เนื้อเพลง Invasion (The Realest) คำอ่านไทย Eminem

The Invasion! [Invasion yeah]
( ดิ อินเฝฉัน ! [ อินเฝฉัน เย่ ])
Green Lantern! the infiltration, we comin’! [yeah]
(กรีน แลนเทิน ! ดิ อินฟิลทเรฌัน , วี คัมอิน ! [ เย่ ])

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
I got 50 Cent, I got G-Unit
(ไอ ก็อท 50 เซ็นท , ไอ ก็อท จี ยูนิท)
D-Tweezy in this b*tch, wit Obie Trice!
(ดี Tweezy อิน ดิส บี *tch , วิท โอบี ทไรซ !)
So watch what you say, ‘fore you call our name
(โซ ว๊อทช ว๊อท ยู เซย์ , โฟร์ ยู คอลลํ เอ๊า เนม)
Cause you say one more thing and it won’t be nice!
(ค๊อส ยู เซย์ วัน โม ทริง แอนด์ ดิท ว็อนท บี ไน๊ซ์ !)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Whoa, here we go, I shoulda’ known
(โว้ว , เฮียร วี โก , ไอ โช๊วดา โนน)
I was bound to get pulled into some bullsh*t
(ไอ วอส บาวนฺดฺ ทู เก็ท พูลล อิ๊นทู ซัม bullsh*ที)
Sooner or later you little haters
(ซูเนอร์ ออ เลทเออะ ยู ลิ๊ทเทิ่ล เฮเดอ)
Are too jealous of us to love us
(อาร์ ทู เจลอัซ อ็อฝ อัซ ทู ลัฝ อัซ)
You hate it G-Unit made it and Obie’s coming
(ยู เฮท อิท จี ยูนิท เมด อิท แอนด์ โอบี คัมอิง)
D-Tweezy’s coming you’re sick to your stomach
(ดี Tweezys คัมอิง ยัวร์ ซิ๊ค ทู ยุร สโท๊มัช)
50 percent of it’s 50 cent
(50 เพอร์เซ็น ดับ อิทซ 50 เซ็นท)
The other 50 percent of it’s who’s color of skin it is
(ดิ อ๊อเธ่อร์ 50 เพอร์เซ็น ดับ อิทซ ฮู คัลเออะ อ็อฝ สกิน หนิด อีส)
But if you even considerin’ taking our label down
(บั๊ท อิ๊ฟ ยู อี๊เฝ่น considerin เทคอิง เอ๊า เล๊เบ้ล เดาน)
You better find our building and fly a f*cking plane into it
(ยู เบ๊ทเท่อร์ ไฟนด์ เอ๊า บีลดิง แอนด์ ฟลาย อะ เอฟ *คิง เพลน อิ๊นทู อิท)
But I ain’t trying to get too intricate into it
(บั๊ท ไอ เอน ทไรอิง ทู เก็ท ทู อีนทริคิท อิ๊นทู อิท)
I’m just trying to you give you a little hint for your own benefit
(แอม จั๊สท ทไรอิง ทู ยู กี๊ฝ ยู อะ ลิ๊ทเทิ่ล ฮินท์ ฟอร์ ยุร โอว์น เบ๊เนฝิต)
Cause then it’s gonna get to the point
(ค๊อส เด็น อิทซ กอนนะ เก็ท ทู เดอะ พ๊อยท์)
Where it escalates to some other sh*t
(แวร์ อิท เอ๊สคาเลท ทู ซัม อ๊อเธ่อร์ ฌะ *ที)
Then I’m a flip, then I’m a get to
(เด็น แอม มา ฟลิพ , เด็น แอม มา เก็ท ทู)
” Stomping in my Air Force Ones ”
(” สตอมปิ้ง อิน มาย แอร์ ฟอร์ซ วัน “)
But you won’t be able to tell
(บั๊ท ยู ว็อนท บี เอ๊เบิ้ล ทู เทลล)
If it’s two pairs or it’s one
(อิ๊ฟ อิทซ ทู แพ ออ อิทซ วัน)
It’s just gonna feel like so many feet kicking you
(อิทซ จั๊สท กอนนะ ฟีล ไล๊ค โซ เมนอิ ฟีท คิคกิ้ง ยู)
You’d think Nike just made these into cleats in this shoe
(ยูต ทริ๊งค นายกี้ จั๊สท เมด ฑิส อิ๊นทู คลีท ซิน ดิส ชู)
I don’t know what it is or what it could be
(ไอ ด้อนท์ โนว์ ว๊อท ดิธ อีส ออ ว๊อท ดิธ เคิด บี)
But I get a woody when these pussies try to push me
(บั๊ท ไอ เก็ท ดา วูดอิ เว็น ฑิส พัซซีซฺ ธราย ทู พุช มี)
Thinking they gonna put me in a position to pickle me
(ติ้งกิง เด กอนนะ พุท มี อิน อะ โพซิ๊ชั่น ทู พิ๊คเคิ้ล มี)
Y’all tickle me pink
(ยอล ทิกเคิล มี พิ๊งค)
I think I’d just rather have Pink tickle me
(ไอ ทริ๊งค อาย จั๊สท ร๊าเธ่อร์ แฮ็ฝ พิ๊งค ทิกเคิล มี)
Hickory d*ckory dock, tickety tock tickety
(ฮีคโคะริ ดี *ckory ด๊อค , tickety ทอก tickety)
A little bit of the diggedy doc diggedy
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ดับ เดอะ diggedy ด็อค diggedy)
Mixed with a little bit of the [Eminem vocal scratch]
(มิกซ์ วิธ อะ ลิ๊ทเทิ่ล บิท ดับ เดอะ [ เอมมีนเอม โฝแค็ล สแครทช ])
Wit a pinch of Biggie
(วิท ดา พินช อ็อฝ บิ๊กกี้)
Look at me, I’m just the bomb diggedy
(ลุ๊ค แกท มี , แอม จั๊สท เดอะ บอมบฺ diggedy)

