เนื้อเพลง What is Love คำอ่านไทย Play

It’s the way you’re nervous when you speak
( อิทซ เดอะ เวย์ ยัวร์ เนอฝัซ เว็น ยู สพี๊ค)
The way I know just what you mean
(เดอะ เวย์ ไอ โนว์ จั๊สท ว๊อท ยู มีน)
It’s the kind of thing that’s bitter sweet
(อิทซ เดอะ ไคนด์ อ็อฝ ทริง แด้ท บิ๊ทเท่อร์ สวี้ท)
It’s the funny feeling deep inside
(อิทซ เดอะ ฟันนิ ฟีลอิง ดี๊พ อิ๊นไซด์)
So many different sides
(โซ เมนอิ ดีฟเฟอะเร็นท ไซด์)
But still so easy to live by
(บั๊ท สทิลล โซ อีสอิ ทู ไล้ฝ บาย)

Cause you know it everytime
(ค๊อส ยู โนว์ อิท เอ๊รี่ไทม์)
And not just in your mind
(แอนด์ น็อท จั๊สท อิน ยุร ไมนด์)
But u can feel the b*tterflies
(บั๊ท ยู แคน ฟีล เดอะ บี *tterflies)
Sendin’ chills down ur spine
(เซ็นดิน ชิล เดาน ur ซไพน)

What is love?
(ว๊อท อีส ลัฝ)
But a kiss on a rainy day
(บั๊ท ดา คิซ ออน อะ เรนอิ เดย์)
A smile that won’t go away
(อะ สไมล์ แดท ว็อนท โก อะเวย์)
A safe place to run
(อะ เซฟ เพลส ทู รัน)
What is love?
(ว๊อท อีส ลัฝ)
But a complicated simple truth
(บั๊ท ดา ค๊อมพลิเขท ซิ๊มเพิ่ล ทรู๊ธ)
A bond between me and you
(อะ บอนดฺ บีทะวีน มี แอนด์ ยู)
The number one
(เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน)

[All that’s love]
([ ออล แด้ท ลัฝ ])

And the things that never cross your mind
(แอนด์ เดอะ ทริง แดท เน๊เฝ่อร์ ครอสสํ ยุร ไมนด์)
What you’re doin’ all the time
(ว๊อท ยัวร์ โดย ออล เดอะ ไทม์)
It’s with someone special, it’s alright
(อิทซ วิธ ซัมวัน สเพ๊เชี่ยล , อิทซ ออลไร๊ท)
It’s like dancing when you walk
(อิทซ ไล๊ค แด็นซิง เว็น ยู ว๊อล์ค)
And singing when you talk
(แอนด์ ซิงกิง เว็น ยู ท๊อล์ค)
Your happy just to be alive
(ยุร แฮ๊พพี่ จั๊สท ทู บี อะไล๊ฝ)

Live in the moment, don’t pretend
(ไล้ฝ อิน เดอะ โม๊เม้นท , ด้อนท์ พรีเท็นด์)
Let it go and take it in
(เล็ท ดิธ โก แอนด์ เท้ค อิท อิน)
You don’t have to understand
(ยู ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู อั๊นเด้อรสแทนด)
The how, why, and whens
(เดอะ ฮาว , วาย , แอนด์ เว็น)

What is love?
(ว๊อท อีส ลัฝ)
But a kiss on a rainy day
(บั๊ท ดา คิซ ออน อะ เรนอิ เดย์)
A smile that won’t go away
(อะ สไมล์ แดท ว็อนท โก อะเวย์)
A safe place to run
(อะ เซฟ เพลส ทู รัน)
What is love?
(ว๊อท อีส ลัฝ)
But a complicated simple truth
(บั๊ท ดา ค๊อมพลิเขท ซิ๊มเพิ่ล ทรู๊ธ)
A bond between me and you
(อะ บอนดฺ บีทะวีน มี แอนด์ ยู)
The number one
(เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน)

So take off your hat and stay for a minute
(โซ เท้ค ออฟฟ ยุร แฮ็ท แอนด์ สเทย์ ฟอร์ รา มิ๊หนิท)
Love is a precious thing
(ลัฝ อีส ซา พรีเชี๊ยส ทริง)
If u let it in
(อิ๊ฟ ยู เล็ท ดิธ อิน)
You’ll never know what you’ll find
(โยว เน๊เฝ่อร์ โนว์ ว๊อท โยว ไฟนด์)
Till u give it, sometime, sometime
(ทิลล์ ยู กี๊ฝ อิท , ซัมไทม์ , ซัมไทม์)

What is love? [what is love? … yeah]
(ว๊อท อีส ลัฝ [ ว๊อท อีส ลัฝ เย่ ])
But a kiss on a rainy day
(บั๊ท ดา คิซ ออน อะ เรนอิ เดย์)
A smile that won’t go away [a smile that won’t go away]
(อะ สไมล์ แดท ว็อนท โก อะเวย์ [ อะ สไมล์ แดท ว็อนท โก อะเวย์ ])
A safe place to run
(อะ เซฟ เพลส ทู รัน)
What is love? [what is love?]
(ว๊อท อีส ลัฝ [ ว๊อท อีส ลัฝ ])
But a complicated simple truth [a simple truth]
(บั๊ท ดา ค๊อมพลิเขท ซิ๊มเพิ่ล ทรู๊ธ [ อะ ซิ๊มเพิ่ล ทรู๊ธ ])
A bond between me and you [between me and you]
(อะ บอนดฺ บีทะวีน มี แอนด์ ยู [ บีทะวีน มี แอนด์ ยู ])
The number one
(เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน)

What is love? [what is love?]
(ว๊อท อีส ลัฝ [ ว๊อท อีส ลัฝ ])
But a kiss on a rainy day
(บั๊ท ดา คิซ ออน อะ เรนอิ เดย์)
A smile that won’t go away
(อะ สไมล์ แดท ว็อนท โก อะเวย์)
A safe place to run [a safe place to run]
(อะ เซฟ เพลส ทู รัน [ อะ เซฟ เพลส ทู รัน ])
What is love? [what is love?]
(ว๊อท อีส ลัฝ [ ว๊อท อีส ลัฝ ])
But a complicated simple truth
(บั๊ท ดา ค๊อมพลิเขท ซิ๊มเพิ่ล ทรู๊ธ)
A bond between me and you [between me and you]
(อะ บอนดฺ บีทะวีน มี แอนด์ ยู [ บีทะวีน มี แอนด์ ยู ])
The number one [the number one]
(เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน [ เดอะ นั๊มเบ้อร์ วัน ])

All that’s love
(ออล แด้ท ลัฝ)
What is love
(ว๊อท อีส ลัฝ)
It’s a kiss on a rainy day
(อิทซ ซา คิซ ออน อะ เรนอิ เดย์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง What is Love คำอ่านไทย Play

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น