เนื้อเพลง Have I Told You Lately คำอ่านไทย Rod Stewart

Have I told you lately that I love you
(แฮพ ไอ โทลด ยู เลตลี่ แดท ได เลิฟ ยู)
Have I told you there’s no one else above you
(แฮพ ไอ โทลด ยู แดร์ โน วัน เอ๊ลส อะโบ๊ฝ ยู)
Fill my heart with gladness
(ฟิลล มาย ฮาร์ท วิธ แกลดเนสส)
take away all my sadness
(เท้ค อะเวย์ ออล มาย แซดเนสสฺ)
ease my troubles that’s what you do
(อี๊ส มาย ทรั๊บเบิ้ล แด้ท ว๊อท ยู ดู)

For the morning sun in all it’s glory
(ฟอร์ เดอะ มอร์นิ้ง ซัน อิน ออล อิทซ กล๊อรี่)
greets the day with hope and comfort too
(กรีท เดอะ เดย์ วิธ โฮพ แอนด์ ค๊อมฟอร์ท ทู)
You fill my life with laughter
(ยู ฟิลล มาย ไล๊ฟ วิธ ลาฟเทอะ)
and somehow you make it better
(แอนด์ ซัมฮาว ยู เม้ค กิท เบ๊ทเด่อร์)
ease my troubles that’s what you do
(อี๊ส มาย ทรั๊บเบิ้ล แด้ท ว๊อท ยู ดู)
There’s a love that’s divine
(แดร์ ซา เลิฟ แด้ท ดิไววนฺ)
and it’s yours and it’s mine like the sun
(แอนด์ ดิทสฺ ยัวร์ แซน ดิทสฺ ไมน์ ไล๊ค เดอะ ซัน)
And at the end of the day
(แอนด์ แอ็ท ดิ เอ็นด ดอฟ เดอะ เดย์)
we should give thanks and pray
(วี ชูด กี๊ฝ แทร๊งค แซน เพรย์)
to the one, to the one
(ทู ดิ วัน , ทู ดิ วัน)

Have I told you lately that I love you
(แฮพ ไอ โทลด ยู เลตลี่ แดท ได เลิฟ ยู)
Have I told you there’s no one else above you
(แฮพ ไอ โทลด ยู แดร์ โน วัน เอ๊ลส อะโบ๊ฝ ยู)
Fill my heart with gladness
(ฟิลล มาย ฮาร์ท วิธ แกลดเนสส)
take away all my sadness
(เท้ค อะเวย์ ออล มาย แซดเนสสฺ)
ease my troubles that’s what you do
(อี๊ส มาย ทรั๊บเบิ้ล แด้ท ว๊อท ยู ดู)
[adsense]
There’s a love that’s divine
(แดร์ ซา เลิฟ แด้ท ดิไววนฺ)
and it’s yours and it’s mine like the sun
(แอนด์ ดิทสฺ ยัวร์ แซน ดิทสฺ ไมน์ ไล๊ค เดอะ ซัน)
And at the end of the day
(แอนด์ แอ็ท ดิ เอ็นด ดอฟ เดอะ เดย์)
we should give thanks and pray
(วี ชูด กี๊ฝ แทร๊งค แซน เพรย์)
to the one, to the one
(ทู ดิ วัน , ทู ดิ วัน)

And have I told you lately that I love you
(แอนด์ แฮพ ไอ โทลด ยู เลตลี่ แดท ได เลิฟ ยู)
Have I told you there’s no one else above you
(แฮพ ไอ โทลด ยู แดร์ โน วัน เอ๊ลส อะโบ๊ฝ ยู)
You fill my heart with gladness
(ยู ฟิลล มาย ฮาร์ท วิธ แกลดเนสส)
take away my sadness
(เท้ค อะเวย์ มาย แซดเนสสฺ)
ease my troubles that’s what you do
(อี๊ส มาย ทรั๊บเบิ้ล แด้ท ว๊อท ยู ดู)
Take away all my sadness
(เท้ค อะเวย์ ออล มาย แซดเนสสฺ)
fill my life with gladness
(ฟิลล มาย ไล๊ฟ วิธ แกลดเนสส)
ease my troubles that’s what you do
(อี๊ส มาย ทรั๊บเบิ้ล แด้ท ว๊อท ยู ดู)
Take away all my sadness
(เท้ค อะเวย์ ออล มาย แซดเนสสฺ)
fill my life with gladness
(ฟิลล มาย ไล๊ฟ วิธ แกลดเนสส)
ease my troubles that’s what you do
(อี๊ส มาย ทรั๊บเบิ้ล แด้ท ว๊อท ยู ดู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Have I Told You Lately คำอ่านไทย Rod Stewart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น