
Now I don’t really even know who I am
(นาว ไอ โด้นท์ เรียลรี๊ อี๊เฝ่น โนว์ ฮู ไอ แอม)
Yo, what do I have to say
(โย , ว๊อท ดู ไอ แฮพ ทู เซย์)
Maybe I should do what I have to do to break free
(เมบี ไอ ชูด ดู ว๊อท ได แฮพ ทู ดู ทู เบร๊ค ฟรี)
What ever happens to you, we’ll see
(ว๊อท เอ๊เว่อร์ แฮ๊พเพ่น ทู ยู , เวลล ซี)
But it’s not gonna happen with me
(บั๊ท อิทซ นอท กอนนา แฮ๊พเพ่น วิธ มี)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
I guess
(ไอ เกสส)
That this is where we’ve come to
(แดท ดิส ซิส แวร์ หวีบ คัม ทู)
If you don’t want to
(อิ๊ฟ ยู โด้นท์ ว้อนท ทู)
Then you don’t have to believe me
(เด็น ยู โด้นท์ แฮพ ทู บีลี๊ฝ มี)
But I won’t be there when you go down
(บั๊ท ได โวน บี แดร์ เว็น ยู โก ดาวน์)
Just so you know now
(เจิ๊ส โซ ยู โนว์ นาว)
You’re on your own now believe me
(ยัวร์ ออน ยัวร์ โอว์น นาว บีลี๊ฝ มี)
[adsense]
Back then, I thought you were just like me
(แบ็ค เด็น , ไอ ตรอด ยู เวีย เจิ๊ส ไล๊ค มี)
Somebody who could see all the pain I see
(ซัมบอดี้ ฮู คูด ซี ออล เดอะ เพน นาย ซี)
But you proved to me unintentionally
(บั๊ท ยู พรู๊ฝ ทู มี อันนินเทนชันนอลลี)
That you would self-destruct eventually
(แดท ยู วู๊ด เซลฟ์ – ดิสทรัคทฺ อีเว๊นชวลลี่)
Now I’m thinking like the mistake I made doesn’t hurt
(นาว แอม ติ้งกิ้ง ไล๊ค เดอะ มิสเท้ค ไก เมด ดัสอินท เฮิร์ท)
But it’s not gonna work
(บั๊ท อิทซ นอท กอนนา เวิ๊ร์ค)
Cause it’s really much worse than I thought
(ค๊อส อิทซ เรียลรี๊ มัช เวิ๊ร์ส แดน นาย ตรอด)
I wished you were something that you were not
(ไอ วิ๊ช ยู เวีย ซัมติง แดท ยู เวีย นอท)
And now this guilt is really all that I got
(แอนด์ นาว ดิส กิ๊ลท อีส เรียลรี๊ ออล แดท ได กอท)

You turned your back
(ยู เทิร์น ยัวร์ แบ็ค)
And walked away in shame
(แอนด์ ว๊อล์ค อะเวย์ อิน เชม)
All you got is a memory of pain
(ออล ยู กอท อีส ซา เม๊มโมรี่ ออฟ เพน)
Nothing makes sense so you stare at the ground
(นอทติง เม้ค เซ้นส โซ ยู สแทร์ แอ็ท เดอะ กราวนด์)
I hear your voice in my head when no one else is around
(ไอ เฮียร ยัวร์ ว๊อยซ์ อิน มาย เฮด เว็น โน วัน เอ๊ลส อีส อะราวนฺดฺ)
What do I have to say
(ว๊อท ดู ไอ แฮพ ทู เซย์)
Maybe I should do what I have to do to break free
(เมบี ไอ ชูด ดู ว๊อท ได แฮพ ทู ดู ทู เบร๊ค ฟรี)
What ever happens to you, we’ll see
(ว๊อท เอ๊เว่อร์ แฮ๊พเพ่น ทู ยู , เวลล ซี)
But it’s not gonna happen with me
(บั๊ท อิทซ นอท กอนนา แฮ๊พเพ่น วิธ มี)

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
I guess
(ไอ เกสส)
That this is where we’ve come to
(แดท ดิส ซิส แวร์ หวีบ คัม ทู)
If you don’t want to
(อิ๊ฟ ยู โด้นท์ ว้อนท ทู)
Then you don’t have to believe me
(เด็น ยู โด้นท์ แฮพ ทู บีลี๊ฝ มี)
But I won’t be there when you go down
(บั๊ท ได โวน บี แดร์ เว็น ยู โก ดาวน์)
Just so you know now
(เจิ๊ส โซ ยู โนว์ นาว)
You’re on your own now believe me
(ยัวร์ ออน ยัวร์ โอว์น นาว บีลี๊ฝ มี)

[bridge]
([ บริดจ ])

[chorus]
([ ค๊อรัส ])
I guess
(ไอ เกสส)
That this is where we’ve come to
(แดท ดิส ซิส แวร์ หวีบ คัม ทู)
If you don’t want to
(อิ๊ฟ ยู โด้นท์ ว้อนท ทู)
Then you don’t have to believe me
(เด็น ยู โด้นท์ แฮพ ทู บีลี๊ฝ มี)
But I won’t be there when you go down
(บั๊ท ได โวน บี แดร์ เว็น ยู โก ดาวน์)
Just so you know now
(เจิ๊ส โซ ยู โนว์ นาว)
You’re on your own now believe me
(ยัวร์ ออน ยัวร์ โอว์น นาว บีลี๊ฝ มี)

Do what i have to do
(ดู ว๊อท ได แฮพ ทู ดู)
You’re on your own now believe me
(ยัวร์ ออน ยัวร์ โอว์น นาว บีลี๊ฝ มี)

What ever happens to you
(ว๊อท เอ๊เว่อร์ แฮ๊พเพ่น ทู ยู)
You’re on your own now believe me
(ยัวร์ ออน ยัวร์ โอว์น นาว บีลี๊ฝ มี)

What do I have to say
(ว๊อท ดู ไอ แฮพ ทู เซย์)
You’re on your own now believe me
(ยัวร์ ออน ยัวร์ โอว์น นาว บีลี๊ฝ มี)

It’s not gonna happen with me
(อิทซ นอท กอนนา แฮ๊พเพ่น วิธ มี)
You’re on your own now believe me
(ยัวร์ ออน ยัวร์ โอว์น นาว บีลี๊ฝ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Believe Me คำอ่านไทย Fort Minor

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น