[Chorus: Eminem]
([ ค๊อรัส : เอมมีนเอม ])
We the realest label
(วี เดอะ รีเอวรีเอส เล๊เบ้ล)
Don’t try to act like you don’t feel our label
(ด้อนท์ ธราย ทู แอ๊คท ไล๊ค ยู ด้อนท์ ฟีล เอ๊า เล๊เบ้ล)
Cause we gon’ f*ck around and kill your label
(ค๊อส วี ก็อน เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ คิลล์ ยุร เล๊เบ้ล)
Obie, D-Tweezy, G-Unit, 50, Shady records
(โอบี , ดี Tweezy , จี ยูนิท , 50 , เฌดอิ เร๊คขอร์ด)
We the label fa’ sho!
(วี เดอะ เล๊เบ้ล ฟา โช !)

We the realest label
(วี เดอะ รีเอวรีเอส เล๊เบ้ล)
Don’t try to act like you don’t feel our label
(ด้อนท์ ธราย ทู แอ๊คท ไล๊ค ยู ด้อนท์ ฟีล เอ๊า เล๊เบ้ล)
Cause we gon’ f*ck around and steal your paper
(ค๊อส วี ก็อน เอฟ *ck อะราวนฺดฺ แอนด์ สทีล ยุร เพ๊เพ่อร์)
Obie, D-Tweezy, G-Unit, 50, Shady records
(โอบี , ดี Tweezy , จี ยูนิท , 50 , เฌดอิ เร๊คขอร์ด)
We gon’ kill your label fa’ sho!
(วี ก็อน คิลล์ ยุร เล๊เบ้ล ฟา โช !)

[Eminem]
([ เอมมีนเอม ])
Shady in the place to be see
(เฌดอิ อิน เดอะ เพลส ทู บี ซี)
And I got what it takes to Roc The Mic right!
(แอนด์ ดาย ก็อท ว๊อท ดิธ เท้ค ทู ร็อค เดอะ ไมคะ ไร๊ท !)
Still watch what you say to me punk
(สทิลล ว๊อทช ว๊อท ยู เซย์ ทู มี พรัค)
Cause I’m off probation in less than six months [Cock Gun]
(ค๊อส แอม ออฟฟ โพร๊เบชั่น อิน เลซ แฑ็น ซิกซ์ มั้นธ [ ค๊อค กัน ])

Haha, Shady Records
(ฮาฮา , เฌดอิ เร๊คขอร์ด)
Still Aftermath, and don’t think we don’t
(สทิลล แอฟเตอร์แมท , แอนด์ ด้อนท์ ทริ๊งค วี ด้อนท์)
Hear you motherf*ckers talkin’!
(เฮียร ยู motherf*ckers ทอคกิ่น !)
Cause we do and we see y’all
(ค๊อส วี ดู แอนด์ วี ซี ยอล)
We just gon’ sit back for a minute
(วี จั๊สท ก็อน ซิท แบ็ค ฟอร์ รา มิ๊หนิท)
While I see what the F*CK y’all do
(ไวล์ ไอ ซี ว๊อท เดอะ เอฟ *CK ยอล ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Invasion (The Realest) คำอ่านไทย Eminem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น