เนื้อเพลง Without Me คำอ่านไทย Eminem

[Intro [Obie Trice]]
([ อินโทร [ โอบี, ไทรซฺ ] ])
“Obie Trice/Real Name No Gimmicks“
(โอบี, ไทรซฺ /เรียล เนม โน กิ๊มมิค)

[2x]
([ 2x ])
two trailer park girls go ’round the outside, ’round the outside, ’round the outside
(ทู เทรลเลอะ พาร์ค เกิร์ล โกราวด ดิ เอ๊าทไซ้ด ,ราวนด ดิ เอ๊าทไซ้ด ,ราวนด ดิ เอ๊าทไซ้ด)

Guess who’s back, back again
(เกสส ฮู แบ็ค , แบ็ค อะเกน)
Shady’s back, tell a friend
(เชดี แบ็ค , เทลล อะ เฟรน)
Guess who’s back,
(เกสส ฮู แบ็ค ,)
guess who’s back,
(เกสส ฮู แบ็ค ,)
guess who’s back,
(เกสส ฮู แบ็ค ,)
guess who’s back
(เกสส ฮู แบ็ค)
guess who’s back
(เกสส ฮู แบ็ค)
Guess who’s back…
(เกสส ฮู แบ็ค)

[Verse 1]
([ เฝิซ 1 ])
I’ve created a monster, ’cause nobody wants to
(แอบ ครีเอ็ท ดา ม๊อนสเท่อร์ ,ค๊อส โนบอดี้ ว้อนท ทู)
see Marshall no more they want Shady I’m chopped liver
(ซี มาร์แชลล์ โน มอร์ เดย์ ว้อนท เชดี แอม ชอพฺ ลี๊เว่อร์)
well if you want Shady, this is what I’ll give ya
(เวลล อิ๊ฟ ยู ว้อนท เชดี , ดิส ซิส ว๊อท แอล กี๊ฝ ยา)
a little bit of weed mixed with some hard liquor
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ดอฟ วี มิกซ์ วิธ ซัม ฮาร์ด ลิ๊เคว่อร)
some vodka that’ll jumpstart my heart quicker than a
(ซัม โวดกา แดทดอล จัมสตาท มาย ฮาร์ท ควิคเกอ แดน นา)
shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I’m not cooperating
(ช๊อค เว็น นาย เก็ท ช๊อค แอ็ท เดอะ ฮ๊อสพิท่อล บาย เดอะ ด๊อคเท่อร์ เว็น แอม นอท coโอปีเรดิง)
when I’m rocking the table while he’s operating [hey!]
(เว็น แอม รอคกิ้ง เดอะ เท๊เบิ้ล ไวล์ ฮีส โอปีเรดิง [ เฮ้ ! ])
you waited this long now stop debating ’cause I’m back,
(ยู เว้ท ดิส ลอง นาว สท๊อพ ดีเบดิงคอด แอม แบ็ค ,)
I’m on the rag and ovulating
(แอม ออน เดอะ แร๊ก แอนด์ ออวูเลดิง)
I know that you got a job Ms. Cheney but your husband’s heart problem’s complicating
(ไอ โนว์ แดท ยู กอท ดา จ๊อบ มีส เชนีย์ บั๊ท ยัวร์ ฮั๊สแบนด์ ฮาร์ท โพร๊เบล่ม คอมพลิเคดิง)
So the FCC won’t let me be or let me be me so let me see
(โซ เดอะ เอฟซีซี โวน เล็ท มี บี ออ เล็ท มี บี มี โซ เล็ท มี ซี)
they tried to shut me down on MTV but it feels so empty without me
(เดย์ ไทร ทู ชั๊ท มี ดาวน์ ออน เอมทีวี บั๊ท ดิท ฟีล โซ เอ๊มพที่ วิธเอ๊าท มี)
So come on dip, bum on your lips fuck that,
(โซ คัมมอน ดิพ , บัม ออน ยัวร์ ลิพ ฟัค แดท ,)
cum on your lips and some on your tits and get ready ’cause this shit’s about to get heavy
(คัม ออน ยัวร์ ลิพ แซน ซัม ออน ยัวร์ ทิท แซน เก็ท เรดี้คอด ดิส ชิท อะเบ๊าท ทู เก็ท เฮ๊ฝฝี่)
I just settled all my lawsuits Fuck
(ไอ เจิ๊ส เซ็ทเทิ่ล ออล มาย ลอซูท ฟัค)
YOU DEBBIE!
(ยู ดีอีบีบีไออี !)

