เนื้อเพลง Hey Joe คำอ่านไทย Seal

[Billy Roberts]
( [ บีลลิ รอบเอิท ])

Hey Joe,
(เฮ โจ ,)
Where you goin’ with that gun in your hand.
(แวร์ ยู โกอิน วิธ แดท กัน อิน ยุร แฮนด์)
Hey Joe,
(เฮ โจ ,)
Where you goin’ with that gun in your hand.
(แวร์ ยู โกอิน วิธ แดท กัน อิน ยุร แฮนด์)

I’m goin down to shot my ol’ lady,
(แอม โกอิน เดาน ทู ฌ็อท มาย ol เล๊ดี้ ,)
I caught her messin’ `round with another man.
(ไอ คอท เฮอ เมซซิน `round วิธ อะน๊าเทร่อร์ แมน)
Oh
(โอ)

Hey Joe,
(เฮ โจ ,)
I heard you shot your lady down,
(ไอ เฮิด ยู ฌ็อท ยุร เล๊ดี้ เดาน ,)

Hey Joe,
(เฮ โจ ,)
Joe, I heard you shot your lady down,
(โจ , ไอ เฮิด ยู ฌ็อท ยุร เล๊ดี้ เดาน ,)
Shot her down town.
(ฌ็อท เฮอ เดาน ทาวน์)

Yes I did, I shot her.
(เย็ซ ซาย ดิด , ไอ ฌ็อท เฮอ)
‘Cause I caught my woman foolin ’round
(ค๊อส ไอ คอท มาย วู๊แม่น ฟูลิน ราวนด)
So I shot her down town.
(โซ ไอ ฌ็อท เฮอ เดาน ทาวน์)

She gave me the gun,
(ชี เกฝ มี เดอะ กัน ,)
And I shot her.
(แอนด์ ดาย ฌ็อท เฮอ)

Hoooooo hoo hoo.
(Hoooooo ฮู ฮู)

Well Hey Joe,
(เวลล เฮ โจ ,)
Where you gonna run to now?
(แวร์ ยู กอนนะ รัน ทู นาว)

Well Hey Joe,
(เวลล เฮ โจ ,)
Joe, where you gonna run to now?
(โจ , แวร์ ยู กอนนะ รัน ทู นาว)
Where ya gonna run to?
(แวร์ ยา กอนนะ รัน ทู)

I’m goin’ way down south.
(แอม โกอิน เวย์ เดาน เซ๊าธ)
Way down Mexico way.
(เวย์ เดาน เม๊กซีโค เวย์)

I said-a,
(ไอ เซ็ด อะ ,)
I’m way down south, baby,
(แอม เวย์ เดาน เซ๊าธ , เบ๊บี้ ,)
Way down where I can be free.
(เวย์ เดาน แวร์ ไอ แคน บี ฟรี)
Ain’t no-one gonna find me.
(เอน โน วัน กอนนะ ไฟนด์ มี)
Go,
(โก ,)
Ain’t no hangman gonna,
(เอน โน แฮงแมน กอนนะ ,)
Ain’t no hangman that’s gonna put a noose around me.
(เอน โน แฮงแมน แด้ท กอนนะ พุท ดา นูซ อะราวนฺดฺ มี)
No no ain’t no-one gonna find me,
(โน โน เอน โน วัน กอนนะ ไฟนด์ มี ,)
No-one gonna find me.
(โน วัน กอนนะ ไฟนด์ มี)

Hey Joe,
(เฮ โจ ,)
Said there ain’t no hangman gonna,
(เซ็ด แดร์ เอน โน แฮงแมน กอนนะ ,)
No, no.
(โน , โน)
No, no.
(โน , โน)
No, no-ho.
(โน , โน โฮ)

Hey Joe,
(เฮ โจ ,)
No, no, don’t go.
(โน , โน , ด้อนท์ โก)
Don’t go.
(ด้อนท์ โก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hey Joe คำอ่านไทย Seal

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น