เนื้อเพลง God In The Numbers คำอ่านไทย Richard Ashcroft

Sometimes you hold the world in your hands
( ซัมไทม์ ยู โฮลด์ เดอะ เวิลด อิน ยุร แฮนด์)
Sometimes the world it baffles you with plans
(ซัมไทม์ เดอะ เวิลด ดิท baffles ยู วิธ แพลน)
Some days you drift oh so easy and free
(ซัม เดย์ ยู ดริฟท์ โอ โซ อีสอิ แอนด์ ฟรี)
Some nights you sleep in blissful harmony
(ซัม ไน๊ท ยู สลี๊พ อิน บลีซฟุล ฮาโมะนิ)

How do we leave the wreckage of our lives?
(ฮาว ดู วี ลี๊ฝ เดอะ เรคคิจ อ็อฝ เอ๊า ไล้ฝ)
How do you leave the past out in the night?
(ฮาว ดู ยู ลี๊ฝ เดอะ พาสท์ เอ๊าท อิน เดอะ ไน๊ท)
Don’t throw away the pictures that give you a smile
(ด้อนท์ โธรว์ อะเวย์ เดอะ พิ๊คเจ้อร์ แดท กี๊ฝ ยู อะ สไมล์)
Don’t throw away the memories that make you cry
(ด้อนท์ โธรว์ อะเวย์ เดอะ เมรโมรี แดท เม้ค ยู คราย)

I saw God in the numbers
(ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์)
I saw God in the numbers
(ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์)
I saw God in the numbers
(ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์)
I saw God in the numbers
(ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์)

I know that I could learn a little harder
(ไอ โนว์ แดท ไอ เคิด เลิร์น อะ ลิ๊ทเทิ่ล อาณ์เดอ)
There’s so much that I want to read and know
(แดร์ โซ มัช แดท ไอ ว้อนท ทู รี๊ด แอนด์ โนว์)
But maybe I’m a little lazy
(บั๊ท เมบี แอม มา ลิ๊ทเทิ่ล เล๊ซี่)
Maybe I don’t really want to know
(เมบี ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ ว้อนท ทู โนว์)

I saw God in the numbers
(ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์)
I saw God in the numbers [I saw God in the numbers]
(ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ [ ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ ])
I saw God in the numbers
(ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์)
I saw God in the numbers [I saw God in the numbers]
(ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ [ ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ ])
I saw God in the numbers
(ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์)
I saw God in the numbers [I saw God in the numbers]
(ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ [ ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ ])
I saw God in the numbers
(ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์)
I saw God in the numbers [I saw God in the numbers]
(ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ [ ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ ])

The more I learn of history the more I hate it
(เดอะ โม ไอ เลิร์น อ็อฝ ฮิสทรี่ เดอะ โม ไอ เฮท อิท)
‘Cos we’re repeating things we did a thousand years ago
(คอซ เวีย รีปพิธดิง ทริง วี ดิด อะ เธ๊าซั่นด เยียร์ อะโก)
We’re building palaces of fortune in the sky
(เวีย บีลดิง พ๊าเหลซ อ็อฝ ฟ๊อร์จูน อิน เดอะ สกาย)
There’s an underclass dying whilst we smile
(แดร์ แอน underclass ไดอิง ฮไวลซท วี สไมล์)

I saw God in the numbers [I saw God in the numbers]
(ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ [ ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ ])
I saw God in the numbers [I saw God in the numbers]
(ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ [ ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ ])
I saw God in the numbers [I saw God in the numbers]
(ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ [ ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ ])
I saw God in the numbers [I saw God in the numbers]
(ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ [ ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ ])
I saw God in the numbers [I saw God in the numbers]
(ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ [ ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ ])
I saw God in the numbers [I saw God in the numbers]
(ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ [ ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ ])
God in the numbers [I saw God in the numbers]
(ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ [ ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ ])
I saw God in the numbers [I saw God in the numbers]
(ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ [ ไอ ซอว์ ก๊อด อิน เดอะ นั๊มเบ้อร์ ])

[I don’t wanna
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา)
I don’t wanna
(ไอ ด้อนท์ วอนนา)
I don’t wanna]
(ไอ ด้อนท์ วอนนา ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง God In The Numbers คำอ่านไทย Richard Ashcroft

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น