[Chorus 2x:]
([ ค๊อรัส 2x : ])
Now this looks like a job for me so everybody just follow me
(นาว ดิส ลุ๊ค ไล๊ค เก จ๊อบ ฟอร์ มี โซ เอวี่บอดี้ เจิ๊ส ฟ๊อลโล่ว มี)
‘Cause we need a little controversy,
(ค๊อส วี นี๊ด ดา ลิ๊ทเทิ่ล ค๊อนโทรเวอร์ซี่ ,)
‘Cause it feels so empty without me
(ค๊อส อิท ฟีล โซ เอ๊มพที่ วิธเอ๊าท มี)
[adsense]
[Verse 2]
([ เฝิซ 2 ])
Little hellions kids feeling rebellious
(ลิ๊ทเทิ่ล เฮลเลียน คิด ฟิวลิ่ง รีเบลเยิส)
embarrassed, their parents still listen to Elvis
(เอมแบเริส , แดร์ พ๊าร์เร้นท สทิลล ลิ๊สซึ่น ทู เอลวิส)
they start feeling like prisoners, helpless,
(เดย์ สท๊าร์ท ฟิวลิ่ง ไล๊ค พริโซเนอ , เฮลพฺลิส ,)
’til someone comes along on a mission and yells “bitch“
(ทิล ซัมวัน คัม อะลอง งอน อะ มิ๊ชชั่น แอนด์ เยลล บิช)
A visionary, vision is scary, could start a revolution, polluting the air waves a rebel
(อะ วิซชันนารี่ , ฝิ๊ชั่น อีส สเกลี่ , คูด สท๊าร์ท ดา เร๊ฝโฝลูชั่น , พูวลูดิง ดิ แอร์ เว๊ฝ ซา เร๊เบ่ล)
so just let me revel and bask, in the fact that I got everyone kissing my ass
(โซ เจิ๊ส เล็ท มี เรฟเวิล แอนด์ บาสคฺ , อิน เดอะ แฟคท แดท ได กอท เอ๊วี่วัน คีสซิ่ง มาย แอส)
and it’s a disaster such a catastrophe for you to see so damn much of my ass you ask for me?
(แอนด์ ดิทสฺ ซา ดิสแอ๊สเท่อร์ ซัช อะ คะแทสกระฟี ฟอร์ ยู ทู ซี โซ แดมนํ มัช ออฟ มาย แอส ยู อาสคฺ ฟอร์ มี)
Well I’m back [batman sound]
(เวลล แอม แบ็ค [ แบทแมน ซาวน์ด ])
fix your bent antennae tune it in and then I’m gonna
(ฟิกซ์ ยัวร์ เบนท์ แอนเทนนะ จูน อิท ดิน แนน เด็น แอม กอนนา)
enter in and up under your skin like a splinter
(เอ๊นเท่อร์ ริน แอนด์ ดั๊พ อั๊นเด้อร ยัวร์ สกิน ไล๊ค เก สพลินเทอะ)
The center of attention back for the winter
(เดอะ เซ๊นเท่อร์ ออฟ แอดเทนชั่น แบ็ค ฟอร์ เดอะ วิ๊นเท่อร์)
I’m interesting, the best thing since wrestling
(แอม อินเทอเลสติง , เดอะ เบ๊สท์ ติง ซิ๊นซ เว๊สลิง)
Infesting in your kids ears and nesting
(อินเฟสติง อิน ยัวร์ คิด เอียร แซน เนสติง)
Testing “Attention Please“ feel the tension soon as someone mentions me
(เทสดิง แอดเทนชั่น พลีซ ฟีล เดอะ เท๊นชั่น ซูน แอส ซัมวัน เม๊นชั่น มี)
here’s my 10 cents my 2 cents is free
(เฮียร มาย 10 เซ็น มาย 2 เซ็น ซิส ฟรี)
A nuisance, who sent, you sent for me?
(อะ นิ๊วแซนซ์ , ฮู เซ็นท , ยู เซ็นท ฟอร์ มี)

[Chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

[Verse 3]
([ เฝิซ 3 ])
A tisk-it a task-it, I’ll go tit for tat with anybody who’s talking this shit, that shit.
(อะ ทิสคฺ – อิท ดา ท๊าซค – อิท , แอล โก ทิท ฟอร์ แทท วิธ เอนี่บอดี้ ฮู ทอคกิ้ง ดิส ชิท , แดท ชิท)
Chris Kirkpatrick you can get your ass kicked
(คริส คริกเพตริก ยู แคน เก็ท ยัวร์ แอส คิ๊ค)
worse than them little Limp Bizkit bastards, and Moby
(เวิ๊ร์ส แดน เด็ม ลิ๊ทเทิ่ล ลิมพฺ บิซกิด แบสเทิร์ด , แอนด์ โมบี้)
you can get stomped by Obie, you 36 year old bald headed fag blow me
(ยู แคน เก็ท สตอมปฺ บาย โอบี, , ยู 36 เยียร์ โอลด์ บาลดฺ เฮด แฟก โบลว์ มี)
You don’t know me, you’re too old let go its over, nobody listens to techno
(ยู โด้นท์ โนว์ มี , ยัวร์ ทู โอลด์ เล็ท โก อิทซ โซ๊เว่อร์ , โนบอดี้ ลิ๊สซึ่น ทู เทคโน)
Now let’s go, just give me the signal I’ll be there with a whole list full of new insults
(นาว เล็ท โก , เจิ๊ส กี๊ฝ มี เดอะ ซิคแนล แอล บี แดร์ วิธ อะ โฮล ลิสท ฟูล ล็อฟ นิว อีนซัลท)
I’ve been dope, suspenseful with a pencil ever since
(แอบ บีน โดป , ซัสเปนซฺฟลู วิธ อะ เพ๊นซิ่ล เอ๊เว่อร์ ซิ๊นซ)
Prince turned himself into a symbol
(พริ๊นซ์ เทิร์น ฮิมเซลฟฺ อิ๊นทู อะ ซิ๊มโบล)
But sometimes the shit just seems, everybody only wants to discuss me
(บั๊ท ซัมไทม์ เดอะ ชิท เจิ๊ส ซีม , เอวี่บอดี้ โอ๊นลี่ ว้อนท ทู ดิ๊สคัสส มี)
So this must mean I’m disgusting, but its just me I’m just obscene
(โซ ดิส มัสท์ มีน แอม ดิสกัสติง , บั๊ท อิทซ เจิ๊ส มี แอม เจิ๊ส อ๊อบซีน)
Though I’m not the first king of controversy
(โตว แอม นอท เดอะ เฟิร์สท คิง ออฟ ค๊อนโทรเวอร์ซี่)
I am the worst thing since Elvis Presley, to do Black Music so selfishly
(ไอ แอม เดอะ เวิ๊ร์สท ติง ซิ๊นซ เอลวิส เพรสลีย์ , ทู ดู แบล๊ค มิ๊วสิค โซ เซลฟิชลี)
and use it to get myself wealthy [Hey]
(แอนด์ ยู๊ส อิท ทู เก็ท มายเซลฟ์ เวลตี [ เฮ้ ])
there’s a concept that works
(แดร์ ซา คอนเซพทฺ แดท เวิ๊ร์ค)
20 million other white rappers emerge
(20 มิ๊ลเลี่ยน อ๊อเธ่อร์ ไว๊ท แรพเปอร์ อีเม๊อร์จ)
but no matter how many fish in the sea it’d be so empty without me
(บั๊ท โน แม๊ทเท่อร์ ฮาว เมนี่ ฟิช อิน เดอะ ซี อิท บี โซ เอ๊มพที่ วิธเอ๊าท มี)

[Chorus 2x]
([ ค๊อรัส 2x ])

[Hum dei dei la la Hum dei dei la la… la la la] [2x]
([ อึม ดีอีไอ ดีอีไอ ลา ลา อึม ดีอีไอ ดีอีไอ ลา ลา ลา ลา ลา ] [ 2x ])
“Kids“
(คิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Without Me คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น